Multietnolekt

Der sidder nogle “forskere”, som for en fyrstelig gage lærer sig at forstå perker-dansk som nedenstående indlæg med Ahmed og Mehmet. For at få det til at lyde lærd, har man konstrueret ordet “multi-etnolekt”.

Således akademiceres gadesprog af laveste kaliber:

I denne artikel præsenterer jeg projektet og dets resultater i seks afsnit. Det første afsnit gør rede for undersøgelsens metode og data, samt de metodemæssige erfaringer der kan drages af pilotundersøgelsen. Det andet afsnit beskriver dels de unges sprog mht. nogle fonetiske, morfologiske, syntaktiske og leksikalske træk, dels deres sprogholdninger.

Multi-etnolekt er angivelig den dialekt, som tales af unge mennesker fra en bestemt verdensreligion, som af en eller anden grund befinder sig i Danmark – i stedet for dansk, som de ellers har talt flydende, men “glemmer” når de bliver kønsmodne (Kilde: Overlærer i Den danske Folkeskole – navnet er redaktionen bekendt):

Ahmed: wallah jeg siger min storebror han skylder mig 700 koner jeg skal have 350 i dag og 350 om to uger. I got paras. Skal du til den der fest på fredag.
Mehmet: mm.
Ahmed: wallah mand jeg siger dig efter den der tur jeg tænker bare på fest og kIz.
[…]
Mehmet: vi skal i morgen mig og min fætter # vi skal over og lave kIz i morgen.
Ahmed: hvorhenne.
Mehmet: i Brøndby Strand.
Ahmed: hvordan lave dem kIz.
Mehmet: vi siger bare kom, vi drikker lidt, så går vi, så gør vi det.
Ahmed: bok.
Mehmet: koran koran wallah billa bare vent bare vent.
Ahmed: er der flere lan, er der flere, magi.

(kIz=pige; magi=abe, bums; lan, lo=mand (brugt som “manner”) – og monstro “koner” skulle have været “kroner” – a freudian slip?)

Det er sandelig godt at vide, at vores skattepenge bliver brugt til noget fornuftigt. Så skidt med, at Gamle fru Hansen må finde sig i at bruge den samme ble i 3 dage.