Grundloven og “Retten” til at praktisere islam?

DF kræver nu religiøse særhensyn undersøgt iflg. Berlingske lørdag 13. februar.

- leve deres tro fuldt ud?

En vis Esben Lunde Larsen, ph.d.-stipendiat, viceborgmester (V) i Ringkøbing-Skjern Kommune, en stilling og geografisk placering, han er som skabt til, (undskyld, hvis der skulle være en læser fra Skjern) harcellerer i dagens Fat Lady om de stakkels musliiimer, som bliver lagt hindringer i vejen for at leve deres “tro” fuldt ud, og demonstrerer samtidig sin betydelige ignorance med hensyn til djævle-religionen.

Det drejer sig om en kaskade af fraser, her et udvalg:

Debatten om de muslimske indvandrere og deres ret til at praktisere islam har verseret gennem lang tid i det danske samfund. I perioder har tonen været skinger, og når særligt Dansk Folkeparti har haft behov for at kickstarte opmærksomheden om partiet, er det som regel sket med udmeldinger mod den fundamentale del af islam, som vi bl.a. så det med Jesper Langballes udtalelser.

Langballe har jo ret! Og hvem er den fundamentalistiske: Ham, der svinger sværdet, eller ham, der holder fødderne imens?

Fra Grundloven (hvis der stadig er nogen, som ved, hvad det er for en størrelse – den får bevisligt mindre og mindre betydning):

§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2.
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.

Og det gør islam (søger at opnå deres mål ved vold), derfor bliver islamiske sammenslutninger at opløse ved dom – eller tror de Gode, at nedenstående er sagt for sjov og ballade:

2:190-193 “Fight in the cause of God those who fight you … And slay them wherever ye catch them … And fight them on until there is no more tumult or oppression and there prevail justice and faith in God …”

2:216 “Fighting is prescribed for you and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But God knoweth and ye know not.”

2:224 “Then fight in the cause of God and know that God heareth and knoweth all things.”

3:157-158 “And if ye are slain or die in the way of God, forgiveness and mercy from God are far better than all they could amass. And if ye die, or are slain, Lo! It is unto God that ye are brought together.”

3:169 “Think not of those who are slain in God’s way as dead. Nay, they live finding their sustenance in the presence of their Lord.”

3:195 “… Those who have … fought or been slain, verily I will blot out from them their iniquities and admit them into Gardens with rivers flowing beneath; a reward from the presence of God …”

4:101 “… For the Unbelievers are unto you open enemies.”

4:74, 75 “Let those fight in the cause of God who sell the life of this world for the Hereafter. To him who fighteth in the cause of God whether he is slain or gets victory, soon shall we give him a reward of great (value). Those who believe fight in the cause of God and those who reject faith fight in the cause of evil, so fight ye against the friends of Satan, feeble indeed is the cunning of Satan.”

4:89 “They but wish that ye should reject faith as they do, and thus be on the same footing as they. But take not friends from their ranks until they flee in the way of God. But if they turn renegades, seize them and slay them wherever ye find them…”

4:95 “Not equal are those believers who sit at (at home) and receive no hurt and those who strive and fight in the cause of God with their goods and their persons. God hath granted a grade higher to those who strive and fight with their goods and persons than those who sit (at home).

5:36 “The punishment of those who wage war against God and His apostle and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land. That is their disgrace in this world and a heavy punishment is theirs in the Hereafter.”

5:54 “O ye who believe. Take not the Jews and the Christians for your friends and protectors. They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily God guideth not a people unjust.”

8:12-17 “Remember thy Lord inspired the angels (with the message): “I am with you. Give firmness to the believers. I will instill terror into the hearts of the unbelievers. Smite ye above their necks and smite all their finger tips off them. This because they contend against God and his apostle. If any contend against God and his apostle, God is strict in punishment … O ye who believe. When ye meet the unbelievers in hostile array, never turn your backs to them. If any do turn his back to them on such a day, unless it be a stratagem of war … he draws on himself the wrath of God and his abode is Hell, an evil refuge (indeed).”

8:59-60 “Let not the unbelievers think that they can get the better (of the godly). They will never frustrate (them). Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies of God and your enemies and others besides, whom ye may not know, but whom God doth know …”

8:65 “O apostle! Rouse the believers to the fight. If there are twenty amongst you, patient and persevering, they will vanquish two hundred. If a hundred they will vanquish a thousand of the unbelievers, for these are a people without understanding.”

9:5 “… fight and slay the pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war) …”

9:14 “Fight them, and God will punish them by your hands, cover them with shame …”

9:29 “Fight those who believe not in God nor the Last Day nor hold that forbidden which hath been forbidden by God and his apostle nor acknowledge the Religion of Truth (even if they are) of the people of the Book, until they pay the Jizya [religious tax] with willing submission, and feel themselves subdued.”

47:4 “Therefore, when ye meet the unbelievers, smite at their necks, at length when ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them) … but if it had been God’s will, he could certainly have exacted retribution from them (himself), but (he lets you fight) in order to test you, some with others. But those who are slain in the way of God, he will never let their deeds be lost.”

61:4 “Truly God loves those who fight in His cause in battle array, as if they were a solid cemented structure.”

En kommentar

  1. Det er faktisk trist nok, at man kan opløse en forening ved dom. Men ikke en religion idet §67 er så pokkers svag.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: