Global opvarmning – er det moralsk korrekt at lyve?

NYT wrong on permafrost – ‘If It Makes People Believe, Is It Okay To Lie About Global Warming?’‏

While reading an article on Gather, something struck me as odd. The piece described how global warming was destroying a native village in western Alaska called Newtok. The article cited a CNN report lifted from the Warming Trends section of The New York Times. See Victim of Climate Change, a Town Seeks a Lifeline. The same story was repeated in Discover Magazine, The Nation and across the blogsphere.

What I found odd is there is nothing odd about what’s happening to Newtok and certainly nothing that qualifies a New York Times environmental reporter to declare its residents “the first climate refugees in the United States”. Here is what the NYT said:

“The earth beneath much of Alaska is not what it used to be. The permanently frozen subsoil, known as permafrost, upon which Newtok and so many other Native Alaskan villages rest, is melting, yielding to warming air temperatures and a warming ocean.”

Læs resten

Melanchton

JP: (mine links)

Luther (tv) og Melanchton (th)

Luther (tv) og Melanchton (th)

Nogle bekendte af mig var for et par år siden på rundrejse i Tyskland og var også kommet forbi Reformationens arnested: byen Wittenberg i det tidligere DDR. I Wittenberg findes verdens største reformationsmuseum i Luther-halle, og byen er fyldt med henvisninger til Reformationen. Det var i Wittenberg, at Martin Luther i 1508 begyndte sin universitetsundervisning, og det var der, at han i 1517 for alvor indledte Reformationen med at opslå sine teser mod den pavelige aflad.

Men mine bekendte, som man ikke kan beskylde for at være Luther særlig positivt stemt, kom dog opløftede tilbage fra Wittenberg. Både med hensyn til Luther selv og i forhold til en person, som de egentlig ikke vidste noget om på forhånd: Filip Melanchthon (Staves også Phillip. AL) Han havde gjort et stort indtryk på dem med sin humanistiske dannelse og viden. Det er glædeligt, at de fik denne erfaring; men forunderligt er det også, at Melanchthon på denne måde næsten helt er gledet ud af den almene europæiske bevidsthed og så at sige skal vækkes til live igen.

Men Melanchthon er en ypperlig repræsentant for både humanismen og for den klassiske europæiske dannelse, og han må ikke forsvinde ud i den almene glemsel, hvis historien skal begribes ret.

Filip Melanchthon blev født i 1497 i den lille købstad Bretten ved Rhinen. Hans mor var niece til den berømte lærde Johan Reuchlin, der stod for den nye videnskabelighed, der på den tid brød frem i Tyskland, og særligt med hensyn til studiet af bibelens sprog: hebraisk og græsk.

Filip lød som barn og ung navnet Schwarzerd (Muldjord) efter faderen George Schwarzerd; men han ændrede sit navn, efter forslag fra Reuchlin, i den gængse humanistiske tradition til Melanchthon, som er en græsk oversættelse af det tyske efternavn.

Melanchthon blev blandt andet uddannet i Heidelberg, og særligt det græske sprog, som ikke mange mestrede på den tid, blev hans område. I 1518 udgav han en meget rost græsk sproglære, og i hebraisk erhvervede han sig ligeledes stor indsigt, så han blev en betydelig hjælp for Luther ved bibeloversættelsen, der udkom i 1534.

Melanchtons Loci Communes

Mere om Geert

Leder i JP:

Geert Wilders

Geert Wilders

De uønskede

Da den hollandske politiker Geert Wilders i februar i år blev forment adgang til Storbritannien, skete det med henvisning til, at hans planlagte tale og forevisning af en islam-kritisk film var en trussel mod den offentlige orden og kunne provokere vold blandt grupper i det britiske samfund.

Wilders havde imidlertid ikke truet nogen, han havde heller intet gjort, som med rette kunne fortolkes som tilskyndelse til vold. Til gengæld havde han sagt nogle ting om islam og muslimer i Europa, som andre ikke brød sig om. En britisk imam truede således med optøjer, hvis Wilders fik lov at vise sin film i Storbritannien. Den britiske regerings begrundelse for at afvise Wilders var med andre ord ikke begrundet i noget, han havde gjort eller truet med at gøre, men var alene motiveret af, hvad andre kunne tænkes at gøre mod ham blev understreget af indenrigsminister Jacqui Smiths opfordring til fremover at beskrive islamisk terror som ”anti-islamisk aktivitet”. Det vakte ubehagelige minder om kommunistiske regimers afvisning af kritiske udlændinge, hvis ytringer kunne tolkes som trusler mod den offentlige orden og undergravende virksomhed.

Den britiske regerings begrundelse for at afvise Wilders var med andre ord ikke begrundet i noget, han havde gjort eller truet med at gøre, men var alene motiveret af, hvad andre kunne tænkes at gøre mod ham.

Læs resten

Guardian Columnist Justifies Terror

Fra Honest Reporting:

Jonathan Steele says states are entitled to support Palestinian terror.

As noted in a previous HonestReporting Communique, The Guardian’s columnist, Jonathan Steele has a history of downplaying Palestinian terror. When Hamas won the 2006 Palestinian elections, Steele called it the “best news from the Middle East in a long time,” and noted that ”Europe should not get hung up on the wrong issues, like armed resistance.”

Læs resten

Dagens grin

Fra 180Grader

Din "Internationale" Nabo

Din "Internationale" Nabo