Kommunalpolitik i København

Søren Pind blogger – læs kommentarerne på bloggen

Kære Ritt!

Kan du huske det? Dér i oktober-november 2005? Vi to, ude på gader og stræder, hver med vores budskab.

Du cyklede by og gade rundt med budskabet om, at du sagtens kunne få bygget 5000 boliger til 5000 kroner på 5 år.

Jeg gjorde i stedet gældende, at det afgørende og centrale problem for byen var den farlige udvikling i kriminaliteten og den manglende integration, og stillede konkrete forslag som f.eks. denne plan her.

Læs resten

Non scholae, sed vitae discimus

Fra EB:

Antallet af påsatte brande i skoler er steget voldsomt det seneste år. I de første ni måneder i år har der allerede været 82 tilfælde af påsatte skolebrande mod 50 i hele 2006 og 85 i hele 2007, viser tal fra Beredskabsstyrelsen.

Det svarer til, at to-tre skoler bliver stukket i brand hver uge.

Værst gik det til i skolernes vinterferie i år. Den endelige regning er ikke opgjort, men den bliver stor. Skønsmæssigt gik værdier for over 70 millioner kroner op i røg denne ene uge. Dertil kommer regningen for afbrændte biler, containere og boligbrande.

Det får nu Brandbevægelsen under Beredskabsstyrelsen til at sætte fokus på emnet “påsatte brande” ved en temadag på onsdag i Vejle.

Vore islamiske venner fra Mellemøsten, afrika og det nære asien (med undtagelse af taoister, buddhister, kunfutzianisler, Ba’hai, hinduer, sikher og afrikanske jazzmusikere) keder sig i vinterferien, så de har travlt med at destabilisere samfundet.

Er alle politikere blinde og døve? Var det ikke en idé at repatriere hele familien, når man får fat i en af benglerne? Jeg er sikker på, at det ville have en preventiv effekt. Det mener min afghanske kioskmand også, den racist.

Alle andre indvandrede religioner end islam, det være sig hollænderne i Dragør, Herrnhutterne i Christiansfeldt, jøderne, ungarerne i ’58 og roepolakkerne, er gledet ind i det danske samfund uden problemer.

Men nu har landets skiftende regeringer været enige om, uden at spørge borgerne, at fylde vort lille land op med dybt kriminelle islamere i en hidtil historisk uset og uafprøvet manøvre. Skam over dem! Ingen nævnt, ingen glemt.

Desuden vil jeg gerne “have lov” til at udtrykke min vrede over 82 skoleafbrændinger uden at blive kaldt “højre-ekstrem”, “fascist”, “racist” eller “främlingsfjentlig” af en flok fascistiske og/eller ignorante “humanister” og “antifascister” som ikke aner, hvad de snakker om – jeg er både modstander af nazisme, fascisme, kommunisme og islamisme (samt alle andre regeringsformer, hvor man helst skal holde sin kæft), hvilket skyldes en væsentlig erkendelse for Anna Lyttiger, bestående af empirisk selvoplevet erfaring (rejser i Mellemøsten og Asien), kilder på nærmeste hånd (venner og medrejsende), samt den omfattende dokumentation der er blevet frigivet.

Jeg går ind for, at mennesker skal behandle hinanden ordentligt. Derfor kan jeg ud fra mine erfaringer gennem snart 35 år ikke gå ind for ideologien (den såkaldte religion) islam.

OT (bær venligst over): Nu har nogle pæne, autonomiske, anarkistiske marxist-humanister, økologiske svampesyrehoveder samt alternativt baseball-praktiserende fra Hellerup (kendes på deres sorte hætter og voldstendenser)) lige været ude i vores kvarter og plastre til med plakater med hagekors og tjubangfaldera *].

Dem river vi selvfølgelig ned, da de som regel er opsat på lokationer, hvor det ikke er tilladt at foretage opklæbning af kommerciel eller politisk art. Den slags kan man ikke have, er der bred enighed om i området. Desuden ser det ud ad h***(etc) til, og de eneste det taler til herude er den forholdsvist hurtigt voksende bestand af studerende i forældrekøbte lejligheder, som selvfølgelig alle er trendy venstreorienteret. Men det får Amager hurtigt pillet af dem, så de fleste flytter i villa, volvo og vovhund. Og tak for det.

[*Og efter sådan en dag som i dag med sile-regn, kan man næsten pille dem af i ét stykke.

Opdateret 12. Nov.

Om tålt ophold og administrative udvisninger

Efter længere tids polemik har Birthe Rønn Hornbech besluttet at reglerne for personer på tålt ophold skal ”strammes markant”. Stramningen vi tilsyneladende først og fremmest bestå i yderligere kontrol med personer på tålt ophold.  Et sådan stramning er efter min opfattelse ophold et legitimt indgreb til sikring af danskernes retsfølelse og den nationale sikkerhed.  Udlændinge der begår alvorlig kriminalitet skal selvfølgelig udvises af Danmark. Det er forståeligt, at danskerne føler sig krænkede når kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning kan gå frit omkring når udvisningen ikke kan effektueres.  Øget kontrol er derfor på sin plads. For så vidt angår personer der udvises administrativt i henhold til udlændingeloven er det dog vigtigt at påpege, at disse ikke er dømt af en uafhængig instans. Sådanne personer er alene blevet udvist ved en administrativ beslutning, hvor ministeren for flygtninge, indvandrere og integration efter indstilling fra Justitsministeren vurderer, at den pågældende er en fare for statens sikkerhed.

Læs resten

Politikens meget specielle humor

Ja, undskyld, selvfølgelig er dette – fra Politikens side – humoristisk ment, og en karikatur af min onkel Erling B.

Men samtidig er det udtryk for Politikens redaktionelle linje. Arrogance uden lige overfor folk, som vil se retfærdighed (er det uretfærdigt at udvise en bevisligt potentiel morder, måske, selv om hans “makker” allerede sidder i Tunesien og griner sin r*v i laser – frivilligt?), altså at se Dansk Lov i reel funktion?

Det er som om det udelukkende er smuthullerne i loven, der praktiseres i Retssystemet, under pres fra EU og UNHCR. Jeg har tidligere skrevet om sagen her på bloggen.

ATS sætter fakta frem, men latterliggør samtidig fakta.

Hvem financierer egentlig Politiken – sådan under bordet, mener jeg:

Pens. agronom Erling Brokkendorf, Tværvej 13, Vrissenbjerg, skriver (til Morgenavisen Jyllands-Komposten):

Kan man nu forstå, at nogen i det åh, så humanistiske Danmark kan få over deres hjerter at sende en stakkels tuneser ud af landet, blot fordi han ville kvæle den grumme Muhammedtegner Kurt Westergaard?

Nej, vel?

Og det blev han jo heller ikke.

Og hvad ligner det også, at man vil kaste den arme voldsmand i fængsel, når hans eneste brøde har været at planlægge et attentat imod den danske ytringsfrihed, som vi har værnet om i århundreder, men som nu står foran sin afskaffelse, takket være den omsiggribende omsorg for de kære små muslimers ve og vel, for når de nu har for vane at kvæle og stene de mennesker, der ikke gør, som Allah siger, må vi naturligvis respektere deres højt besungne ’kultur’, der nu også har bredt sig til banksektoren, hvor rettruende muslimer på tålt ophold kan optage halallån uden renter, imens vi danskere blot må kæmpe videre for at betale vore terminer, som bliver stadig dyrere, takket være de ødsle islændinge, der på det skammeligste vendte Danmark ryggen i 1944, men som godt kan bruge vores penge nu, hvor de har ødet deres formuer bort på syltede skidtfisk, insolvente banker og flyselskaber, som vi i parentes bemærket var nogle, der havde købt billetter hos, så vi kunne holde ferie i Østrig med vore surt sammensparede hustruer og ved samme lejlighed besøge Jörg Haiders grav, men dét blev der ikke noget af, for der står ingen politikere klar med en hjælpepakke til alle os, som er blevet snydt for vores livs rejse, hvilket selvfølgelig skyldes, at vi ikke er muslimer, men blot ganske almindelige danske skatteydere, der slider og slæber for at skaffe til dagen, vejen, kaffen og marmorkagen.
Et trefoldigt leve for den danske øllebrødshumanisme!

Akkari er blevet eskimo…

Læser-tip:

Fra Samarbejds-Politiken

Imamen Ahmed Akkari har forladt Danmark.

Nej han har ej – Grønland er en del af Rigsfællesskabet. Aben skulle hellere flytte sin lede røv til Libanon, men han skider åbenbart i bukserne af skræk, når islam rigtig folder sig ud med bum og brag. Så er Danmark pludselig god nok til den lille skiderik.

Update:

Ansat som skolelærer
Ahmed Akkari er blevet ansat som skolelærer på en skole i Vestgrønland i byen Narsap Atuarfia.
»Han er taget til Grønland, fordi han har en idé om, at folk ikke har så mange fordomme hér«, fortæller fotograf John Rasmussen i dag til jp.dk. John Rasmussen bor og arbejder på Grønland og tog i sidste uge portrætbilleder af den omdiskuterede imam. Ahmed Akkari fortalte ham, at han var flygtet til Grønland.

Akkari rejst til Grønland

Update