Hvad sker der lige for de “hellige”?

Først havde vi Jørgen Poulsen, som altid på opfordring af MSM’erne kunne hælde godhed i lårtykke stråler ud af ørerne, omvendt proportionalt i forhold til sin grådighed. Det kunne se ud som om, at han nu har fået en konkurrent. Som min salig Fader, der var jurist, altid sagde: ” ‘Dyden i midten’ sagde Fanden. Han satte sig mellem to sagførere.”

Hanzie Böserup

Hanzie Böserup

Den kendte flygtningeadvokat Hans Boserup fra Sønderborg kan andet end at kæmpe for asylansøgere. Han har også haft et job som tilsynsførende ved et større betalingsstandsningsbo, men den opgave løste han ikke for godt.

Derfor har Vestre Landsret dømt ham og hans kompagnoner i advokatfirmaet Boserup, Højer & Christensen, i Sønderborg til at tilbagebetale 734.000 kroner til konkursboet.

I 1999 blev Hans Boserup beskikket af skifteretten i Tønder som tilsynsførende, da en større ejendomsmatador gik i betalingsstandsning.

Som tilsynsførende har man krav på et passende honorar, som skifteretten skal godkende. Men der var også store opgaver med at administrere de mange ejendomme i boet, og advokat Hans Boserup fik udbetalt i alt 734.526 kroner i honorar direkte fra boet uden at orientere skifteretten.

Da ejendomsselskabet i 2000 blev erklæret konkurs, fik boets nye kurator nys om det store honorar og krævede pengene tilbage.

Og dem får boet.

Dyden i midten, sagde Fanden

… han satte sig mellem to sagførere.

Jubelnarren Hans Boserup, som har slået sig op på at føre retssager for afviste asylanter, har netop præsteret at tabe to retssager, som han selv har rejst.

Hans Boserup, Bjørn Elmquist og andre af den slags personager vil så gerne fremstå som hjertevarme humanister udadtil, men de er tomme skaller uden indhold. Tak for tip til Pjorten!

Hans Boserup

Et billede af Boserup fra “Arbejderen

Advokat Hans Boserup bliver igen straffet med en bøde: Han har groft overtrådt reglerne for god skik blandt advokater.

Det endte som den gamle historie om stenene og glashuset for Sønderborg-advokaten Hans Boserup. Han klagede over to kolleger, men nu er det endt med, at Advokatnævnet har straffet Boserup selv med en mærkbar bøde på 50.000 kroner.

Hans Boserup er blevet kendt på at føre – og tabe – en lang række sager for udviste asylsøgere. Desuden har han gjort sig bemærket ved højst utraditionelt at lægge sag an mod de embedsmænd, der administrerer udlændingelovgivningen.

Bedrageri-beskyldning

Det var netop en sag mod flere embedsmænd, der nu har udløst bøden.

Boserup og hans klienter tabte sagen og kom til at hænge på sagsomkostningerne. Men i Boserups optik var der ingen omkostninger at erstatte, og han beskyldte derfor reelt de to advokater for bedrageri.

Det var grundløst, konkluderer nævnet, der hele 11 gange tidligere har straffet Boserup for overtrædelser.