PETA, religionsfrihed og ytringsfrihed

Nu er gode dyr rådne. Nuke the whales!

En idealist

En idealist

Fra Informeren:

Religionsfrihed eller ytringsfrihed?
Det bedste forsvar mod religionskritik ligger ikke at forbyde den, men i at imødegå den med saglige argumenter og fakta – et forbud kan kun nære den mistanke, at sådanne saglige argumenter og fakta slet ikke eksisterer.

I sidste måned vedtog De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd en resolution, der fordømmer ‘bagvaskelse af religion’ som en menneskeretskrænkelse. Ifølge resolutionsteksten er “bagvaskelse af religion et alvorligt anslag mod den menneskelige værdighed”, som medfører “indskrænkninger i friheden” for praktiserende troende.

Resolutionen blev oprindelig formuleret af den 56 nationer store Islamiske Konferenceorganisation (OIC) og fremsat i FN’s Menneskerettighedsråd af Pakistan.

Den blev anført, at den var rettet imod sådanne fænomener som de ‘forhånende’ karikaturer af profeten Muhammed, som et dansk dagblad offentliggjorde for tre et halvt år siden.

Tyskland modsatte sig resolutionsforslaget. Idet han talte på vegne af Den Europæiske Union afviste den tyske delegat selve begrebet om ‘bagvaskelse af religion’ som uanvendeligt i en menneskerettighedskontekst, eftersom menneskerettigheder tilkommer individer – ikke institutioner eller religioner.

Læs resten

Nazisme og Islam

Tak til Hodja!

Gode nyheder fra Sudan

Endelig noget positivt fra Sudan – jeg håber det holder:

Darfour i Google earth. Flammerne symboliserer nedbrændte landsbyer

Darfour i Google Earth. Flammerne (vises via et overlay) symboliserer nedbrændte landsbyer

Sudans præsident, Omar al-Bashir, erklærede i dag en øjeblikkelig og betingelsesløs våbenhvile i det borgerkrigsramte Darfur.

Samtidig opfordrede han til en kampagne, der skal afvæbne alle de militser, der har kæmpet i Darfur, som ligger i den vestlige del af Sudan ved grænsen til Tchad.

– Jeg erklærer hermed vores øjeblikkelige og betingelsesløse våbenhvile mellem de væbnede styrker og de stridende fraktioner. Forudsat at der kan findes en effektiv overvågningsmekanisme, som alle parter vil overholde, sagde Bashir ifølge en officiel oversættelse.

Oprørere i Darfur greb til våben for fem år siden i protest mod, at området blev marginaliseret af Sudans regering.

FN skønner, at op imod 300.000 mennesker er døde som følge af kamphandlinger, sult og sygdomme i Darfur siden 2003.

via Kristeligt Dagblad

Nå, det var kun en stakket glæde, men det var jo sørgeligt nok også at forvente:

Men allerede kort tid efter meddelte oprørsgruppen Retfærdigheds- og Lighedsbevægelsen (JEM) i Darfur, at våbenhvilen ikke skal tages alvorligt.

Etnisk/religiøs udrensning

Sharia for fuld udblæsning - her er det en højtstående sikh, det går ud over

Sharia for fuld udblæsning - her er det en højtstående sikh, det går ud over

(Opdateret kl. 13:50) Af ca. 700.000 kristne irakere er det nu lykkedes de islamitiske fanatikere at få halvdelen til at flygte – altså 350.000 mennesker. Ganske i overensstemmelse med den muhamedanske krigsmanual, koranen. Så kan vi jo se, hvordan det kommer til at gå herhjemme, hvis ellers vore velnærede pampere i Folketinget bliver ved at forholde sig underdanigt eller passivt til islamisk indvandring.

Europas befolkninger er udsat for en målrettet salamitaktik, som indtil videre har bevæget sig fra halal-kød i skolerne over terrorangreb i London og Madrid, til lokale sharia-råd og optøjer (LLJ, Low Level Jihad) i Frankrig, Danmark, England, Tyskland…

Bare vent – de ting, som sker i dag, ville man jo været erklæret sindssyg for at forudsige for bare 8 år siden. Og den muhamedanske indvandring fortsætter, tiden går, og der sker ikke andet end flere penge ud af danske skatteborgeres lomme til “integration”, og på det mentale plan apologisering og fornægtelse af fakta, hvilket er ganske i vestlig udenrigspolitisk tradition.

Man rørte heller ikke en finger, hverken diplomatisk eller militært, selv om alle vidste hvad der foregik, da osmannerne slagtede de kristne armenere. Og nu får vi måske samme tur som armenerne efter en årrække. Karma?

Husk, at islam ca. 300 år efter, at muhammed stillede de violette snabeltyrkersko, havde underlagt sig landområderne fra Morocco til Indien, og var godt på vej op i Europa. Det kan – og vil – også ske her i Europa, hvis ikke magthaverne vågner op – denne gang dog nok næppe med sværd. Der er langt effektivere våben tilgængelige for jihadister, og de har penge nok.

Men de ædle herrer og damer i Folketinget vil sandsynligvis blot snorke videre og hænge fast ved deres egen politiske karriere, og så senere i lyset af tilbuddet “Konvertér eller dø!” , lave “puha” i deres bukser og så konvertere til islam, beordre alle danskere til at skifte religion og få nogle gode ben at gnave på, ligesom nu.

Kan I se det for jer – Folketinget starter med at alle medlemmer i kor skriger Allahu Akbar, og derefter nedlægger sig selv og flytter hovedkvarteret til stormasjid’en ved Københavns Universitet på Amager.

Ja undskyld, hvis ovenstående paragraffer kan virke off-topic, men islam er et internationalt anliggende, islams love er gyldige for islam-troende uanset hvor og hvornår, og de kommer her til med klankultur og mentalitet intakte. Hvis ikke demokratiske stater siger utvetydigt nej til særbehandling af islam, går det grumme galt inden for de næste tyve år.

I dag har islam her i Vesten ændret strategien til det demografiske: masseindflytning og fødemaskiner i burqa og heejab, klankultur samt overtagelse af EU og UN , godt hjulpet på vej af de “anstændige humanister” og venstrefløjen, som i islam ser en afløser for Chamberlain, Emma Goldman, Che Guevara og Stalin at dåne over.

I Østen er menneskeliv stadig – i 2008 – intet værd, hvor islam er i overtal, som nedenstående historie fra Iraq tydeligt fortæller.

Fra Kr. Dagblad:

Det var nogle velkomne meldinger, der udgik fra Bagdad i går. Regeringen i den irakiske hovedstad lovede at sende regeringsmedlemmer og embedsmænd de næsten 400 kilometer mod nord for at undersøge den ”pinefulde situation”, der er opstået i byen Mosul. Mellem 900 og 1500 familier har – afhængigt af, hvem man spørger – taget flugten ud af byen efter en række drab på kristne i byen. De fordrevne og flere advokater siger, at der er tale om en systematisk kampagne for at få kristne til at forlade byen og rykke i mindre, kristne enklaver i nærheden.

Læs resten

Sudan lever af bistand, og eksporterer fødevarer

Er det så snart nok med at betale U-landshjælp? Det er en skandale, at man endnu ikke har sat diktatorerne i Khartoum stolen for døren.

VIDEO fra New York Times

Fra Interntl. Herald Tribune – læs det hele:

Even as it receives a billion pounds of free food from international donors, Sudan is growing and selling vast quantities of its own crops to other countries, capitalizing on high global food prices at a time when millions of people in its war-stricken region of Darfur barely have enough to eat.

But here in Sudan, there seem to be plenty of calories to go around. The country is already growing wheat for Saudi Arabia, sorghum for camels in the United Arab Emirates and vine-ripened tomatoes for the Jordanian army. Now the government is plowing $5 billion into new agribusiness projects, many of them to produce food for export.

That leaves the United Nations and Western aid groups feeding more than 3 million residents of Darfur. But the lifeline is fraying.

Flygtninge i et mad-eksporterende land

Flygtninge i et mad-eksporterende land

Security is deteriorating. Aid trucks are getting hijacked nearly every day and deliveries are being made less and less frequently. The result: less food and soaring malnutrition rates, particularly among children.

Facts om Sudan

Islam og de australske aboriginals

At islam-troende overfalder grønlændere i Gjellerup (og andre steder) er på ingen måde banebrydende nyt når man betænker islams handlinger overfor andre naturfolk – i nutiden, vel at mærke. Vi europæere har også været slemme, meget slemme endda (kowtow til “humanister” blandt læserne), men vi er trods alt kommet videre.

Det er måske knap så almindelig kendt, at islamiske trepang-fiskere fra Macassar (hovedstad i provinsen South Sulawesi i Indonesien) stødte på aboriginals i Arnhem Land, hvilket mildest talt ikke var specielt heldigt for de australske indfødte, som i vid udstrækning blev taget til fange og solgt som slaver.

Og det er heller ikke nyt, at apologetiske bøvehoveder foretager de besynderligste krumspring for at bortforklare, hvorfor Fredens Religion® konsekvent udbredes ved hjælp af blodbade, slaveri og racisme.

Antropologen Ian MacIntosh står for fakta i denne artikelserie på Islammonitor.org (nedenstående links), og Dr. of Philosophy, Ph.D. Peta Stephenson står for den multikulturelle apologi.

Research by anthropologist Ian McIntosh shows that contact between Aboriginals and the Muslim Macassan fishermen was extremely disruptive with an evil power entering Aboriginal society for ever.  The result was Aboriginals learned they were ‘black’ and came to believe they lost power and wealth to the ‘white’ other (Muslim Macassans) and will forever be impoverished and dominated!  (Australian Folklore 11, 1996 131)
Islam is targeting Aboriginals by feeding them a false rosy picture of the first contact with Muslims who came to take from Aboriginal land along with false tales of ‘similarities’ etc!   At a recent Brisbane conference ‘Challenges and Opportunities for Islam and the West – The Case of Australia’ (3-5/3/08), Ms Peta Stephenson  presented a paper ‘Reaffirming Aboriginality through Allah: Indigenous Muslims in Australia’ promoting this rosy view, absurdly linking Aboriginality with Islam and promoting the view that the world was Muslim!  In reality Aboriginality is destroyed by Islam (see also parts 2, 3 – to come).
Slavery was standard for thousands of years but beginning pre-Islam Christian groups questioned and even banned slavery, finally abolishing it in the west.  Today’s Islamic countries that have outwardly ‘banned’ slavery did so under the influence (sometimes military) of the west.  In reality slavery continues in the Islamic world (openly or hidden) as it is allowed by allah himself and slaves are promised as part of the booty (Koran, ahadith, laws)! Some slaves have escaped after being brought into the west! Eg Sudanese Muslim Mende Nazer in Britain (book ‘Slave’ 2004) and see Spencer’s article ‘Slavery, Christianity and Islam’ (Slavery, Christianity, and Islam ).

Islams tolerance

Fra Australian Islam Monitor. Meget grundlæggende og dybtående artikel om islams forhold til alle andre verdensanskuelser end – islam. Smut derover og læs det hele – her er en lille “teaser”:

Listen up, you Jews, Christians, Buddhists, Bahai’s, Zoroastrians, Hindus & Sikhs: Islam hates you! Despite the platitudes that Islam is tolerant, the reality is revealed by Islam’s brutality worldwide.Why is this so? If we look at the “sacred” texts, we find endless emnity against Jews, Christians, Pagans and Atheists, which translate into actual violence. Jihad against non-Muslims is mandated in Islamic texts.
I challenge you to find a country free of Islamic jihad. Remember, jihad isn’t simply fighting for Islam, but any method of promoting Islam, such as establishing Islamic schools, halal food or Sharia finance.

Observant Muslims restate their antipathy against others 17 times a day, reciting al-Fatihah, the first chapter of the Qur’an, where they pray that they will be guided on the straight path, not like the Christians (‘those who have gone astray’) or the Jews (‘those who incur Allah’s wrath’). Emnity to others remains central to Islamic ideology.

Let’s just look at some of the results:

Orhan Pamuk

Mordforsøg på dissidenter er udbredt i bananrepublikkerne. Og med tilstandene omkring Kurt Westergaard kunne det se ud til, at der er ved at gå bananrepublik i Danmark også. Fra 180Grader:

orhan-pamuk.jpgTre fremtrædende personer er blevet arresteret af tyrkisk politi efter for at have planlagt at myrde den tyrkiske forfatter og nobelprismodtager Orhan Pamuk. En journalist, lederen af det tyrkiske arbejderparti og den tidligere rektor for universitetet i Istanbul er i forvaring, og venter på at bliver fremstillet for en anklager, beretter det tyrkiske nyhedsbureau Anatolia ifølge news.com.au. Nyhedsbureauet specificerer ikke anklagerne i mod de tre, men fortæller at de er tilbageholdt for deres formodende rolle i en såkaldt ultra-nationalistisk sammensværgelse for at myrde den tyrkiske forfatter og nobelprismodtager Orhan Pamuk og en række fremtrædende kurdere. I alt tretten personer er blevet anholdt i forbindelse med mordplottet, heriblandt en tidligere oberst og en general.På trods af sin internationale berømmelse har Pamuk’s højlydte kritik af spørgsmål, der anses for delikate i en tyrkisk sammenhæng, heriblandt hans omtale af massemordet på armeniere under det Ottomanske rige, stemplet ham som overløber og forrædder i dele af det tyrkiske samfund. Ifølge oplysninger fra Anatolia var mordplanerne udtænkt af “ultra-nationalistisk” gruppe, der menes af have forbindelser til de tyrkiske sikkerhedsstyrker.

Læs mere om nobelpristageren Orhan Pamuk her

Holocaust Memorial Day

Inden venstrefløjen får misbrugt 27. januar, Holocaust Memorial Day (יום השואה , יום הזיכרון לשואה ולגבורה) til at propagandere mod Israel og for Hamas og Fatah, vil jeg lige hurtigt bringe denne påmindelse om, hvad det egentlig er, der bør huskes og reflekteres over i morgen:

Per Stig Møller viser sig igen som kujon

Historikerne og ikke regeringen må tage stilling til, om armenerne blev udsat for et folkedrab, mener udenrigsministeren.

Selv om 15 lande – blandt andre Frankrig, Polen og Canada – officielt betegner Det Osmanniske Riges omfattende massakrer på deres landsmænd for folkedrab, så mener udenrigsminister Per Stig Møller, at det er en diskussion for historikerne.

– Det er regeringens opfattelse, at der er tale om et historisk spørgsmål, som det bør overlades til historikere at besvare, skriver Per Stig Møller i et svar til Folketingets Udenrigsudvalg.

Føj for pokker. Det er lige til at brække sig over, at se PSM være ved at grise sine bukser til af skræk for EU og islamerne. Men det er jo bare med at holde gode miner til slet spil, for Tyrkiet SKAL jo med djævelens vold og magt med i EU – det er allerede vedtaget i Bruxelles/Strassbourg. Og det kan ikke forbavse, at vores siddende EU-pampere in spe ikke tør tage stilling. Som Dante skrev, er de varmeste steder i helvede forbeholdt dem, som opretholder neutralitet i en periode med store moralske kriser.

Læs her, her og her, hvad der skete med de kristne (!!!) armenere.

hewsen224.gifarmenian_genocide.jpgchristianbodies2.jpg

SS-feier…

Her kan man se det nu herostratisk berømte fotoalbum fra Auschwitz, hvor officerer og kontorpersonel er foreviget i muntre situationer, mens mennesker i hobetal dræbes lige i nærheden. Hvordan de mennesker har kunnet undgå at blive sindssyge, er en gåde – fortrængning må være et muligt svar, et andet kunne være, at de tror at de gør det rigtige.

Lignende fortrængning eller accept af grusomhed skal man i dag til islamiske lande for at opleve – Ahmadinejad gør endda et show ud af det.

Hat tip: Kimpolina