Mere Durban II

Jacob Mchangama skriver i dagens JP:

Siden december 2006 har det været klart, at de muslimske lande i Organisationen for den Islamiske Konference (OIC) har ønsket, at FN’s racismekonference Durban II i april 2009 skal bruges til at begrænse ytringsfriheden, når det kommer til religion, i praksis islam.

28/1 2009 blev det foreløbige udkast til slutdokument for Durban II offentliggjort efter de første forhandlinger mellem FN’s stater.

Udkastet indeholder en lang række angreb på ytringsfriheden. Udkastet tager således afstand fra »misbrug af ytringsfriheden« og udtrykker »alvorlig bekymring« over »forhånelse af religioner« og »negative, fornærmende og nedsættende billeder af religion og religiøse personligheder.«

Udkastet fremkommer også med forslag til foranstaltninger, der skal bekæmpe forhånelse af religion. Der skal således skrides til »handling over for forhånelse af religiøse personligheder, hellige bøger, skrifter og symboler«, ligesom der skal indføres »begrænsninger af ytringsfriheden i national ret.«

Udkastet foreslår også, at der udstedes internationale retningslinjer med henblik på at bekæmpe forhånelse af religion.

Endelig lægger udkastet op til, at internationale organisationer og private virksomheder – inklusive internetudbydere – udarbejder en frivillig »code of conduct«, der bl.a. skal forbyde udbredelse af ideer om »religiøst had og diskrimination i enhver form.«

Læs resten

Om tålt ophold og administrative udvisninger

Efter længere tids polemik har Birthe Rønn Hornbech besluttet at reglerne for personer på tålt ophold skal ”strammes markant”. Stramningen vi tilsyneladende først og fremmest bestå i yderligere kontrol med personer på tålt ophold.  Et sådan stramning er efter min opfattelse ophold et legitimt indgreb til sikring af danskernes retsfølelse og den nationale sikkerhed.  Udlændinge der begår alvorlig kriminalitet skal selvfølgelig udvises af Danmark. Det er forståeligt, at danskerne føler sig krænkede når kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning kan gå frit omkring når udvisningen ikke kan effektueres.  Øget kontrol er derfor på sin plads. For så vidt angår personer der udvises administrativt i henhold til udlændingeloven er det dog vigtigt at påpege, at disse ikke er dømt af en uafhængig instans. Sådanne personer er alene blevet udvist ved en administrativ beslutning, hvor ministeren for flygtninge, indvandrere og integration efter indstilling fra Justitsministeren vurderer, at den pågældende er en fare for statens sikkerhed.

Læs resten

UN’s “menneskerettighedsråd”

JP via Punditokraterne

FN’s menneskerettighedsråd (”Rådet”) har 28/3 afsluttet sin syvende ordinære session i Geneve.

Ligesom størstedelen af de øvrige ordinære og ekstraordinære sessioner bekræftede den syvende session, at rådet er en eklatant fiasko og værre end sin forgænger, Menneskerettighedskommissionen.

Endnu en gang fik organisation for den islamiske konference (OIC) gennemtrumfet en række resolutioner, der kritiserer og/eller fordømmer Israel, hvilket bringer antallet af rådets anti-israelske resolutioner og beslutninger op på 19 på under to år. Som det er kutyme for de anti-israelske resolutioner, nævner man ikke de terrorhandlinger, som f.eks. Hamas begår (både mod uskyldige israelere og palæstinensere), eller at Hamas end ikke anerkender Israels ret til at eksistere.

Denne fundamentale ubalance fik da også de vestlige lande til at stemme imod den af resolutionerne, der fordømmer Israels handlinger i Gaza, og til at undlade at stemme for en resolution vedrørende Golan. Men da de vestlige lande er i klart mindretal, kunne disse resolutioner gennemtrumfes alligevel.

Israel, men ikke Kina
Intet andet land end Israel er blevet fordømt af rådet, hvilket heller ikke blev tilfældet ved den syvende session. Kinas overgreb på civile i Tibet blev således ikke genstand for en resolution eller en uafhængig undersøgelse, på trods af at denne begivenhed kunne fortjene sin egen ekstraordinære session.

Læs resten

Mchangama om moskébyggeri

DF’eren Carl Christian Ebbesen vil via lokalplanen forhindre, at der bygges stormoské i København, og får rodet sig ud i nogle tågerier om, at religionsfriheden ikke indebærer ret til at bygge kirker, templer, moskeer, druide-stensætninger osv. Jacob Mchangama har følgende kommentar til Ebbesens forslag:

“Man kan ikke ved en lokalplan eller på anden måde helt generelt forhindre opførelsen af en moské baseret på en subjektiv og generel vurdering af islam. Religionsfriheden og lighed for loven er bærende principper i ethvert vestligt retssamfund inklusiv Danmark. Vil man forhindre, at religiøse bygninger opføres, kræver det derfor en objektiv og saglig begrundelse, såsom at bygningen eller den aktivitet, der vil udfoldes derfra strider mod sædelighed, offentlig orden eller vil true andres liv og rettigheder. Kun hvis man helt konkret kan demonstrere, at den personkreds eller forening, der står bag et moskébyggeri vil bringe disse hensyn i fare, vil man – hvis der er hjemmel hertil i en lov – kunne modsætte sig en privatfinansieret moské, der opfylder de almindelige krav i lokalplaner m.v.,” siger Jacob Mchangama.

Mchangama har jo helt ret – det er bare det lille aber dabei, at ideologien islam som sådan strider mod offentlig orden, sædelighed og truer andres liv og rettigheder. Det er såmænd indbygget i Koran, Sunnah og Hadith, hvilket man ved selvsyn ganske let kan overbevise sig om ved at bruge linket Koran, sunnah, hadith i min blogroll og tilbringe nogle timer med at læse dér. Hvis man desuden ulejliger sig med at sætte sig ind i Islams historie, vil man ligeledes kunne følge denne ideologis blodspor gennem århundrederne. Og følger man med i nyhederne om udenrigs- og indenrigspolitik, ser det ikke meget bedre ud.

Er det ikke tåbeligt at understøtte stærke ideologier, som vil bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet med? Eller har vi ikke – også for vores efterkommeres skyld – en forpligtelse til at bekæmpe totalitære regimer, hvorend de stikker deres hæslige ansigter frem? Eller skal vi gøre som Chamberlain?

Nu ved jeg ikke om Grundloven stadig gælder her i landet, men Grl §78 burde give rigelig hjemmel for at forbyde Islam her i landet, hvis man ellers tog den alvorligt.

Via 180Grader