Kogalskab

Global opvarmning

Her troede jeg, at myten om “den menneskeskabte, globale opvarmning” var stendød og begravet. Men det er den åbenbart ikke mere, end at “de økonomiske vismænd” stadig kan bruge den til at squeeze endnu et par millioner afgiftskroner ud af landbruget, samtidig med, at man 100% ignorerer en meget større kilde til C02 og metan – nemlig den globale befolkningseksplosion:

Danske landmænd skal betale afgift for metanbøvserne fra deres køer. Det er nødvendigt, hvis Danmark skal have en chance for at komme i nærheden af sine klimamål i 2020.
Det foreslår vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd i et nyt diskussionsoplæg.

Metan er en kraftig drivhusgas, 21 gange stærkere end kuldioxid. Den siver ud i atmosfæren fra bl.a. kobøvser (næææ – ko-prutter, faktisk, se billed-dokumentationen ovenfor) og vådområder.

Arabiske opfindelser

Well, det kan summeres ned til kaffe-, hashish- og khatdyrkning samt gede- heste- og børneavl!

Arabisk (?) opfindelse

De af os, som er gamle nok, husker tydeligt sovjet-russernes stalinistiske brægen op om, at de havde opfundet alt, lige fra papirclipsen til damplokomotivet.

CNN har en artikel, som “beviser”, at islamisterne har opfundet 1001 ting (meget morsomt, ikke?)… Og det har engelske Independent også, her radbrækket af en, som ved hvad han taler om, og har overskuddet til at bore dybt:

Mere hos Hodja og Olsen
- Mine fremhævninger og bearbejdelse af links

Islamic Invention?

The Independent has an article about the “Islamic inventions that changed the world”. It’s a highly misleading article- and science exhibit at the science museum in Manchester. In fact, the more I learned the more it began to appear that this is little more than an attempt to rewrite history- a piece of pure propaganda. I’m no expert of many of the subjects discussed but even cursory research turns up fairly obvious reference to supposed Islamic inventions long before the religion of Islam was even invented.

Please do read on.

Læs resten

Klima-svindel har kronede dage i Danmark

EB (læs det hele):

Funny Ali

Funny Ali

Mens hele verden strømmer til Danmark for at redde klimaet, står det klart, at selv samme klima er mål for omfattende svindel for milliarder af kroner – og at den globale svindel har sit afsæt netop her i Danmark.

Svindlen sker ved handel med CO2-kvoter, og kvotesvindlerne har fundet en nem adgangsvej til det europæiske og internationale kvotemarked via det danske kvoteregister.

Registret administreres af Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet. Alle EU-lande og flere lande uden for EU har tilsvarende registre. Men det danske kvoteregister er langt det største i verden, hvad angår personlige kvoteregistreringer.

– Vi er vidende om, at der internationalt foregår svindel med moms. Det er derfor, vi i høj grad udveksler oplysninger med andre landes myndigheder, siger Reino Nielsen, chefkonsulent ved Skat og ekspert i momssvindel.

Verdens første parlament

Fra Holbæk Amts Venstreblad:

Ophidset debat i parlamentet

Ophidset debat i parlamentet

Der er ikke meget bemærkelsesværdigt at se ved den lille høj på Mårbjerg uden for Nakke nær Rørvig.

Højen hæver sig ganske få meter over det omkringliggende landskab, og hvis det ikke var fordi, nogen havde opsat et massivt træbord – og for den lille marksti, der løber ud til højen – ville den vandrende næppe overhovedet lægge mærke til, at man nu var nået frem til et “sted”, og ikke blot passerede hen over et bump på vejen.

Men ifølge Kurt Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv i Nykøbing er der al mulig grund til at lægge mærke til den lille høj. Her mener han nemlig, at prototypen på det danske folketing opstod for over 1.500 år siden. Det såkaldte Isøre-ting.

– Normalt regner man det islandske Altinget som verdens ældste parlament. Men Altinget havde faktisk de norske Gulating som forbillede, og Gulatinget var selv inspireret af et andet ting, nemlig Isøre-tinget. Saxo skriver om en konge, der blev valgt på Isøre-tinget helt tilbage omkring år 500. Dermed er Isøre-tinget to til tre århundreder ældre end Altinget, fortæller Kurt Sørensen.

Læs resten

Klimafornægtning

I disse klimatider vil jeg gerne spørge ”klimahystaderne” Connie Hedegaard og Anne Grete Holmsgaard, hvordan de vil forklare, hvorfor klimaet inden for de seneste 20 år skulle være blevet så meget varmere, at der skal skrides ind nu med alle mulige forordninger.

Læs resten

Nogen mener, at jorden går under på onsdag

– nu må vi jo se… 🙂

Fra EB:

Dybt under Jurabjergene har forskere fra 85 lande skabt et 27 km langt kredsløb, der skal forsøge at genskabe de allerførste brøkdele af et sekund efter Big Bang.

Det er det europæiske partikelfysiklaboratorium CERN i Genève, der står bag verdens dyreste og mest ambitiøse civile forskningsprojekt nogensinde – 40 mia. kroner, har maskinen kostet.

Det vil forhåbentligt løse mange af universitets længst bevarede hemmeligheder.

Det skal ske ved, at to protonstrømme bliver sendt af sted med 99,9999991 procent af lysets hastighed. Det vil ifølge den britiske avis The Times få dem til at nå den 27 km ring rundt ikke færre end 11.245 gange – på et sekund.

Det sker på onsdag, når to årtiers forskningsarbejde skal stå sin prøve

Frygt for jordens undergang – på onsdag
Men ikke alle er lige begejstrede.

De to partikelstrømme skal nemlig efter planen kollidere fire gange undervejs, hvorefter minutiøse partikelfragmenter – der måske aldrig tidligere har eksisteret på Jorden – skal måles og vejes af gigantiske detektorer inde i kredsløbet.

Flere frygter, at forsøget vil skabe et sort hul, der vil kunne rive planeten Jorden i stykker. Kritikere – bl.a. en tysk kemiprofessor – har forsøgt ad rettens vej at få forsøget bremset. Men så sent som 29. august afviste Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg at standse forsøget.

I dag kom så en rapport, der frikender CERN’s forsøg for de påståede farer, skriver nyhedsbureauet AFP.

– Jorden udsættes i forvejen for lignende kollisioner, når planetens møder højenergi stråler i rummet, lyder det i rapporten.

Den er skrevet af fem fysikere – fra CERN.