S. Hansen – deler du skæbne med Hubert Humphrey?

Rammstein

Det er vist længe siden, jeg har haft et rock-indlag på bloggen, så here goes:

– og der skal skrues HELT op! 😀

Seneste nyt fra det virkelige liv

Min sikh’iske kioskmand er ikke i tvivl om, at der snart vil bryde en krig ud mellem islam og resten af verden – en rigtig krig, som vil strække sig over alle de steder, hvor der er islamitter. Sikh’erne har deres egen historie at fortælle om Fredens Religion®.

Nedenfor billeder fra et gammelt værk om islams metoder overfor sikh’erne. Havde det ikke været for sikh’er og marathi’er, ville Indien have været islamisk for flere hundrede år siden.

Jeg har væsentlig større tillid til min indiske kioskmand (som somme tider inviterer sine forældre herop – men de tager skam hjem igen!) end jeg har til hele godhedsindustrien og islam-lobbyen tilsammen.

Sådan behandler man en "vantro"

Sådan behandler man en "vantro"

First of all Bhai Mati das was asked to become a Muslaman. He replied that Sikhism was true and Islam was false. If God had favoured Islam, he would have created all men circumised. He was at once tied between two posts, and while standing erect, was sawn across from head to loins. He faced the savage operation with such compusure tranquility and fortitude.

Intet nyt i Islam

Intet nyt i Islam

Dyal Das abused the (islamic) Emperor (Aurangzeb) and his courtiers at this atrocious act. He was tied up like a bundle with an iron chain and was put into large cauldron of bowling oil. He was roasted alive into a block of charcoal.

Sådan gør man med vantro sikher

Sådan gør man med vantro sikher, hvis man tilhører Fredens Religion®

A propos apostater

– en rigtig “voodoo-historie” fra Afrika – en mullah bliver kristen!

Afghansk MO-skandale

I Afghanistan ved man nok, hvordan man behandler sådan nogle urostiftere, som frækt oversætter Koranen til afghansk – uden at have den arabiske tekst med. De skal ikke komme her!

Da dommerne løb tør for sanktioner i den afghanske lov, måtte man ty til sharia-lovgivningen for at få disse slyngler straffet.

Jyllands-Posten:

En afghansk domstol har omstødt dødsstraf til to mænd, der gratis har distribueret en afghansk oversættelse af Koranen. Nu skal de 20 år i fængsel.

Afghanistans magtfulde islamiske råd har fordømt oversættelsen, som blev offentliggjort i 2007, som blasfemisk og beskyldt udgiverne for at fremføre sig selv som falske profeter.

De to mænd er blevet fundet skyldige i at ændre i Koranen. Deres forbrydelse består ikke i, at Koranen er blevet oversat til afghansk, men at oversættelsen er blevet publiceret uden de originale arabiske vers. Muslimer betragter den arabiske Koran som Guds ord, og oversættelsen menes at give et falsk billede af Guds ord.

Krav om dødstraf
Der findes mange koranoversættelser i Afghanistan, men alle sammenstiller oversættelsen med den originale arabiske tekst.

Anklagemyndigheden havde krævet dødsstraf til Ahmad Ghaws Zalmai og Mushtaq Ahmad, men en ankedomstol fastsatte straffen til 20 års fængsel. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den oversatte Koran dukkede op i en moské i 2007. I teksten var anført, at den gratis kunne videredistribueres. Trykkeren Ahmad Ghaws Zalmai fik til opgave at udgive teksten i 1.000 eksemplarer, og Mushtaq Ahmad, der var tilknyttet moskeen, godkendte oversættelsen med sin underskrift.

Hensigten med udgivelsen var ifølge de anklagede at sprede Koranens budskaber til personer, der ikke kunne læse den arabiske tekst.

Der er ingen lov i Afghanistan, der forbyder oversættelse af Koranen, men i denne sag blev sharia-lovgivningen taget i brug. Domstolene i Afghanistan er bemyndiget til at anvende sharialoven, når der ikke findes relevante paragraffer i den almindelige lovgivning.

Barske straffe
Sharialovgivning bliver anvendt forskelligt i muslimske lande. I Saudi-Arabien er Koranen landets grundlov, mens Malaysia har separate religiøse og civile domstole.

Straffen for religiøse forseelser kan være barske i Afghanistan. I januar 2008 blev en journaliststuderende dømt til døden for at stille spørgsmål om kvinders rettigheder i islam. En appeldomstol reducerede straffen til 20 års fængsel. Sagen er blevet anket til en højere instans.

I 2006 blev en afghansk mand dømt til døden for at konvertere til kristendommen. Han blev senere erklæret sindssyg og fik asyl i Italien. Muslimske ledere anklagede derefter præsident Hamid Karzai for at være en marionetdukke for Vesten, fordi han lod manden slippe med livet i behold.

Åbent brev til Carsten Kofod

Hvorfor kan man ikke lave kommentarer på din blog, Carsten?

Lars Hedegaard i Deadline

Gammel, men lige så aktuel i dag.

Akja, de kære små

fpn.dk skriver:

Antallet af børn, der henvises til specialundervisning, stiger kraftigt, bl.a. fordi forældre lader deres børn styre, siger professor.

Kommuner over hele landet prøver at lægge en dæmper på udgifterne til specialundervisning og anden særlig støtte til børn i skolen. Det sker efter en voldsom vækst i udgifterne, der nu udgør 20 pct. af budgetterne i folkeskolen.

Professor i specialundervisning Niels Egelund peger på flere årsager til stigningen: Flere for tidligt fødte børn, flere fætter-kusine ægteskaber, flere tungmetaller i maden, flere adoptivbørn fra børnehjem i Østeuropa og Asien samt nye diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom og damp.

Men også forældrenes manglende opdragelse af børnene spiller ind, mener han:

»Vi ser nu børn i skolen, som kommer fra forældre, der ikke selv mødte ordet ”nej” i deres egen opvækst i 1970’erne og 1980’erne under den antiautoritære pædagogik. Denne mangel på at sætte grænser er nu gået i arv, så skolen i dag møder børn, der ikke er vant til at gøre, hvad de voksne siger. Den manglende opdragelse er kun en af flere årsager til, at flere børn henvises til specialundervisning og særlig støtte. Men den er væsentlig at fremhæve, fordi man kan gøre noget ved den,« siger Niels Egelund.

Fritidshjem i '60-erne

Fritidshjem i '60-erne

Man ser tydeligt effekten af mine femi-marxistoide medsøstres misforståede syn på børneopdragelse. Børn er utrygge, hvis der ikke sættes grænser. (Så’e du den, Kimpo?) Det er også et svaghedstegn ved forældrene, BUPL-gokkerne og lovgivningen, at konsekvens og grænser alt for let sættes til side.

Mit allerførste job (dengang var der ingen hyperfølsomme muhamedanere i Danmark!) var på et rigtig godt, gammeldags fritidshjem, hvor lederen (HUN var skrap, men altid med et glimt i øjet) havde den ubestridte autoritet, så hvis ungerne blev rastløse, lød det: “Så! Nu går drengene i gang med deres lektier den næste time, og pigerne laver håndarbejde, hvis de er færdige med lektierne.” Bingo, 1 times fred og ro.

Fritidshjemmet lignede heller ikke det vedhæftede billede, men var indrettet i en villa med stor have i et villakvarter.

Desuden sang vi meget, og stod selv for madlavningen, som selvfølgelig bestod af kage- og bollebagning, men også en gang imellem et varmt måltid, god gammel dansk mad. Det forventedes normalt, at børnene selv havde mad med hjemmefra, med mindre der blev givet anden besked.

Og ungerne havde det trygt og pragtfuldt!