Melanchton

JP: (mine links)

Luther (tv) og Melanchton (th)

Luther (tv) og Melanchton (th)

Nogle bekendte af mig var for et par år siden på rundrejse i Tyskland og var også kommet forbi Reformationens arnested: byen Wittenberg i det tidligere DDR. I Wittenberg findes verdens største reformationsmuseum i Luther-halle, og byen er fyldt med henvisninger til Reformationen. Det var i Wittenberg, at Martin Luther i 1508 begyndte sin universitetsundervisning, og det var der, at han i 1517 for alvor indledte Reformationen med at opslå sine teser mod den pavelige aflad.

Men mine bekendte, som man ikke kan beskylde for at være Luther særlig positivt stemt, kom dog opløftede tilbage fra Wittenberg. Både med hensyn til Luther selv og i forhold til en person, som de egentlig ikke vidste noget om på forhånd: Filip Melanchthon (Staves også Phillip. AL) Han havde gjort et stort indtryk på dem med sin humanistiske dannelse og viden. Det er glædeligt, at de fik denne erfaring; men forunderligt er det også, at Melanchthon på denne måde næsten helt er gledet ud af den almene europæiske bevidsthed og så at sige skal vækkes til live igen.

Men Melanchthon er en ypperlig repræsentant for både humanismen og for den klassiske europæiske dannelse, og han må ikke forsvinde ud i den almene glemsel, hvis historien skal begribes ret.

Filip Melanchthon blev født i 1497 i den lille købstad Bretten ved Rhinen. Hans mor var niece til den berømte lærde Johan Reuchlin, der stod for den nye videnskabelighed, der på den tid brød frem i Tyskland, og særligt med hensyn til studiet af bibelens sprog: hebraisk og græsk.

Filip lød som barn og ung navnet Schwarzerd (Muldjord) efter faderen George Schwarzerd; men han ændrede sit navn, efter forslag fra Reuchlin, i den gængse humanistiske tradition til Melanchthon, som er en græsk oversættelse af det tyske efternavn.

Melanchthon blev blandt andet uddannet i Heidelberg, og særligt det græske sprog, som ikke mange mestrede på den tid, blev hans område. I 1518 udgav han en meget rost græsk sproglære, og i hebraisk erhvervede han sig ligeledes stor indsigt, så han blev en betydelig hjælp for Luther ved bibeloversættelsen, der udkom i 1534.

Melanchtons Loci Communes