Robert Spencer on Islam

Det er muligt at det allerede cirkulerer i blogger-sfæren, men dette klip skal spammes.

%d bloggers like this: