Flere stemmer til Dansk Folkeparti

Fagforeningsdiktatur

noerrebro_ale_lineup_nov07.jpg AT FAGFORENINGERNE igennem tiden har haft deres berettigelse, er der vel ikke mange danskere, der vil benægte, og at deres indflydelse har ført til bedre forhold for arbejdstagerne er vel også hævet over enhver tvivl.

Når man så ser en sag som den, 3F i dag kæmper imod Nørrebro Bryghus, kan man ikke undgå at tænke, om fagforeningerne har udspillet deres rolle i samfundet.

At 3F føler sig foranlediget til at indgå konflikt mod en virksomhed, der har en retsgyldig overenskomst (mellem arbejdsgiverforeningen RAF 2000 og Kristelig Fagforening), giver stof til eftertanke, når man samtidig ser på, at omkring 70 pct. af alle københavnske restaurationer ikke er underlagt nogen form for overenskomst.

Hårrejsende bliver det dog først, når man bliver bekendt med, at konflikten ikke er i overensstemmelse med virksomhedens medarbejderes ønsker, men direkte i modstrid hermed.

Nedenstående er et citat fra medarbejderforeningens pressemeddelelse 13/11 i forbindelse med, at medarbejderne 19/11 arrangerer demonstration mod 3F »i kampen om valgfrihed og tolerance«:

»Vi vil ikke længere finde os i det. Gang på gang lægger fagforeningsdemagogerne ord i vores mund. Vi er ikke interesserede i deres overenskomst. Og vi støtter på ingen måde deres konflikt.«

Ikke længere nogen sag
I min naivitet troede jeg, at fagforeningerne er til for deres medlemmer og ikke omvendt, men denne sag er vel med til at bevise, at fagforeningerne i dagens Danmark ikke længere rigtigt har nogen sag, men tværtimod lever deres eget liv ude af trit med medlemmerne og arbejdstagernes ønsker.

Man har snarere indtryk af, at 3F udvælger sig sine ”ofre” efter, hvor man kan forvente omtale (her med et succesfyldt bryghus) og PR.

Man kan derfor kun håbe, at den slags aktiviteter påkalder sig så megen opmærksomhed, at de får en negativ effekt for de fagforeninger, der koldt og kynisk mener, at hensigten helliger midlet.

Her er Nørrebro Bryghus’ mening om den sag (klik).

Støt Nørrebro Bryghus – køb deres øl!

Kilde: JP

Miljøbevidsthed

Bruxelles: Udenrigsminister Per Stig Møller (K) protesterede i går på Danmarks vegne mod, at EU’s 27 stats- og regeringschefer samt alle udenrigsministre i december drøner af sted i mindst 27 jetfly og afholder topmøde i to europæiske hovedstæder inden for et døgn. Under et udenrigsministermøde i Bruxelles appellerede Per Stig Møller som den eneste til, at næste måneds topmøde afholdes enten i Bruxelles eller i Lissabon.

Som situationen er nu, skal EU-ministrene flyve til Lissabon den 13. december til en højtidelig ceremoni for at underskrive den nye EU-traktat. Herefter flyver de næsten 2.000 km til Bruxelles og fortsætter topmødet den 14. december. Dermed kommer EU-lederne tilsammen til at flyve mindst 77.000 km ekstra og samtidig sende over 100 tons forurenende CO -2 ud i atmosfæren for at underskrive en traktat, der blandt andet skal være med til at ruste EU til at indfri politikernes mange flotte løfter om en fælles og øget kamp mod klimaforandringer.

»Jeg tog sagen op og sagde, at vi må holde topmødet enten i Bruxelles eller i Lissabon, ikke begge steder,« sagde Per Stig Møller.

Men det danske krav blev mødt med total tavshed. Ikke et eneste land bakkede op bag forslaget – end ikke svenskerne. Først senere under mødet udtrykte Sverige og EU-Kommissionen tøvende, at de da havde sympati for det danske synspunkt.


Forklaringen er, at Portugal, der i øjeblikket varetager posten som EU-formand, stædigt fastholder, at den nye EU-traktat skal underskrives på portugisisk jord, så de nye spilleregler kan gå over i historiebøgerne som Lissabon-traktaten. »Jeg har ikke sagt dette for at genere Portugal. De må gerne kalde den Lissabon-traktaten. Men jeg synes, at det er forkert, at vi inden for et døgn flyver til Lissabon bare for at skrive under og så flyver videre til Bruxelles,« sagde Per Stig Møller.

I begge hovedstæder venter benzinslugende limousiner og politieskorter, der skal fragte EU-lederne rundt. Udenrigsministrene skal også skrive under på traktaten, og dermed vokser antallet af politikere til 54. Den britiske avis The Times har for nylig offentliggjort beregninger, der viser, at det dobbelte topmøde som minimum vil medføre, at EU-lederne skal rejse ekstra 77.000 km. De 27 private jetfly vil give et ekstra udslip på minimum 135 tons C0 -2 . Situationen bliver endnu mere absurd, når man kan konstatere, at EU-lederne også flyver til Lissabon 8.-9. december – altså blot fire dage tidligere – for at holde topmøde med Afrika.

Ren Al Gore.