Menneskerettigheds-diktatorens første forslag: Skriv den danske Grundlov om!

Nå, der fik jeg kaffen i den gale hals igen.

Morten Kjærum, tidl. Insitut f. Menneskerettigheder i Danmark, nu afløser for Beate Winckler i EU’s nye newspeak- og tankepolitikonstruktion FRA ytrer her på Grundlovsdag, at det nu er på tide at skrive grundloven om, en holdning han står ret alene med. Men sådan er det vel at have et job, som går ud på at finde problemer, selv om der ingen er.

Hvorfor er det altid de værste oikofober, halal-hippier og de mest rabiate mullah’er, som skal have indflydelse og topposter?

JP

Den danske grundlov bør skrives om for at give danskerne en bedre beskyttelse af deres menneskerettigheder.

Internationale konventioner om for eksempel ligestilling, torturforbud, stærkere ytringsfrihed, forbud mod diskrimination og børns og svage gruppers rettigheder bør indskrives, fordi grundloven på flere punkter »er så godt som ubrugelig.«

Sådan lyder det kontroversielle budskab på grundlovsdag fra Morten Kjærum, der mandag tiltrådte som direktør for EU’s nye agentur for grundlæggende rettigheder. Agenturet i Wien, som kritikere har kaldt overflødigt, skal bl.a. overvåge, om at de 27 EU-lande overholder menneskerettighederne.

Morten Kjærum kritiserer samtidig, at Danmark hidtil kun har inkorporeret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk lovgivning, og at flere FN-konventioner bør indarbejdes, herunder børne-, kvinde- og torturkonventionerne.

Udenrigsminister Per Stig Møller (K) understreger, at grundloven allerede indeholder en række rettigheder, der også genfindes i internationale menneskerettighedskonventioner. Det gælder f.eks. ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed. Han vil dog ikke udelukke ændringer.

»Den dag, der måtte komme en grundlovsrevision, kan vi dog også se på, om der er andre menneskerettighedsprincipper, der med fordel kan indlemmes i en moderniseret udgave af grundloven,« siger Per Stig Møller, der tilføjer, at han ikke ser nogen grundlovsændringer lige om hjørnet.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har flere gange afvist en større revision af grundloven. Samme melding kommer fra Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der kalder Kjærum en »ballademager,« der bør holde fingrene fra grundloven.

»Det er pinligt, at han begynder sin karriere i EU med at gå løs på en af Europas allerfineste grundlove. Ingen andre lande har forfatninger, der er mere demokratiske, mere beskyttende i forhold til frihedsrettigheder end den danske grundlov,« siger Søren Espersen.

Ikke underligt, at Kjærum er bekymret for sin fremtidige beskæftigelsessitustion, hvis disse tendenser skulle vise sig at være permanente:

Den amerikanske tænketank Freedom House udarbejder hvert år et frihedsindeks, der måler demokratiets status i verdens lande. Danmark er uden afvigelser blevet tildelt topkarakter hvert eneste år fra 1973 til 2006.

Danmark ligger på samme niveau i den britiske avis The Economists årlige demokrati-indeks. Her blev Danmark i 2007 tildelt en femteplads efter Sverige, Island, Holland og Norge.

The Economist benytter sig af fem kategorier: Valgsystemet, borgerrettigheder, politisk kultur, politisk deltagelse og offentlig forvaltning.

Danmark scorer topkarakteren 10 for det danske valgsystem og lavest lavest med 8,89 point for politisk deltagelse.

The Economist | Freedomhouse.org