Ph.D. = sandheds-orakel? Næppe

PhD'eren

PhD'eren

Kronik i avis

  • Jacobsen, BA 2008, ‘Kristendommen er en trussel mod freden!‘, Berlingske Tidende.

Indlæg/læserbrev i avis:

  • Jacobsen, BA 2008, ‘En kamp på liv og død: Hvad er baggrunden for konflikten mellem shia-og sunni-muslimer? Religionsforsker Brian Arly Jacobsen svarer‘, religion.dk, 0412, s. 2.
  • Jacobsen, BA 2008, ‘Hvordan skelne mellem religion og kultur?: Der findes ingen universelt vedtaget definition for hverken kultur eller religion‘, Religion.dk. 17.07.
  • Jacobsen, BA 2008, ‘Hvordan skelner man mellem religion og kultur?‘, Kristeligt Dagblad, 23072008, s. 12.

Hvad er nu så interessant ved denne BAJ? Altså ud over, at han driver islamisk propaganda overfor den danske befolkning, som via skatten ligefrem betaler ham for det (iøvrigt ligesom JB Simonsen og Tim Jensen etc)?

Her er nogle af hans seneste udgydelser – og de bliver taget alvorligt (kilden er Politiken, så tag det med et langsomt drop isotonisk saltvand):

Politikernes måde at omtale vore dages muslimske indvandrere svarer fuldstændig til den måde, politikerne for 65-100 år siden omtalte de russiske jøder, der kom til Danmark på flugt fra jødeforfølgelserne.

Det påviser (SIC!) ph.d.-stipendiat Brian Arly Jacobsen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet i en ny afhandling.

Jamen dog. Det må være traumatiserende for jøden i hjørneværelset, skulle man tro (Ja! Scheissenfanden er en dygtig, jødisk dhimmie, som jeg da gerne vil spise karpe og drikke rødvin med, hvis han betaler!)

»Der er naturligvis store forskelle på de to religiøse minoritetsgrupper«, understreger Brian Arly Jacobsen.

Aha. er det sådanne sandheder, man lærer at indse på et PhD-projekt? Bedårende!

Forskeren har tegnet en profil af de danske folketingspolitikeres retorik over for henholdsvis jøderne og muslimerne – i to vidt forskellige perioder.

Det har han gjort ved at pløje sig igennem omtalen af jøder i Rigsdagstidende for årene 1903-1945 og omtalen af muslimer i Folketingstidende fra 1967 til 2005.

»Der er utroligt mange ligheder i den politiske retorik. I dag taler man om ‘dem’ og ‘os’, når man debatterer muslimer, og præcis det samme gjorde man dengang, når man drøftede de russiske jøders vilkår i Danmark«, siger Brian Arly Jacobsen.

Man sammenligner 1903 til 1945 med 1967 til 2005? I 2005 var der allerede 1½ MILLION muhamedanere i Danmark, godt i gang med hidden jihad, manden må jo være vildt fra snøvsen! Desuden var det danske samfund og sprog anderledes indrettet for 100 år siden – den gang boede man stadig i familier, for eksempel, og brugte til daglig udtryk og vendinger, som i dag ville få én afhentet af tysk politi kl. 3 om natten.

His en PhD-legatmodtager ikke kan finde ud af at bruge nettet til andet end at dreje resultatet i den tilsigtede retning, vil jeg da gerne bidrage med en mindre korreks:

I 1622 gav Christian den Fjerde tilladelse til, at de første jøder kunne bosætte sig i Glückstadt. Der var tale om et par håndfulde, og først hundrede år senere, i 1722 kunne den første jøde Simon Lazarus, efter erhvervelse af lejebrev, åbne sin forretning i København. Omtrent samtidigt kom dekretet om, “at ingen jøde måtte bosætte sig i Danmark, medmindre han enten ejer 1.000 rigsdaler og bygger et hus – eller indretter et manufaktur” (en forretning eller fabrik). Nogle af de første jøder her til lands lånte ofte kong Christian likvider i form af kontanter og juveler og bragte i det hele taget mange værdier med sig. Kongen betalte derfor ofte gælden af med krongodser. Derfor ser vi tidligt jøder rundt om på de danske godser.

I 1788 fik jøderne adgang til håndværkerlavene, altså først 166 år efter den første jødes ankomst. I året 1800 registreredes det, at i alt 1.500 jøder var bosiddende i Danmark, med andre ord: På 178 år var der i gennemsnit indvandret 8 mennesker af jødisk herkomst. I 1814 konstateredes i alt 2.400 jøder – heraf 750 voksne mænd. Disse mænd havde tilsammen grundlagt eller ejede 34 fabrikker. 25 af dem var grossister, 50 var studerende eller læger og 140 var håndværkere med egen forretning.

Pogromer i Polen og i Rusland først i 1900’tallet førte større bølger af jøder til Danmark. Fra 1870 og frem til 1921, altså på 51 år – kom der 3146 jøder til Danmark, så det samlede tal i 1922 var nået op på 5.876. Nazisternes magtovertagelse i Tyskland førte endnu 1.400 hertil, og ved starten af 2. verdenskrig boede her i Danmark knapt 7.000 jøder. Af disse var cirka 1.000 tyske flygtninge. I dagene omkring den 1. oktober 1943 flygtede tusinder af jøder, hjulpet af kristne og jødiske landsmænd, over Øresund.

I dag er antallet af jøder ca. 5.000. Samlet facit af jødisk indvandring kan altså opgøres således: På 373 år er der cirka 7.000 jøder i Danmark – svarende til en årlig gennemsnitsindvandring på 19 personer.

Hey, hvis der ikke skal mere til at blive PhD, så er jeg fanme også akademiker!

Og hvis man har en agenda, som går ud på at prakke os endnu flere muhamedanere på, belønnes man med en akademisk grad, som det ville tage en biolog 3-4 års hårdt forskningsarbejde i laboratoriet at opnå! Gudfader bevares!

Brian skulle hellere have valgt bænken og elefanten. Det ville have klædt ham bedre. Så kunne man nøjes med at høre på mandens vrøvl, når han evt forsøgte at platte én for småpenge til en bajer.

(opdateret 24FEB09)

En kommentar

  1. Ph.D i min bare.
    Man behøver ikke være Ph.D’er for at kunne se skæv vridningeren i samfundet.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: