Tyrkisk dobbeltmoral

Læserbrev fra JP:

I DR’s Orientering kunne man 25/8 høre en forsker fortælle om en igangværende undersøgelse af 24-årsreglens konsekvenser.

Det fremgik heraf, at mange indvandrere, bl.a. tyrkere, i interviews i forbindelse med undersøgelsen havde givet udtryk for, at de følte sig krænkede og stigmatiserede som etnisk gruppe pga. 24-årsreglen.

I samme Orientering var der senere et indslag om et kristent græsk mindretal på en tyrkisk ø i Det ægæiske Hav. Det fremgik heraf, at de tyrkiske myndigheder gennem stribevis af bestemmelser chikanerer det lille græske mindretal, både som etnisk gruppe og som ikke-muslimsk samfund, og det på trods af, at grækere har boet på den lille ø i umindelige tider.

De tyrkiske indvandrere i Danmark, der beklager sig over den behandling, de får her i landet, burde nok feje for egen dør, før de begynder at beklage sig.

Islamtroende befinder sig som bekendt i en permanent offer-tilstand.

I Tyrkiets tilfælde er man offer, fordi resten af verden har erkendt Osmannernes folkedrab på armenerne, noget man i Tyrkiet bliver straffet hårdt for at nævne, og fordi man bliver kritiseret for den ulovlige besættelse af Nord-Cypern samtidig med, at man søger optagelse i honning-depotet EU.

24-års regelen

Læs hele JP’s leder her

Det må forbløffe, med hvilken iver visse kredse her i landet tilsyneladende arbejder for at underminere Folketingets greb om, hvad der er lov og ret i Danmark.

Tør man stilfærdigt minde om, at et meget bredt flertal i Folketinget – grundet på et meget bredt flertal i befolkningen – ønsker den udlændingepolitik, som har været ført her i landet siden 2001? Det må da være udgangspunktet. Hvordan sørger vi for at imødekomme dette klare folkelige ønske, baseret på helt normale regler om national suverænitet?

Selvfølgelig er det ærgerligt for nogle mennesker, at de ikke kan få deres amerikanske eller indiske kæreste med til Danmark. Det er jo altså heller ikke den egentlige mening med 24-års reglen – den er infdørt for at beskytte islamiske kvinder mod tvangsægteskaber, og for at beskytte Danmark mod uhæmmet indvandring fra islamiske lande.

Og indtil man begynder at kalde en spade for en spade og målrette lovgivningen direkte mod dem, den er beregnet på, vil den være uretfærdig, men so be it. Hvis man lavede en lov specifikt rettet mod “den kritiske masse”, skulle I bare høre Bjørn Elmquist, Uffe Ellemann, Svend Auken og hele resten af hylekoret lave røre i andedammen.

Her et klip med Søren Pind og Morten Østergaard, som diskuterer Birte Rønn-Hornbechs og “Udlædingeservice”s oplysningsforpligtelser:

Klik her

Vi kan altså fra nu af forvente, at DSB har pligt til at oplyse om den billigste rejsemåde, at bankerne har pligt til at oplyse om de laveste rentesatser for lån, at Skat har pligt til at oplyse om huller i skatteloven etc. etc.?

Hul i 24-års reglen skal lukkes

Copy-paste fra Politiken, som fryder sig over udsigten til flere tvangsægteskaber og “familiesammenføringer” – som lys for enden af tunnelen:

[DF’s] medlem af integrationsudvalget Martin Henriksen kræver nu et hul i udlændingeloven lukket.

Kravet kommer, efter at integrationsministeren har oplyst, det ikke er nødvendigt at flytte til Sverige for at undgå 24-årsregel og tilknytningskrav.

EU-regler giver nemlig danske statsborgere mulighed for at tage et sommerjob i et andet EU-land og efter mellem to og ti uger kan danskeren vende hjem og få sin udenlandske ægtefælle med.

»Folketingets vilje og dermed det danske folks vilje er blevet tilsidesat af EU’s regeltyranni. Det er hamrende udemokratisk. Jeg vil snarest muligt rette henvendelse til ministeren, så vi kan få et overblik over konsekvenserne og forhåbentlig få lukket hullet effektivt, så der ikke er tvivl om retstilstanden i Danmark«, siger Martin Henriksen.

Radikale smuthuller?

De radikales Morten Østergaard VIL så gerne have gang i nogle flere islamiske tvangsægteskaber, hvorfor han og hans parti i anledning af “Valentine’s Day” vil have indført en bagdør i 24-års regelen med et såkaldt “kærestevisum” (eller “Lovecard”, som det hedder på nydansk…). Jaja, går den, så går den.

Den eneste måde at være retfærdige overfor danskere, som finder sig en potentiel ægtefælle i f. eks. Australien, Brasilien, Rusland eller Thailand ville være, at 24-års regelen udelukkende skulle gælde for muhamedanere, da det jo reelt er på grund af deres klan-sammenføringer, at konceptet i det hele taget er opstået. Men det er vores politikere alt for vattede til at indse og gennemføre.

Fra JP, hat tip Hodja

I anledning af kærlighedens dag præsenterer de radikale deres forslag om et såkaldt lovecard.

Kærlighedskortet skal ifølge integrationsordfører Morten Østergaard give danskere over 18 år mulighed for at få deres udenlandske kæreste til Danmark i et år.

“I dag er det valentinsdag, og masser af unge mennesker kigger deres kærester dybt i øjnene. Vi vil give de danskere, der har været så uheldige at forelske sig uden for EU, adgang til den samme lykke i deres hjemland,” siger Morten Østergaard.

Ifølge forslaget skal begge parter i forholdet være over 18 år, erklære at de er kærester og have fælles folkeregisteradresse for at få et kærestevisum.