Vågn op, Connie!!!

Hvad skal man sige til klima-hysteriet? Min mening er, at ting som global opvarming bliver hypet op med det ene formål at gøre masserne bange, så de glemmer at koncentrere sig om reelle problemer. Klimadebatten er jo efterhånden udviklet til en religiøs bevægelse, med paven Al Gore og hans biskopper i Danmark “klima-minister”  (hvilken tåbelig titel – vejret er som det er, og det kan nok så mange overflødige ministerier ikke lave om på) Connie Hedegaard, som naivt sluger en masse sludder uden at sætte sig ind i fakta, og (hvad var det nu han hed – nåja) Svend Auken, som gennem tiderne har excelleret i kritikløs miljødebat, også uden at vide, hvad fakta var.

Det værste er, at folk tror på den slags politikere. Det drejer sig jo ikke om klimaet for disse politikere, næ, som altid drejer det sig om magtbegær og vildledning af lettroende idealister.

Connie Hedegaards våde drøm

Connie Hedegaards våde drøm

Ny dansk forskning viser, at klimaet påvirkes af Jordens magnetfelt. Resultatet kan ifølge forskerne kun forklares med kontroversiel klimamodel, som nedtoner CO2’s betydning for den globale opvarmning.

Jordens magnetfelt har en betydelig indvirkning på klimaet.

Det viser et nyt studium, som to geofysikere fra Geocenter Danmark netop har gennemført.

Ved at sammenligne en model for Jordens forhistoriske magnetfelt med klimadata fra stalagmitter i drypstenshuler i Kina og Oman har forskerne afsløret, at nedbørsmængden i troperne er blevet påvirket af ændringer i Jordens magnetfelt gennem de sidste 5.000 år.

Resultatet kaster en bombe ned i den nuværende klimadebat, for den understøtter en kontroversiel teori om, at klimaet i høj grad styres af den kosmiske stråling, der strømmer ind i Jordens atmosfære fra rummet.

Ældre teori

Teorien blev fremsat af fysiker Henrik Svensmark fra DTU Space for omkring ti år siden, hvor den mildest talt satte de kloge klimahoveder i kog. Nu blusser kampen op igen, hvor de to danske geofysikere med udgangspunkt i en anden type data finder frem til, at der er en forbindelse mellem kosmisk stråling og klimaet, sådan som Henrik Svensmark beskrev det.

»Vores resultater viser en stærk korrelation mellem styrken af Jordens magnetfelt og nedbørsmængden i troperne. Den eneste måde, vi kan forklare den sammenhæng på, er ved hjælp af de selvsamme fysiske mekanismer, som optræder i Henrik Svensmarks teori,« siger geofysiker Mads Faurschou Knudsen fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet, der er den ene forsker i projektet.

Det synspunkt bakkes op af geofysiker Peter Riisager fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der er den anden part i projektet.

»Vi har ingen aktie i klimadebatten. Vores studie startede nærmest ved et tilfælde, og nu står vi så med et resultat der har overrasket alle, inklusiv os selv. Hvis andre forskere er enige i vores analyse betyder det at politikere og klimaforskere bliver nødt til at tage Henrik Svensmarks teorier mere alvorligt,« siger han.

Mange farver i klimapaletten

De to forskere anerkender at kuldioxid spiller en særdeles vigtig rolle for klimaet. Men klimaet er et utroligt komplekst system, hvor der er rigtigt mange parametre i spil, som man endnu ikke har det fulde overblik over.

»FN’s klimapanel har efter vores vurdering i for høj grad baseret deres konklusioner på såkaldte numeriske klimamodeller, og det er farligt hvis modellerne er utilstrækkelige. Vores opfattelse er, at man ikke alene kan besvare dette spørgsmål ud fra den korte periode med historiske klimamålinger, der er indsamlet igennem de sidste cirka 150 år, men at man også må gå længere tilbage i tid og inddrage geologiske data, som vi har gjort,« siger Peter Riisager.

Læs resten