Grundloven og “Retten” til at praktisere islam?

DF kræver nu religiøse særhensyn undersøgt iflg. Berlingske lørdag 13. februar.

- leve deres tro fuldt ud?

En vis Esben Lunde Larsen, ph.d.-stipendiat, viceborgmester (V) i Ringkøbing-Skjern Kommune, en stilling og geografisk placering, han er som skabt til, (undskyld, hvis der skulle være en læser fra Skjern) harcellerer i dagens Fat Lady om de stakkels musliiimer, som bliver lagt hindringer i vejen for at leve deres “tro” fuldt ud, og demonstrerer samtidig sin betydelige ignorance med hensyn til djævle-religionen.

Det drejer sig om en kaskade af fraser, her et udvalg:

Debatten om de muslimske indvandrere og deres ret til at praktisere islam har verseret gennem lang tid i det danske samfund. I perioder har tonen været skinger, og når særligt Dansk Folkeparti har haft behov for at kickstarte opmærksomheden om partiet, er det som regel sket med udmeldinger mod den fundamentale del af islam, som vi bl.a. så det med Jesper Langballes udtalelser.

Langballe har jo ret! Og hvem er den fundamentalistiske: Ham, der svinger sværdet, eller ham, der holder fødderne imens?

Fra Grundloven (hvis der stadig er nogen, som ved, hvad det er for en størrelse – den får bevisligt mindre og mindre betydning):

§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2.
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.

Og det gør islam (søger at opnå deres mål ved vold), derfor bliver islamiske sammenslutninger at opløse ved dom – eller tror de Gode, at nedenstående er sagt for sjov og ballade:

2:190-193 “Fight in the cause of God those who fight you … And slay them wherever ye catch them … And fight them on until there is no more tumult or oppression and there prevail justice and faith in God …”

Læs resten

Tim Jensen: Islam findes ikke

“Religionsforskeren” Tim Jensen påstår her sort på hvidt, at hverken religionsvidenskab (hans eget erhverv), islam eller kristendom findes. Skal vi ikke bare konkludere, at Tim Jensen heller ikke findes:

Spørgsmål:

Hvordan forklarer religionsvidenskaben det, at flere  religioner indeholder elementet om dommedag? Er der en psykologisk forklaring på det – har mennesket ikke kunnet tro på, at verden nok skulle overleve? Det har, så vidt jeg har forstået, bl.a. været væsentligt i dannelsen af de store verdensreligioner.Hvordan forklares fænomenet generelt?

Svar:

Religionsvidenskaben som sådan findes desværre (eller måske heldigvis) ikke, så lidt som islam eller kristendom findes som sådan, og derfor kan jeg heller ikke svare på, hvad den måtte have af svar på dit spørgsmål, som jo måske faktisk er to spørgsmål.

Er det kun mig, som synes, at manden vrøvler?