Flere sindssyge, socialistiske fruentimmer fra Frederiksberg

Ny radiokanal vil bekæmpe fremmedhad

Søndag den 17. januar sender “Modstandsradioen Danske Løver” sit første program på Den 2. Radio. Kanalen vil modarbejde fremmedhadet i Danmark og er stærk kritisk over for Dansk Folkeparti.

Radiokanalen sender via internettet, podcast og på 23 lokale og regionale radiostationer. Bag projektet står blandt andet kommentator på Politiken, Rune Engelbreth Larsen (link, hvis nogen skulle være i tvivl).

Han opfordrede i august i avisens kronik til at danne “Modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis magt” sammen med journalist Malene Fenger Grøndahl og forfatter Flemming Chr. Nielsen.

Programmet redigeres af Birgitte Rahbek og Anette Bruun Johansen med en fortid på P1.

Kalde en spade for en spade

De tre kronikører kalder sig “Danmarks Løver”, men Birgitte Rahbek afviser, at radioprogrammet sender propaganda i æteren.

– Vi vil lave journalistik med bid i, og vi vil ikke være bange for at kalde en spade for en spade. Men vi behøver slet ikke at lave propaganda, for virkeligheden overstiger fantasien, for eksempel nogle af de forslag, Dansk Folkeparti stiller, siger hun til modkraft.dk.

Birgitte Rahbek vil give plads til nye stemmer i debatten om indvandrere. (???)

Vigtige stemmer

Det er vigtigt med en bevægelse mod den glidende legalisering af fremmedhadet i Danmark, siger Birgitte Rahbek, og fortsætter:

Det er vigtigt med nogle stemmer og modargumenter, som kan sige fremmedhadet imod. Vi ønsker at være med til at genoprette Danmarks image i udlandet, siger hun.

Hvad er det for noget “fremmedhad” gimpen snakker om?

Det er i hvert tilfælde ikke det fremmedhad hendes medsøstre af alle religioner og herkomster, som generes, tæves, voldtages, får hældt syre i hovedet, får kidnappet deres børn til et muhamedansk land eller ryger ud over en højtbeliggende altan, fordi de ikke går med hovedet pakket ind i en affaldssæk, er ude for.

Den slags taler “man” ikke om – hvis man er en fin, akademisk overklasse-socialistisk humanist, ignorerer “man” det helst – og da specielt på en pæn herskabsvillavej. Det kunne jo være, at vennerne faldt fra, hvis man siger noget, der ikke er totalt risikofrit og omkostningsløst.

Det forbigås i diskret tavshed, samtidig med, at der fra betonfeministernes side hakkes løs på danske mænd, fordi de ingen nosser har. Hvis de så HAR nosser, så afskriver I det som “mandschauvinisme”, “racisme” og “fremmedhad”.

Det eneste I vil er at spille hinanden af på jeres fælles DF-had. Gruppeonani er jo særdeles politisk korrekt for tiden. Fakta vil det blive så som så med, for I aner ikke, hvad i foretager jer, andet end at hakke på DF. Gab. Islam ved I i hvert tilfælde ingenting om, eller I vælger at være pro-islamiske fordi DF er imod – eller også er I allesammen skabs-konvertitter.

Og at i vælger satanisten Rune Engelbrecht, Tøgers åndelige mester og mentor, hvis våde drøm er, at få samfundet til at bryde sammen, så der bliver mere plads til de resterende, siger heller ikke så lidt om, hvilke argumenter man vil støde på, hvis man nu hørte radio og indstillede på hvem der nu vil være bekendt at lægge sendeflade til.

Birgitte Rahbek forveksler vist “modstand mod islam” med “fremmedhad”. Må man være imod nazisme, kommunisme og islam, eller er det mistænkeligt – og hvorfor?

Birgitte – du skulle tage og skamme dig, derude i din kæmpe herskabsvilla på Frederiksberg. Kom så ud af elfenbenstårnet!

Jeg håber trods alt, at du undgår en direkte “kulturberigelse” selv, men det skal man ikke længere regne med – muhamedanerne overfalder tilfældige. Hvad vil du og Rune stille op med det? Give dem flere penge over finansloven eller via skatterne, end de allerede får?

På den anden side – bliv endelig ved. I holder nok mindst 14 dage, før alle er holdt op med at tage jer alvorligt, og vi har jo alle godt af en hjertelig latter. Lige som de moderate musliiimer fik sig et rigtig godt grin den 11. september 2001.

PS: Et tip til at hæve lyttertallet: Hyr Karen Thisted!!!

Lex Engelbreth/Birgitte Rahbek:

  • Def: Fremmedhad = at man ikke allerede betaler jizya
  • Def: Fremmedhader = hvid m/k, fortrinsvis med kristen baggrund, som er kritisk overfor islam
  • Def: Racist = hvid m/k, som har sat sig ind i, hvad islam står for
  • Def: Fremmed = en islamtroende
  • Def: Indvandrer = en islamtroende
  • Def: Udlænding = islamtroende person fra Pakistan, Tyrkiet, Sverige, England eller andre islamiske lande

Rune og Jacob er blevet DF’ere

Hehe – dagens morsomme læserbrev:

Jacob Holdt er faldet i racismefælden og taler nu Dansk Folkepartis sag. Er det hans hensigt?

Jeg havde stor respekt for Jacob Holdt, da han for år tilbage præsenterede billedserien “Amerikanske Billeder”. Det var en fin og ægte måde at beskrive “under-USA” på. Jeg har desværre ikke megen respekt for ham længere. JH er faldet i racismefælden. Han ser racisme (spøgelser) alle vegne.

I sin duel med Ahmed Mohamud i JP 20/12 bruger han udsagn som »Du ved da, hvordan kvinder med tørklæder ustandseligt spyttes på.« Jeg ved ikke, hvor det er, JH ser sådanne ting. Jeg kan bare sige, at jeg aldrig har hørt nogen komme med racistiske udtalelser mod kvinder med tørklæde. Ej heller hørt om, at nogen skulle have gjort det.

Jeg har i det hele taget aldrig hørt nogen komme med nedsættende udtalelser til muslimer eller andre minoriteter. Det er naturligvis ikke et udtryk for, at det ikke forekommer. Ligesom muslimsk racisme selvfølgelig også forekommer.

Har JH indtaget en muslimsk offerrolle?

Respekt

Jeg har derimod stor respekt for Ahmed Mohamud, som med et åbent sind og uden fordomme fortæller os danskere, hvordan hans møde med Danmark og danskerne har været. Dejligt at høre én, som ikke betragter sig selv som et offer, bare fordi han er mørk i huden og måske har en anden religiøs opfattelse end de fleste danskere.

Hans møde med danskerne har måske ikke været en dans på roser, men han er kommet med rank ryg. Han har taget de klø, som det nu kan give at komme til et fremmed land, men uden, at han har offergjort sig selv. Ryggen er stadig rank. Hvis man derimod oprigtigt ønsker at være et offer, ja, så er det ikke svært også at føle sig som et offer.

Jeg kan næsten ikke holde ud at høre mere om JH’s racisme. Det gælder ligeledes Rune Engelbreth Larsen på bloggen på politiken.dk.

Fordrejninger

De to herrer kan få alt til at ligne racisme. De vender og (for)drejer tingene, så de passer ind i deres forskruede verdensbillede. Jo mere der kommer fra deres pen, des mere ynkelige bliver de. Det værste er næsten, at de forsøger at hæve niveauet ved at give deres indlæg et “akademisk” præg. Noget, som ikke harmonerer med indholdet.

Faktisk er jeg sikker på, at JH og REL er glimrende ambassadører for Dansk Folkeparti. Gad vide, om det er hensigten?

Sådan anskaffer du dig et skydevåben – legalt!

Tak til Carsten Agger og Rune Engelbreth!

REL

UPDATE Feb. 2010: REL og konsorter lugter åbenbart retssal og  forsøger nu at hale torsk i land. Efter at artiklen i  flere år har stået uændret, har de tilføjet følgende disclaimer, som kun kan skyldes, at de er ved at blive bekymrede:

Overskriften er alene BLIKFANG! Døm ikke en bog på coveret, og læs en hel artikel, hvis du vil forstå overskriften. Da hærskarerer af højreekstremister imidlertid igen og igen insisterer at indlæse pointer i denne artikel, som ikke eksisterer, skal det allerede indledningsvist understreges, at overskriften alene er BLIKFANG for at henlede opmærksomheden på, hvordan den yderste højrefløj i 1990’erne eskalerede kampen mod indvandringen i Danmark: Læs mere om baggrunden her:

INGEN OPFORDRES SELVFØLGELIG TIL AT BEVÆBNE SIG

Det er ellers præcis hvad I, REL og Agger, har gjort, lige siden I gjorde artiklen tilgængelig. Og så angiver i “den yderste højrefløj” som årsag.

Hyklere! Hvem er “den yderste højrefjøj”? Mig? Hodja? Kim Møller? Kurt Westergaard (som om nogen kunne have brug for en automatriffel)? Pim Fortuyn? Theo van Gogh? Lars Hedegaard? Pia Kjærsgaard? Den danske Regering?

Det er jo os, som bliver hovedsagelig overfaldet af de antifascistiske fascister og de rettroende fra Fredens Religion®?

Eller drejer det sig om Strap-Jonny fra Greve eller White Pride og hvad de nu hedder, som intet har at gøre med borgerlig politik?

Sådan så siden ud i sep. 2007 og aug. 2008, da indlægget blev skrevet.

Sådan gør du:

1) Meld dig ind i en af politimesteren godkendt skytteforening under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund.

2) Kom regelmæssigt til skydning, overhold foreningsvedtægterne, opfør dig pænt, og udvis ikke iøjnefaldende “skydeglæde”.

3) Efter to års upåklageligt medlemskab kan foreningens formand på dine vegne ansøge politimesteren om våbentilladelse til f.eks. en pistol, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de tre ovennævnte hovedorganisationer, som skytteforeningen henhører under.

4) Hvis du er en blot relativt mønstergyldig borger, vil du i hovedreglen kunne få våbenpåtegning, dvs. tilladelse til at erhverve, besidde og opbevare f.eks. pistol og ammunition i to år ad gangen, så længe du forbliver medlem af en godkendt skytteforening og overholder gældende lov. Den pågældende våbentegning gælder kun ét specifikt skydevåben, som kan købes i en udvalgt våbenforretning.

Som man vil kunne forstå, beror tilladelsen i vid udstrækning på den lokale politimesters skøn, og i skytteforeninger er det da heller ikke ukendt, at visse politimestre er mere tilbøjelige til at give tilladelser end andre, hvorfor bopælskommunen kan være afgørende. Her må du altså forhøre dig nærmere i skytteforeningen. En ren straffeattest er selvfølgelig et afgørende skridt på vejen.

Thøgher og trykkefriheden

Uddrag fra tre glimrende læserbreve i dagens JP:

DER er så meget, chefredaktør Tøger Seidenfaden ikke forstår. Eller bevidst misforstår?

Ved Trykkefrihedsselskabets solidaritetsmøde for den svenske kunstner Lars Vilks 2/10 benyttede han således sin ytringsfrihed til et uhørt emotionelt ladet angreb på Trykkefrihedsselskabet og tre af de øvrige talere for synspunkter, de ikke har fremført i den aktuelle sag, men i anden sammenhæng.

Indlægget var blottet for logisk konsistens og intellektuel kraft. TS gør solidaritetsmødet til et spørgsmål om at støtte den elementære norm, at mennesker skal beskyttes, når de udsættes for trusler om vold.

Dette er en simpel og selvfølgelig politisag, som knap nok er et møde værd, og slet ikke mange ord.

Ordene reserveres heller ikke et forsvar for ytringsfriheden, hverken den ubetingede eller den »anvendt med ynde«, men bruges i stedet til at »dvæle lidt ved afskyeligheden i de synspunkter, der optræder i denne debat.« Dog ikke Lars Vilks’ tegning af Muhammed med hundekrop.

Link

Senest i [Seidenfadens] tale på et møde 2/10 arrangeret af Trykkefrihedsselskabet (gengivet i JP 5/10). Atter en gang slider han på det gamle Voltaire-citat om at tolerere andres ret til at mene, hvad de vil, selv om man finder deres synspunkter afskyelige. Hermed mener han at kunne dække over kortslutningen i følgende ræsonnement:

-Ytringsfriheden er en ”elementær norm”, og muslimske fundamentalister, der går til korporligt angreb på islam-kritikere, kan retsforfølges.

-Islam-kritikere som Lars Vilks, JP (og Salman Rushdie?) har dog ikke en moralsk ret til at kritisere, fordi de ved at kritisere »nasser på en elementær norm.«

Hermed ønsker Seidenfaden at ”argumentere” for, at man ikke tester ytringsfriheden i netop tilfældet islam, hvor det dog var indlysende at teste den, fordi kritik af islam ligefrem udløser dødstrusler.
Link

DET er som bekendt nærmest blevet en dødssynd at sætte spørgsmålstegn ved den evolutionsteoretiske tese, at vi alle nedstammer fra aberne.

Derfor vil jeg her kun meget forsigtigt gøre opmærksom på, at Politikens chefredaktør Tøger Seidenfadens optræden under Muhammed-krisen og senest hans optræden ved Trykkefrihedsselskabets møde (2/10) i Forfatterforeningens lokaler i København stiller meget store spørgsmål ved nutidens religiøse dyrkelse af udviklingslære, da i hvert fald Seidenfaden ikke synes at nedstamme fra aberne, men fra strudsen.

Ved mødet 2/10 stak Seidenfaden først hovedet i busken med en tale, der meget bekvemt gjorde ytringsfrihedens forsvar til en rent politimæssig opgave, som ikke vedkom ham, og derefter stak han af fra diskussionen.

Pinligt afslørende har det været at følge.

Link

Kultursociopaten Carsten Agger har selvfølgelig en helt anden indfaldsvinkel, helt i harmoni med Aggers egen satanistiske guru, Engelbreth og Thøgher:

Når skidt kommer til ære

Ret morsom læsning, taget i betragtning at hverken Agger, Engelbreth eller Thøgher når Lars Hedegaard til skosålernes overkant – og hvad var det nu med “tonen i debatten”?… 😀