A propos bandekrig

Politikens version:

Blodbanken er ramt af lavvande
Influenzaepidemien har skabt mangel på blod, fordi donorer er udeblevet i stort tal. Nu indkaldes 600 af dem til tapning.

MetroExpress har en helt anden forklaring:

Bander dræner blodbank
600 donorer indkaldt til ekstra tapninger for at følge med de mange ofre for bandekrigen

»Vi prøver at hekse og presse endnu flere donorer igennem«, siger blodbankchef Morten Bagge Hansen, Rigshospitalet.

De seneste måneders optrapning af bandekrigen har skabt lavvande i Danmarks største blodbank. Eksplosionen af skud- og knivofre har været med til at tære på Rigshospitalets blodbank i en grad, så man har indkaldt 600 bloddonorer i Københavnsområdet til ekstraordinær tapning.

»Der har været en ordentlig omgang skyderier og knivstikkerier. Det giver en høj aktivitet på operationsbordene og traumecenteret, hvor både skudofre og knivstikofre kommer ind,« siger Morten Bagge Hansen, og fortsætter: »Det er ikke ualmindeligt, at patienter på traumecenteret får 100 portioner blod i løbet af få timer.«

I midten af sidste år så situationen ellers helt anderledes ud. Her var Rigshostpitalets blodbank fyldt helt op. I dag er der kun to tredjedele af, hvad der bør være.

Hvem er monstro fulde af løgn? Svaret overlades til den intelligente læser.

2 kommentarer

  1. Det overrasker mig at nogle få ofre for skud og knivstikkeri kan give så meget sug i blodbanken.

    Blodbankens chef har to diametralt modsatte forklaringer til de to aviser, så enten bliver han fejlciteret, eller også har han fået besked fra højere sted om at ændre sin forklaring.

    Blodstrømmen går samme vej som pengestrømmen. Det ret almindelige danske blod af type 0 kan godt bruges til at fylde på en asiat af type B eller AB, men ikke omvendt. Så alt er i den skønneste orden. 🙂

  2. »Det er ikke ualmindeligt, at patienter på traumecenteret får 100 portioner blod i løbet af få timer.«…

    Desuden er det væsentlige her, hvor forskelligt Politiken sætter historien op fra MetroExpress.

    Plitiken disker op med den sædvanlige “keder sig nok i vinterferien”-journalistik, mens MetroXpress siger “spade” i stedet for “manuelt betjent, vektorbaseret instrument til relokering af geologiske ressourcer”.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: