F+L for retten

Fra Thøgers “avis”:

Højesteret har indledt ankesagen mod foreningen Fighters+Lovers, der er anklaget for at yde økonomisk støtte til de to væbnede guerillaorganisationer PFLP og Farc, som optræder på blandt andet EU’s terrorliste. De tiltalte i sagen risikerer op til ti års fængsel og er tiltalt efter terrorlovgivningen.

Forsvar afviser terroranklager
Anklageyndigheden fastholder, at de to organisationer må betegnes som terrororganisationer.

Forsvaret derimod henviser blandt andet til, at flere menneskerettighedsorganisationer ikke betegner organisationerne som terrororganisationer.

»Hverken Human Right Watch eller Amnesty anvender prædikatet terror på de to organisationer, men placerer ansvaret på begge parterne i konflikterne«, siger forsvarsadvokat Thorkild Høyer.

Og, Høyer? Hvad har NGO’er med dansk lovgivning at skaffe?

Forsvaret hæfter sig desuden ved, at de civile drab, som organisationerne har begået, ikke er udtryk for bevidste strategier.

T-shirt-salg til fordel for Farc og PFLP
Sagens omdrejningspunkt er salget af T-shirts med logoer for PFLP og Farc, som Fighters+Lovers solgte for 170 kroner stykket, hvoraf 37 kroner blev sendt videre til de to organisationer.

I 2007 blev foreningen frikendt i Københavns Byret. Retten fandt ikke grundlag for at betegne PFLP og Farc som terrorister.

Denne dom blev anket af statsadvokaten, og i Østre Landsret blev to af bagmændene i Fighters+Lovers idømt seks måneders fængsel, mens resten af gruppen enten blev frifundet eller slap med 2-4 måneders betinget fængsel. Fighters+Lovers ankede denne dommen.

Det var tidligere justitsminister Lene Espersen (K), der i sin tid besluttede at anvende terrorloven mod T-shirt-magerne. Det skete efter indstilling fra Rigsadvokaten.

Fighters+Lovers skal i Højesteret den 5. marts

FARC, nogle af venstreekstremisternes kæledægger, er sandelig nogle søde drenge. Spændt på, hvad der sker i retten den 5 marts. Mon Fighters+Lovers bliver udleveret til den Colombianske regering til retsforfølgelse?

180:

FARC indrømmer massehenrettelse af indianere
Den colombianske terrororganisation FARC har taget ansvar for henrettelsen af 8 indianere, men bortforklarer massakren med, at indianere solgte information til den colombianske hær.

Menneskerettighedsorganisationer og lokale myndigheder har tidligere anklaget FARC for at have mishandlet, bortført og dræbt et to-cifret antal awá-indianere, og nu indrømmer den kommunistiske guerilla at have dræbt 8 indianere. Det skriver venstrefløjsorganet Modkraft.dk.

Mens Human Rights Watch, Amnesty International og lokale myndigheder har fremført, at helt op til 27 indianere er blevet dræbt og et ukendt antal børn er blevet bortført, påstår FARC, at kun 8 indianere blev dræbt. Og det blev det de kun fordi de arbejdede sammen med den colombianske hær.

“Disse mænd var i gang med undersøgelser af, hvor guerillaen befandt sig, og derefter kom der patruljer fra hæren for at kæmpe mod os. Alle otte har indrømmet, at de enkeltvis og til tider sammen i to år har samarbejdet med hæren,” siger talsmanden for FARC, Antonio José de Sucre, i pressemeddelelse ifølge Modkraft.dk. De 8 indianere blev henrettet for deres “ansvar for døden for utallige guerillasoldater, og deres ubestridelige aktive deltagelse i konflikten,” fortsætter talsmanden ifølge Modkraft.dk.

De lokale myndigheder fastholder dog deres udlægning af massakren. Forlydender siger, at FARC ønsker at fortrænge indianere fra området for at kunne dyrke coca-planter, og derfor har ført en blodig terrorkampagne mod indianerne.

FARC er i Danmark kendt for at have modtaget økonomisk støtte af t-shirtfirmaet Fighters+Lovers. Fighters+Lovers blev efterfølgende kendt skyldige i at støtte en terrororganisation. Denne afgørelse er blevet anket til Højesteret, hvor sagen bliver indledt den 5. marts.

Farc-massakre

Awá-dreng lærer at mestre buen

Awá-dreng lærer at mestre buen

En af de væsentligste grunde til, at jeg i sin tid meldte mig ud af HK (som også har sympatierne placeret meget underligt) er, at jeg ikke vil støtte foreninger, som sympatiserer med, og proaktivt støtter terrorgrupper, fordi det tilfældigvis er mere eller mindre politisk korrekt:

FARC på skovtur

FARC på skovtur

Fra 180Grader:

Den kommunistiske FARC-guerilla, der herhjemme støttes af fagforeninger og tøjmærker, anklages nu for at have begået en regulær massakre på awá-indianere i den sydlige del af Columbia.

FARC anklages af Human Rights Watch og lokale myndigheder i Columbia for at have mishandlet, bortført og dræbt et tocifret antal awá-indianere. Det skriver dr.dk.

Ifølge Human Rights Watch overfaldt FARC indianernes boplads den 4. februar, hvor de mishandlede og myrdede 14 af indianere, og kidnappede et ukendt antal mindreårige. Senere vendte FARC tilbage og henrettede yderligere 10 indianere.

I Danmark er FARC måske mest kendt for at have fået økonomisk støtte af t-shirtfirmaet Fighters+Lovers. Fighters+Lovers blev efterfølgende kendt skyldige i at støtte en terrororganisation. På trods af dette fik de en kultur- og solidaritetspris af 3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes fagforening i København.

Endvidere har Den Faglige Klub i Træ-Industri-Byg København også støttet kommunistiske FARC økonomisk.

Farc, Colombia, “Fighters+Lovers”

Fra JP’s læserbreve:

Kill for peace!

Kill for peace!

Til præsidenten for Østre Landsret.
Som colombianere bosiddende i Danmark sætter vi pris på dommernes afgørelse om, at medlemmerne af Fighters+Lovers var skyldige i forsøg på at tilvejebringe midler til terroristorganisationen FARC. Colombianere fra alle områder, social klasse, race og ideologi har været ofre for FARC i årtier. Derfor bidrager dommen til ofrenes anerkendelse og beskyttelse.

Uforståelig afvisning
Ikke desto mindre er vi uforstående over for, at alle domme afsagt i Colombia i procesforløbet blev afvist. Domme, som ellers har fundet FARC skyldig i terrorisme. Vort land har en lang juridisk historie. Vor højesteret og forfatningsretlige domstol (Constitutional Court) har en høj anseelse i Sydamerika. Selv om vore dommere har betalt en høj pris i Colombias kamp imod den organiserede kriminalitet og terrorisme, fordi mange er blevet myrdet, fastholder de deres objektivitet og respekt af den lovgivning, som beskytter og forsvarer menneskerettighederne.

Ydermere har ingen af de dokumenter fra de forskellige menneskerettighedsorganisationer, som var fundamentet for afgørelsen imod Fighters+Lovers, bekræftet, at tortur er en retslig fremgangsmåde i Colombia.

Midt i alle landets vanskeligheder og givet de begrænsede ressourcer, vi har, har vi nogle menneskeværdige institutioner, som har vedligeholdt vores demokrati på trods af den vold, vi oplever. Det er derfor, at vi er fyldt med fortørnelse over, at domstolen baseret på fordomme har negligeret værdien af vores demokrati og den colombianske domstol.

Det danner præcedens
Som Francis Jeffrey sagde: »Meninger baseret på fordomme er altid blevet opretholdt med megen vold.«

Sørg for, at Deres opfattelse ikke bidrager til den ”megen vold”, som Colombia har oplevet i årtier. Deres beslutninger kommer også til at danne præcedens i resten af Europa, derfor skal de være baseret på en velovervejet undersøgelse af den colombianske realitet og den uafhængighed, den danske domstol prædiker.

T-shirts til PFLP og FARC

Det var på tide med lidt konsekvens fra domstolene. Det er man jo ikke ligefrem forvænt med.

Berlingske:

Der gik et skuffelsens suk gennem den propfyldte retssal, da Østre Landsret i dag kl. 12 afsagde dom over gruppen Fighters+Lovers.

Seks af de syv tiltalte, blev dømt efter terrorlovgivningen, fordi gruppen ifølge retten har indsamlet penge til støtte for terrorisme. En enkelt af de tiltalte blev frifundet. To af de dømte har fået seks måneders ubetinget fængsel, mens andre to fik en betinget fængselsdom på fire måneder. De sidste to fik 60 dages betinget fængsel. Dommen blev afsagt stemmerne fem mod en.

Mere terror-financiering – denne gang fra “NGO”‘erne

Man kan snart ikke åbne en avis, uden at øjnene er ved at falde ud af hovedet. Godt jeg ikke ser fjernsyn – så ville jeg være gået totalt over gemok for læge siden. Men det er jo ved at være trivielt at iagttage venstrefløjens uhæmmede støtte til verdens blodigste diktaturer.

Er en pølsemand, en direktør, en webmaster og et par andre fra firmaet Fighters+Lovers skyldige i terrorfinansiering ved at have planlagt at sende penge fra T-shirt-salg til PFLP i Palæstina og FARC i Colombia? Det mente Københavns Byret ikke, men til september skal Østre Landsret vurdere spørgsmålet.

Ankesagen mod de syv terrortiltalte T-shirt-sælgere snigstartede imidlertid i går, da det allerførste vidne i sagen blev ekstraordinært afhørt, fordi han ikke kan være til stede under selve domsforhandlingen.

Han kommer da også langvejs fra, professor John Dugaard fra Sydafrika, specialist i international ret, som igennem otte år har fungeret som særlig rapportør for FNs Menneskerettighedsråd i Israel og Palæstina. Det er netop på grund af hans indsigt i menneskerettigheder og situationen i Palæstina (host), at forsvarerne har indkaldt ham som vidne. Et af de helt essentielle spørgsmål er nemlig, hvorvidt PFLP og FARC er terrorister eller frihedskæmpere.

Og det er der ikke noget entydigt svar på ifølge John Dugaard – der til gengæld var helt entydig, da han vurderede, at mange af Israels handlinger krænker menneskerettighederne, og efterfølgende sammenlignede Israels besættelse af Palæstina med situationen under Apartheid-styret i Sydafrika.

John Dugaard understregede, at det på den internationale arena har vist sig direkte umuligt at nå frem til en definition på terrorisme.

»En række stater (vi kan jo gætte hvilke tortur-regimer Dugaard forsvarer – jeg sætter mit guld på de stater, som har islamisk observans som grundlag fo den daglige kontrol af borgerne) mener, at modstandskamp mod militære besættelsesmagter skal undtages fra en terrorisme konvention. Begrebet terrorisme er relativt. Der har været adskillige tilfælde, hvor folk har brugt vold mod militære besættelsesmagter, racistiske regimer eller kolonimagter, og hvor disse voldshandlinger er blevet anset for at være moralsk berettigede. Én mands terrorist er en anden mands frihedskæmper,« sagde han og slap uden om selv at tilkendegive klart, om han anser PFLP for at være det ene eller det andet.

Anklageren, statsadvokat Charlotte Alsing Juul, syntes dog ikke helt overbevist ved den sydafrikanske professors ekspertise og spurgte gentagne gange ind til, om han er blevet kritiseret i sit hverv som FN-rapportør i Palæstina for at have anti-israelske synspunkter.

»Er det ikke meningen, at du skal være neutral og objektiv som rapportør?« ville hun også vide – og fik som svar, at professoren da selv mener, at han er begge dele.

John Dugaard er ikke det eneste nye vidne i anden version af terrorsagen mod Fighters+Lovers. Forsvarsadvokat Thorkild Høyer oplyser, at der er indkaldt yderligere to eksperter med indgående kendskab til FARC – den ene en sydamerikansk journalist, den anden en svensk professor med “speciale” (mine gåseøjne) i Sydamerika.

Retssagen mod Fighters­+Lovers begynder formelt 3. september, og der ventes at falde dom i midten af september.

Ja, det skulle ikke undre, om pølsemanden (det lede svinekøds-distribuerende dansker-svin) bliver dømt, og de andre venstrefascister frikendt. Bare for synets skyld.