Let’s Find Out the Whole Truth, Then!

Serbia will file a lawsuit against Croatia for ethnic cleansing, war crimes and genocide the Croat state had committed against its Serbian population during the latest civil war on the territory of former Yugoslavia, but also during the Second World War, at the time Croatia was a fascist state, Serbia’s Foreign Minister Vuk Jeremić announced late on Tuesday.

“Unfortunately, Croatia did not respond adequately to the hand of reconciliation Serbia repeatedly offered, with a desire to leave the past behind and turn to our common European future. They have refused to face the fact that 250,000 Serbs were ethnically cleansed from the territory of Croatia [during the “Operation Storm”]. This time around, they will have to do so in front of the Court of Justice. A lawsuit will now be filed against Croatia in order for the truth to finally be determined,” the minister told RTS.

Læs resten

Euromediterranea modus Sarkozy

Sarkozy makes uranium deal with algerian president Adelaziz Bouteflika

Mere om uranaftalen mellem Frankrig og Algieriet

Så har eurokraterne taget r**ven på os igen. Historisk vidtrækkende tiltag presses ned over hovederne på Europas befolkinger, og ingen af denne diktatoriske pamper-race har så meget som overvejet at spørge vælgerne. Desuden er al forhåndsdebat holdt borte fra offentligheden – man skal være en dreven googler, hvis man skal finde frem til stoffet – aviserne har været tavse som graven.

Mere om Sarkozy-varianten af Euromed

Fra Russian News and Information Agency (Ria Novosty):

In a nutshell, Sarkozy proposed a regional political and economic alliance of Algeria, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Palestine, Portugal, Spain, Syria, Tunisia, and Turkey. It would be governed by a council, have rotating presidency, and conduct regular summits. Its goal would be to promote cooperation in settling regional issues such as immigration, develop economic contacts and trade, and counter terrorism. The proposed union is supposed to bridge Europe, Africa, and the Middle East.

Vi må bare tage det til efterretning og se glade ud, mens millioner yderligere muhamedanere invaderer Europa. Dronning Isabella, Karl Martell og Johan Sobiesky har åbenbart levet forgæves, men så kan vi til gengæld handle uran med Algeriet.

Og skulle dette tiltag slå fejl, går man i gang med Barcelona-processen/Anna Lindh-fonden.

Europa?

Europa ifølge Euromediterran-projektet

al-Ritzau via EB

Ledere fra flere end 40 lande søsætter planer om en union omkring Middelhavet. Men ingen ved, om planen er sødygtig eller går på grund
Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, og flere end 40 andre ledere indleder processen hen mod en union af lande omkring Middelhavet. Målet er at forbedre forholdet mellem landene og styrke samarbejdet. Det meddelte Frankrigs præsident, Nicols Sarkozy, ved af slutning af en Middelhavskonference i dag i Paris.

Det nye forum samler 27 lande i EU og lande fra Nordafrika, Mellemøsten og Balkan.

Sarkozy sagde, at arabiske lande viste en “gestus af fred” ved at møde op til konferencen, der ses som starten på en lang proces hen mod en union af Middelhavslande.

– Europa vil være med til at skabe fred i Middelhavsområdet, nøjagtig som vi i går skabte fred i Europa, sagde Sarkozy.

Øh, monsieur Sarkozy, det var vist ikke jeres Vichy-regering, de italienske fascister eller de spanske falangister der skabte fred i Europa sidste gang, men amerikanerne og englænderne.

Han tilføjede, at politiske ledere i Middelhavsregionen må lære at “elske hinanden i stedet for at hade og skabe krig”.

Selvfølgelig kan Sarkozy med et trylleslag forvandle Mellemøstens muhamedanske galninge til elskelige mennesker. Ikke sandt? Herre jemini…

Fra Int. Herald Tribune:

The idea of a Mediterranean dialogue is not new. In 1995, the European Union launched the so-called Barcelona process, a framework for regular meetings among the union’s members and other countries ringing the Mediterranean.

But where most past initiatives were ineffective – and where Sarkozy’s proposal is different – is that they involved all of the EU. His plan involves only the countries with an immediate coastline and interest in closer cooperation.

As one French diplomat put it: “Germany cares about the east, we care about the south. That should not stop either of us from taking targeted initiatives.”

Mere på Hodja

Kosovo’s historie

Fra dagens Informer:

Hvordan kan man forstå historien? Fra et punkt uden for historien eller som et historisk menneske, bundet til tid og sted? Kan historien forstås uden at tage historien i betragtning? Hvad er objektivitet og subjektivitet i historieskrivningen? Hvad er forholdet mellem fakta og tolkning?

Disse spørgsmål melder sig ved læsningen af Jens-Martin Eriksens anmeldelse af mit essay Kosovo – frontlinjen mellem kristendom og islam (10. januar). Det er det principielle spørgsmål, jeg er interesseret i, og jeg vil indlede med en række bemærkninger, som tjener til at belyse sagen.

At Eriksens omgang med stoffet er lemfældigt, vidner hans anmeldelse af mit essay om. Der er faktuelle fejl: Kosovo er ikke en ‘republik’ (FN’s resolution 1244); autonomien blev ikke ‘ophævet’, men indskrænket; etnisk udrensning blev ikke kun begået af serberne i Bosnien, men også af kroater og muslimer. De tre eksempler er udtryk for et bestemt standpunkt, hvor fakta bliver undertrykt i én ganske bestemt retning: Retningen er anti-serbisk.

Eriksen fejlhenviser: Han tilskriver mig udsagn af Aleksander Solsjenitsyn og Aleksander Zinoviev, som i deres indignation sammenlignede NATO’s krig med Hitlers og Stalins overtrædelse af folkeretten, et standpunkt, som USA’s tidligere udenrigsminister Henry Kissinger mente, burde tages alvorligt. Fejlhenvisningen tjener til: 1) at undertrykke sagen, nemlig spørgsmålet om overtrædelse af folkeretten; 2) at præsentere min kritik af NATO’s krig som en uhyrlighed.

Eriksen forveksler både personer og tekster. Det eneste citat, anmeldelsen indeholder, er ikke fra den bog, han anmelder. Det oplyser Eriksen ikke sine læsere om. Citatet, som stammer fra min bog Det sidste slag på Solsortesletten (1999), bruger Eriksen som et bevis på min forkastelse af menneskerettighederne. Hvorfor bragte han da ikke et citat fra mit nuværende essay i stedet for? Svaret er såre enkelt: Fordi mit nuværende essay bygger på dokumentation fra menneskerettighedsorganisationerne og antager menneskerettighedernes standpunkt for bedømmelsen af situationen i Kosovo. At han har overset dialektikken mellem de to bøger, kan undskyldes – menneskerettighederne kan bruges både til forsvar for livet og som et middel til at legitimere krig, tilsidesætte folkeretten og i sidste instans ophæve selve menneskerettighederne. At han argumenterer imod mit nuværende essay ved at sige det modsatte af, hvad der står i det, er derimod undertrykkelse af fakta. Det er et forsøg på at miskreditere mig.

Hvad er historie?

Med dette er vi nået til hjertet af den principielle diskussion. Hvad er historieskrivning?

Det er fakta plus tolkning og forbindelsen imellem dem. Det faktuelle aspekt i Eksjugoslaviens tilfælde er, som vist i mit essay, interessant, fordi misinformationen, som signaleret af primære kilder (militære kilder på stedet, f.eks. de vestlige generaler, FN-ansatte osv.) såvel som af de seneste medieanalyser, har været massiv. Misinformationen (halve sandheder, fordrejninger, fortielse af fakta) har selv været betinget af en forudfattet tolkningsmodel, som bl.a. hviler på det vestlige traditionsbrud og historieløshed. Således blev den historiske baggrund ignoreret, og dette netop i et område, hvor fortiden var materiel årsag til de nuværende fænomener (kommunistsamfundet, Titos særlige politik med hensyn til nationerne; II. verdenskrig; det osmanniske rige), og hvor den historiske erindring er stærk.

Det spørgsmål, der opstår i historieskrivningen, er således: Hvilken tolkning bidrager til den bedste forståelse? Den, som kun tager ‘øjeblikket’ i betragtning (hvad der udgør øjeblikkets realitet, er selv et spørgsmål om valg og fravalg), eller den, som tager den bredere historie med? Den, som placerer sig uden for historien, eller den, som prøver at læse historien på dens egne præmisser? Den, som har ét goldt og hovmodigt skema, som hele historien skal tvinges ned i, eller den, som forsøger at lytte til historien i dens kompleksitet?

Den historieforståelse, Eriksen repræsenterer, hviler på ét simpelt skema: Nationalstaten er af det onde; forankringen i den nationale kultur er årsagen til krige; tro og kultur skal uskadeliggøres; kristendom er skældsord. Skemaet er lige så enkelt som den marxistiske klassekampsreduktionisme og lige så anti-kulturelt og utopisk (det tilsigtede ideal er det universalistiske samfund).

Historieforståelsen er ‘subjektiv’, for mennesket er ikke forudsætningsløst, men betinget af den historie, han er en del af. Men den ‘objektivitet’, som Eriksen postulerer, er mindst lige så ‘subjektiv’, idet den hviler på et tilfældigt ideologisk skema. Den følger blot dagens politiske korrekthed, som i morgen vil være lige så meget ‘passé’ som marxismen, som er dens uindrømmede forudsætning.

Den type historieskrivning, som Eriksen repræsenterer, ønsker at etablere sig som den eneste gyldige læsning af historien og fratage både den akademiske forskning og den historieforståelse, som udspringer af historie og kultur og modsætter sig dagens ideologi, enhver legitimitet. Den er ikke andet end totalitær åndsformørkelse.