EU’s “Nye Verdensorden”

Denne video viser Sarkozy (fransk præsident og EU-führer)  og  Barroso (formand for EU-kommissionen) propagandere for en Ny Verdensorden, “New World Governance”, “New Global Order”.

D’hrr taler også om hvordan EU og globalisterne har besluttet at bruge kriser til at etablere de sidste stadier af det, de kalder “New World Order”.

Vær’sgo og spis. Du bliver alligevel ikke spurgt.

Hvem var Dansk Politiks største løgnhals? Joeh, det var Poul Rævepels Schlüter og hans “Unionen er stendød”.

Hat tip Sonia

De DIIS’er os!

Hvor svært kan det være? Lad SÅ befolkningerne stemme om, om vi vil have EU’s sminkede lig af en “forfatning” påtvunget os, eller om danskerne er villige til at vedtage den censur-, forsvars-, monetær- og retspolitik som forsøges presset ned over hovedet på os.

Men det tør I ikke – og ville under ingen omstændigheder rette jer efter resultatet, som vi har set igen og igen. Via JP – læs hele artiklen.

De danske forbehold begrænser den danske indflydelse i EU. Ikke kun inden for euro-, forsvars- og retssamarbejdet, men også ved traktatforhandlinger, konkluderer længe ventet DIIS-rapport.

Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, præsenterede mandag en længe ventet rapport omkring de danske EU-forbehold. Rapporten konkluderer, at de danske forbehold omkring euro-, forsvars og retssamarbejdet går hårdt ud over samarbejdet i unionen.

“Prisen for at redde forbeholdene har ofte været, at man måtte opgive at kæmpe for andre danske prioriteter for traktaterne. Derudover betyder forbeholdene, at Danmark i dag vil have vanskeligere ved at varetage rådsformandskabet, idet Danmark ikke vil kunne føre forsædet i centrale råd,” skriver DIIS i rapporten.

Mens EU-formandskabet i 2002 var en stor succes for Danmark, peger udenlandske kilder i rapporten på, at Danmarks kommende formandskab i 2012 vil blive en meget svær øvelse med forbeholdene intakt.

Morten Messerschmidt fra DF har følgende betragtninger i denne sag (Pressemeddelelse d. 30/6-2008):

– I kapitlet om euro’en er det interessant, at man på den økonomiske side kun forholder sig til situationer, hvor kronen kan komme under pres (p.83), mens man ikke diskuterer fordelene ved at kunne justere renten fleksibelt og uafhængigt. Og rapporten ignorerer totalt, at den slovenske finansminister for få måneder siden slog fast, at der slet ikke er nogen politisk indflydelse som medlem af euro’en, siger Morten Messerschmidt.

– På det retslige områder skinner det politiske virkeligt igennem. Det anerkendes, at Danmark har bevaret autonomi på udlændingepolitikken – men dernæst følger konklusionen, at Danmark grundlæggende er sat uden for indflydelse (p.222), fordi vi kopierer flere af EU´s love. Men ved at kopiere retsakter får Danmark jo en national selvstændighed, som ingen andre EU-lande har. Vi kan nemlig til enhver tid ændre reglerne igen – det kan de lande, der er bundet af EU, ikke. Men det ser rapporten helt bort fra, kritiserer Morten Messerschmidt.

– Også når det kommer til konklusionerne om forsvarsforbeholdet, synes rapporten at være rent bestillingsarbejde. Tankerne om en EU-hær skydes hen som en ren hypotese, og man overser, at eksempel Tysklands kansler Merkel med jævne mellemrum slår til lyd for tanken. Rapporten gør meget ud af forholdet til NATO og FN, men levner ikke plads til, at Danmark uvægerligt vil miste indflydelse, hvis særligt Frankrigs planer om, at EU skal optræde som en fælles enhed i NATO, går i opfyldelse, siger Morten Messerschmidt.

Pamperne tromler videre trods irsk nej

Barosso, capo di tutti capi i EU, har da ikke tænkt sig at stoppe olietankeren, selv om Irland stemte nej. Hvis de fascister havde fået grønt lys, kunne vi have vinket farvel til at national selvbestemmelse.

Via EB, hat tip mrandersson

Ratifikation fortsætter, sagde EU-kommissionsformand José Manuel Barroso fredag i en kommentar til det irske nej ved folkeafstemningen om Lissabontraktaten.

– EU-Kommissionen mener, at den resterende ratifikationsproces bør fortsætte, sagde Barroso på et pressemøde i Bruxelles.

– Jeg har fået at vide, at andre ønsker at køre videre, tilføjede han.

Både fra Sverige og fra Polens premierminister, Donald Tusk, er der kommet tilkendegivelser om, at de to lande vil gå videre med deres ratifikation.

Lissabontraktaten stipulerer ellers, at alle lande skal ratificere traktaten, før den kan træde i kraft.

Update 1:

”Det irske nej til Lissabon-traktaten er et afgørende bevis på, at Europa ikke kan regeres på basis af traktater, der er trykket ned over hovedet på de europæiske folk, siger Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet,” Mogens Camre, som reaktion på folkeafstemningen i Irland.

”Irland er det eneste land, hvor befolkningen har haft mulighed for at stemme. Det er helt sikkert, at adskillige andre EU-lande ville stemme nej, herunder først og fremmest England, men sikkert også Sverige og Danmark – ja, måske også Tyskland og Frankrig,” siger Mogens Camre.

”Der vil sikkert blive gjort forsøg fra Ministerrådets side på at negligere Irlands nej. Man vil prøve at sige, at EU skal gå videre og Irland må løse sit problem hen ad vejen med er særordning.”

”Det vil være uhyre uklogt. Europa kan ikke bygge sit samarbejde, som om medlemslandene havde enevældige forfatninger, hvor kun en lille elite omkring kongen eller præsidenten havde ret til at bestemme over landenes fremtid.”

”EU kan udmærket fungere med de eksisterende traktater. Stemmefordelingen efter NICE-traktaten er at foretrække for den magtkoncentration, der ligger i Lissabon-traktaten. EU har ikke brug for at samle mere magt i Bruxelles, men for at få det praktiske samarbejde om handel, miljø og kriminalitetsbekæmpelse til at fungere.”

”Europa skal bygges på samarbejde, ikke på magtkoncentration og ikke på et skindemokrati, der er så indirekte, at den enkelte borger føler sig fuldstændig fremmedgjort overfor de politiske beslutninger,” slutter Mogens Camre.

Update 2:

Dansk Folkeparti EU-ordfører, Morten Messerschmidt, udtrykker glæde over den irske befolknings demokratiske afvisning af Lissabon-traktaten og erklærer, at traktaten nu er faldet, men han beklager samtidig, at den danske befolkning ikke på linje med irerne på samme måde fik lejlighed til at tage stilling ved en folkeafstemning.

”Situationen minder meget om dengang, hollænderne og franskmændene sagde nej til traktaten i 2005, hvorefter traktaten som en helt naturlig konsekvens blev annulleret. Med irernes afvisning er Lissabon-traktaten nu stendød,” siger Morten Messerschmidt.

Han henviser til den franske premierminister Fillons understregning af, at traktaten falder, hvis irerne siger nej:

”Den franske premierminister har helt ret. Der er ingen traktat mere, og denne gang er det mit håb, at EU for stedse skrinlægger alle skridt i retning af mere suverænitet og magt til EU på bekostning af de europæiske nationalstater. Man kan ikke i én uendelighed stikke blår i øjnene på de europæiske befolkninger,” siger Morten Messerschmidt.

”Tilbage er kun at beklage, at den danske regering ikke turde lade danskerne stemme om Lissabon-traktaten. Til gengæld er ethvert argument om at afskaffe forbeholdene nu faldet bort. Regeringen har henvist til lissabontraktaten som grund til at afskaffe forbeholdene. Og da lissabontraktaten nu er faldet bort, må det samme gælde afstemning om forbeholdene” siger Morten Messerschmidt.