Dårlig opdragelse = ingen lærdom

Fra The Fat Lady’s avis:

Typisk klassebillede fra 1960. Bemærk fravær af mærkevaretøj, I-pods og mobiltelefoner.

Danske forældre er i høj grad selv skyld i, at deres børn ikke får nok ud af undervisningen i folkeskolen. Det mener syv ud af ti lærere ifølge en rundspørge blandt 269 folkeskolelærere foretaget af Berlingske Research. Lærerne giver udtryk for, at elevernes uro skyldes, at børnene ikke er opdraget godt nok hjemmefra.

Lærernes oplevelse bakkes op af professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Niels Egelund.

»Mange elever er ikke vant til, at der bliver sat rammer i hjemmet, og hvis de samtidig oplever, at forældrene taler nedsættende om skolen, kan det have stor betydning for, hvordan de opfører sig i undervisningen,« siger Niels Egelund, der fastslår, at uro har mærkbare konsekvenser for elevernes indlæring.

Samme konklusion fremgår af en omfattende international undersøgelse af skoler i hele Europa: Jo mere uro, jo mindre lærer eleverne. Hos Lærerforeningen er formand Anders Bondo Christensen ikke overrasket over rundspørgens resultat.

»Vi oplever, at forældre overlader forældrerollen til skolen,« siger Bondo Christensen, der understreger, at de fleste forældre har et godt samarbejde med børnenes skole, men at flere og flere ser skolen som et forbrugsgode.

Kun pr. proxy, Bondo. Du og dine kolleger arbejdet hårdt på at devaluere faktuel viden og nedbryde almindelig moral og etik siden 1968, og nu kan i så indkassere ved kasse 1. Velbekomme.

De forældre, som nu betragter jer som et forbrugsgode, gør det jo, fordi I har kørt disse selvsamme elever gennem den socialistiske/politisk korrekte mølle, i stedet for at lære dem at læse, skrive regne, hvordan Jorden ser ud (geografi) og hvad der er sket på den (historie) – hvor I indførte “idéhistorie” og derved flåede historiens kontinuitet i stykker, og afløste den med socialistisk propaganda (jeg har gemt et par af den slags bøger). Desuden har I selv sørget for, at det er forbudt forældre at give deres børn en lussing eller et klap i numsen, hvis de har fortjent det, og regner med, at man i stedet kan snakke sig fra alt.

Fornylig var det endda lige før forældrene heller ikke længere måtte bestemme, hvad børnene skal have at spise, for det offentlige.

Kan I tænke så langt inde på Danmarks Pædagogiske “Universitet”, eller er svejsebrillerne for røde?

DISCLAIMER: Og inden der nu er nogen, der påstår, at jeg mener, at børn skal tæskes morgen, middag og aften, – NEJ, det er jeg imod er, at man har frataget forældrene en sanktionsmulighed fra opdragelsesretten til deres egne børn.

Regulære børnemishandlere bør selvfølgelig straffes med lovens strengeste straf.

(Utroligt, at man bliver nødt til at skrive det…)

Ikke ét ord om ambassadesprængninger

– det er jo ved at være hverdagskost, at muhamedanerne futter vores ambassader af.

Men hvad gør vi så med den hjemlige, daglige, lav-intens-jihad? Jo, nu har fjolserne på Københavns Rådhus igen barslet med en rigtig skrivebordsløsning uden den mindste berøring med virkeligheden, nemlig at de københavnske lærere skal gå til selvforsvar.

Go’daw, do – enhver som træner selvforsvar (det gør undertegnede) ved, at et sådant kursus af måske et par dages varighed kun har et resultat – selvovervurdering hos kursusdeltagerne, som nu tror, at de er Steven Seagal. Men det er de ikke, hvorimod mange af de muhamedanske (og danske) skoleelever ihærdigt træner diverse former for kampsport. Det skal nok blive sjovt at overvære.

Den eneste reelle løsning er at vi skiller os af med mennesker, som udlever deres arabiske klan-kultur her i landet, og stopper 100% for tilgang af flere. Desuden kunne man ønske sig noget mere konsekvens overfor ballademagere, frem for den socialistiske bongotromme-pædagogik med rundbordssamtaler, som har ført til, at eleverne i skolerne ikke længere har for fem flade øre respekt for de voksne. Hvor er Mogens Frohn?

Når eleverne bliver voldelige, så skal lærerne kunne passe på sig selv, mener Københavns Kommune.

Københavns lærere skal blive bedre til at afværge spark, slag, skaller og kvælertag. Det mener Københavns Kommune, der nu vil sende hovedstadens lærerstab på kursus selvforsvar, skriver P4 København.

Kurser i psykisk og fysisk konflikthåndtering skal hjælpe lærerne i at afværge konflikter og tyde voldelig adfærd hos eleverne.

Lærerforeningen hilser initiativet velkommen.

“Jo bedre man er klædt på til at kunne tackle en konfliktsituation des bedre,” siger Ole Hein Christensen, næstformand i Københavns Lærerforening.

Men Forældreforening Skole & Samfund er skeptiske. Her mener man, at problemet med voldelige elever er så begrænset, at det er bedre at forebygge, at volden overhovedet opstår.