Patienter, pårørende, læger og islam

Fra Politiken forlyder det med tilfredshed:

En patient kan ikke nægte at blive behandlet af en læge med tørklæde. Det slår både sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) og Lægeforeningen fast, efter at Jyllands-Posten har bragt et interview med læge Vibeke Manniche, der mener, at en læge kun bør bære tørklæde i sin fritid og ikke på sit arbejde.

Nuvel, det må selvfølgelig så også gå den anden vej – at islamiske læger ikke må nægte at behandle klienter, som enten ikke deler deres overbevisning – selv jøder (host) – eller som på anden måde uforsætligt fornærmer Fredens Religion®, og at de selvfølgelig udviser samme omhu overfor disse, som de ville have gjort overfor deres egne. Altså ikke noget med islamiske kvindelige læger, som nægter at behandle mænd, for eksempel. Og ikke noget med ulovlige procedurer, endda udført som amatøragtigt klamphuggeri.

Ellers mener jeg, at der er frit sygehusvalg i Danmark.

Derudover må man stille krav til, at de muhamedanske lægers folkefæller ikke møder tyve mand stærk op på en gang og slår sig ned ved indlagt families sygeleje i dagevis, breder bedetæpper ud overalt, har afføring på gulvet og forventer, at det er sygeplejerskernes opgave at fjerne det, kalder sygeplejerskerne for ludere og racister og iøvrigt obstruerer behandlingen.

Det ville nu a propos også være rart, hvis menige muhamedanere undlod at overfalde Beredskabskorpset (brandvæsen, ambulancer) under udførelse af deres pligter. Den form for adfærd er ikke ligefrem med til at bygge broer mellem danskere og islam-troende.

Snaphanen kan man via dette link læse en fascinerende historie om, hvor galt det kan gå. Men det er jo kun et enkelttilfælde. Andre islamiske læger på skandinaviske sygehuse holder sig ikke tilbage for at udføre feminin genital mutilation.

Kulturberigelse

Den islamiske variant af lægegerningen fører sig opsigtsvækkende frem i medierne for tiden. Men det drejer sig ikke om gennembrud i forskningen, derimod om, at islamiske lægestuderende ikke vil behandle patienter af andet køn, med kønssygdomme og alkoholskader og sikkert heller ikke folk, som har spist sig en blodprop til i svinefedt eller på anden måde krænket denne såkaldte “religion” ved “u-islamisk” adfærd.

Her beskrives endnu et af disse pragt-eksemplarer, som tilsyneladende ikke så meget har hørt om lægeløftet, endsige Den hippokratiske Ed:

Københavnsk læge omskærer drenge så dårligt, at de må indlægges. (link)

»Ved inspektion af penis er det svært at forstå, hvad man egentlig ser. En kuppellignende genstand, hvor urinen kan komme igennem. Operationsmetoden er upræcis, grov og traumatiserende.«

Sådan beskriver den svenske socialstyrelse tissemanden på en to måneder gammel baby, skriver 24timer.

Babyen fik sidste år i december en rituel omskæring af den dansk-svenske læge, Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari. Lægen har tidligere fået kritik af begge landes myndigheder for at klemme forhuden af – i stedet for at operere. Det betyder, at drengene i flere tilfælde efterfølgende må behandles på sygehuset.

Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari har både en dansk og svensk lægeautorisation samt 10 klagesager om omskæring, fordi han bruger en såkaldt »Bon-Cater Knogleafbidermetode«. Sundhedsstyrelsen har nu sat lægen, der bor i Greve syd for København, under skærpet tilsyn i et år.

»Det er en meget farlig metode, fordi det ikke sker under kontrollerede forhold, og man nemt kan komme til at klemme i kødet på penishovedet. Det virker mærkeligt, man bruger den slags metoder i 2007,« siger overlæge Lars Lund fra Urologisk afdeling på Regionshospitalet i Viborg.

Myndighederne kritiserer også Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari for ikke at følge op på patienterne efter indgrebene, som typisk sker i et lokale under moskeen i Malmø. Desuden får han kritik for at sjuske med journalerne. Den del er endt som en klage i Patientklagenævnet.

»Jeg har ingen kommentarer. Du forstyrrer mig i mit arbejde,« lyder det kortfattet fra Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari. Hos Islamic Center i Malmø oplyser Caref Aleavsky, at man har afbrudt samarbejdet med lægen.

Hvorfor det i det hele taget er tilladt at lemlæste små børn her i landet, står hen i det uvisse.

Sundhedsstyrelsen skriver:

Sundhedsstyrelsen har fra Socialstyrelsen i Sverige i alt i 8 tilfælde modtaget underretning om, at læge Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari ikke udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved omskæring af drenge, at han ikke korrekt følger op på operationerne, at han ikke fører journaler efter gældende regler, samt at han ikke korrekt indhenter samtykke forud for operationerne.

Sundhedsstyrelsen har tidligere fundet det hensigtsmæssigt, at læge Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari ikke anvender den såkaldte Bon-Cater operationsteknik ved omskæring af drenge, og har anmodet lægen om at anvende en anden teknik fremover. Lægen anvender fortsat Bon-Cater teknikken ved omskæring af drenge, hvilke har medført, at flere af patienterne efterfølgende har måttet indlægges med henblik på efterbehandling.

Sundhedsstyrelsen har endvidere en sag vedrørende lægens mangelfulde journalføring til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Sundhedsstyrelsen finder på denne baggrund, at læge Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari fremtidige faglige virke vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienterne, og har derfor den 7. september 2007 sat lægens faglige virke under skærpet tilsyn i et år, det vil sige indtil den 10. september 2008.