Pedersen advarer sine landsmænd

Kaliffen af Nørrebro

Narkohandler Pedersen bryder sig ikke om, at trykkefrihedsselskabet har planer om at udgive The Jewel of Medina. Han har det, som alle muhamedanere, meget, meget svært med, at der er ytrings- og pressefrihed i Danmark.

Han finder det opportunt at “advare” (læs: true) sine landsmænd med forblommede løfter om terror, hvis man formaster sig til at overtræde den muhamedanske censur.

Fra Helle Merete Brix’s blog:

Nørrebro-imamen Abdul Wahid Pedersen har i dag et åbent brev til Trykkefrihedselskabet i Politiken. Han bryder sig ikke om, at Trykkefrihedsselskabets Forlag ønsker at udgive The Jewel of Medina.

I det mærkværdige brev, spørger imamen blandt andet om Danmark nu skal være den “trædesten, som sikrer, at nynazistisk propaganda og xenofobisk litteratur bliver sat i tryk og mangfoldiggjort?”. Er det mon Sherry Jones´bog, han betegner som nynazistisk propaganda?

Indledningsvis skriver Wahid Petersen:

“Det er kommet undertegnede for øre, at I agter at udgive Sherry Jones’ bog om profeten Muhammed (bogen handler IKKE om Muhammed, men om hans barnebrud, Aisha, som han penetrerede, da hun var ni år gammel, AL), som hun ikke kunne få udgivet i USA, da de potentielle udgivere frygtede, at bogen kunne give anledning til uro og ballade. DA JEG IKKE kender bogens indhold, agter jeg ingenlunde at kommentere på, om det er en lødig eller underlødig skildring af det emne, den beskæftiger sig med. Men den amerikanske ængstelse taget i betragtning er der dog noget, der kunne tyde på det sidste.

Hvad var det lige, man kaldte folk som Reino Arild Pedersen under den tyske besættelse? Prøver han at udkonkurrere sin kollega fra denne tidsperiode, Frits Clausen?

Her fortæller quislingen, hvordan man efter hans mening skal straffes, hvis man handler i modstrid med hans manualer:

Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme.

De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for Islam.