Islamisering via skolerne

Hvad skulle der nu være galt med at lære fremmedsprog? Og så endda arabisk, så man kan forstå hvad indvandrerne fra Pallystan siger? Nu har de grimme, racistiske danskere jo næsten afskaffet modersmåls-undervisning – så i stedet vil borgerrepræsentationen måske bevirke, at københavnerne fremover kan læse koranen på originalsproget?

Efter min mening ville det være mere fornuftigt at tilbyde undervisning i russisk og kinesisk end arabisk, med mindre da Danmark står foran en stor importindustri baseret på dadler (pun intended).

Kenneth Kristensen Berth, kandidat til EU-Parlamentet (DF) i JP:

Islamiseringen af København fortsætter. En stort set enig Borgerrepræsentation har besluttet, at skoleeleverne i kommunen fremover skal vælge mellem tysk, fransk og arabisk, når de vælger deres andet fremmedsprog i skolen efter engelsk.

Hvad skal eleverne dog bruge det fag til? Når de kommer videre i uddannelsesforløbet, skal de ikke læse bøger på arabisk, men derimod masser af bøger på engelsk, tysk og fransk. Eksporten til de arabiske lande udgør under 2 pct. af den samlede danske eksport, så heller ikke her er der så presserende et behov for arabiskkyndige, at danske folkeskoleelever skal sættes i gang med at tilegne sig det arabiske sprog.

Visse steder på Nørrebro ser man efterhånden flere butikskilte på arabisk end på dansk, så måske Borgerrepræsentationens flertal i virkeligheden er ved at tilpasse de københavnske skoleelevers sproglige kompetencer til en fremtid, hvor arabisk er andetsprog i Danmark, sådan som det er blevet primært sprog i Danmarks ghettoer.

Sørg dog for at lære indvandrerne og deres efterkommere dansk i stedet for at lære danske børn arabisk. Det er de personer, der er kommet hertil, der skal integreres i Danmark, ikke danskerne, der skal integreres i Arabien.

%d bloggers like this: