Statsborgerskab KAN fratages

Da der flere steder har været ivrig diskussion, om hvorvidt man kan fratage danske statsborgere deres statsborgerskab, og under hvilke omstændigheder, bringer jeg her en artikel fra EB:

Retten på Frederiksberg valgte i dag at frakende en 49-årig mand sit danske statsborgerskab. Retten fandt det bevist, at manden havde løjet om, at han var afghansk flygtning, men i virkeligheden er han fra Pakistan.

Manden havde forklaret, at han flygtede fra Afghanistan, da Sovjet invaderede landet i 1979. Derefter boede han i en flygtningelejr, indtil han i 1987 kom til Danmark. Her fik han opholdstilladelse som flygtning.

I 2001 fik han sit danske statsborgerskab, og året efter vedtog Folketinget en lov, der gør det muligt at fratage folk deres statsborgerskab, hvis det er opnået på svigagtigt grundlag. Og det var altså, hvad Retten på Frederiksberg valgte at gøre i dag. Den 49-årige tog betænkningstid, men hans forsvarer Hans Henrik Leschly bekræftede efter retsmødet over for Ritzau, at dommen vil blive anket til landsretten.

Der har indtil nu kun været tre sager af denne type i Danmark.

Så skulle den ged vist være barberet, som de siger i Slyngelstuen.