Demografi er tabu

– læs hele læserbrevet her

...

Antropologernes tavshed af Jens Lintrup, pens. overlæge, civilingeniør, sekretær i Demografisk Råd og Selskab

Antropologerne lukker øjnene for ulandenes enorme befolkningsvækst og de samfundsmæssige konsekvenser heraf. I 2050 vil den samlede menneskehed være mere end tredoblet i forhold til 1950, og denne vækst stopper ikke i 2050.

Tilvæksten vil næsten udelukkende ske i ulandene, hvor befolkningerne til den tid vil være vokset til det seksdobbelte af ilandenes befolkninger.

Gunnar Heinsohn lukker ikke øjnene. Han er professor ved Bremens universitet, hvor han studerer de dybere årsager til folkemord. Han udtrykker sine tanker og erfaringer i bogen ”Soehne und Weltmacht”, der nu er udkommet i 8. oplag. Den er hverken oversat til engelsk eller dansk.

Den væsentligste, men ikke den eneste, årsag til folkemord er efter hans mening den situation, hvor befolkningsvækst sker så hurtigt, at samfundet ikke kan nå at indrette sig efter den nye aldersfordeling. Ca. 20 år efter høje fødselstal i et samfund vil der være en ungdomspukkel med risiko for stor arbejdsløshed og manglende fremtidsudsigter for ungdommen. Det skaber frustrerede og vrede unge mænd, der bliver lette ofre for demagoger, som opfordrer til voldelig kamp for et eller andet. Så kan alt ske.

Heinsohn gør udtrykkeligt opmærksom på, at denne mekanisme ikke var ansvarlig for selve udbruddet af Anden Verdenskrig i 1939. Men den var virksom ved nationalsocialismens pludselige opblomstring i Tyskland i begyndelsen af 1930’erne.

4 kommentarer

 1. Det er altså ikke korrekt, at ulande generelt har en enorm befolkningstilvækst. Der er kun ganske få lande tilbage med de problemer. På verdensplan ligger fødselstallet på 2,5 barn per kvinde. Får kvinder 2,13 barn i gennemsnit svarer det til en konstant befolkning. Vi er der næsten!

  Det er også vigtigt at vide, at verdens fødevareproduktion er stigende. Industrialisering af landbruget i ulandefinder sted i passende tempo. Biobrændsel udgør dog et usikkerhedsmoment. Mad bør spises. Ikke brændes.

  En trussel imod social stabilitet er derimod flerkoneri. Hvis halvdelen af alle mænd i en population har 2 koner, hvem skal den anden halvdel af mændene så gifte sig med? Islam tillader endda hele 4 koner per mand.

  Det giver et enormt antal ugifte mænd og ikke mindst: pædofili. Pædofili og flerkoneri er to sider af samme sag. Når der igen kvinder er, kan man jo altid gifte sig med sin brors eller søsters 6-årige datter!

  Hvis man ikke er pædofil eller bøsse, kan man vælge mellem at blive jihadist eller immigrere til Vesten. Kan man tilbyde en kusine et liv i Vesten, stiger sandsynligheden for, at familien materialiserer en kone, der kan blive familiesammenført.

  Det er ikke altid de mest velegnede, der er nødt til at udvandre fra Mellemøsten eller Afrika for at kunne blive gift. Der er mange gange suspekte typer, der lander heroppe.

  • “Det er altså ikke korrekt, at ulande generelt har en enorm befolkningstilvækst. Der er kun ganske få lande tilbage med de problemer.”

   Hvilke lande drejer det sig om? Og har du nogle links, jeg kunne blive klogere af?

 2. Læserbrevet har nogle rigtige betragtninger. Og nogle forkerte skræmme billeder. Sandheden er betydeligt mere nuanceret. Det handler blandt andet om, at alarmisterne har lavet deres befolkningsberegninger på baggrund af en ukritisk accept af global opvarmning. Men når nu den globale opvarmning ikke findes, så findes den deraf afledte fødevareknaphed heller ikke.

  De medregner også co2-belastning i påstanden om overbefolkning. Og menneskeskabt co2 har så godt som ingen indvirkning på klimaet.

  • Hvem medregner CO2 i befolkningseksplosionen?

   Nåmen se, da jeg gik i Folkeskolen, var der knap 3 (tre) milliarder mennesker på kloden. I dag, ca. 40 år efter, er der lige knap 7 (syv) milliarder. Det er i hvert fald til at tage og føle på.

   Det ser dog ifølge WPC ud til at kurven er knækket, det var jeg ikke klar over,

   men frem til år 2000 var vækstraten eksponentiel.

   Under alle omstændigheder er overbefolkning et kæmpeproblem, som er så godt som umuligt at gøre noget ved (lige som klimaforandringer etc).

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: