Mere Durban II

Jacob Mchangama skriver i dagens JP:

Siden december 2006 har det været klart, at de muslimske lande i Organisationen for den Islamiske Konference (OIC) har ønsket, at FN’s racismekonference Durban II i april 2009 skal bruges til at begrænse ytringsfriheden, når det kommer til religion, i praksis islam.

28/1 2009 blev det foreløbige udkast til slutdokument for Durban II offentliggjort efter de første forhandlinger mellem FN’s stater.

Udkastet indeholder en lang række angreb på ytringsfriheden. Udkastet tager således afstand fra »misbrug af ytringsfriheden« og udtrykker »alvorlig bekymring« over »forhånelse af religioner« og »negative, fornærmende og nedsættende billeder af religion og religiøse personligheder.«

Udkastet fremkommer også med forslag til foranstaltninger, der skal bekæmpe forhånelse af religion. Der skal således skrides til »handling over for forhånelse af religiøse personligheder, hellige bøger, skrifter og symboler«, ligesom der skal indføres »begrænsninger af ytringsfriheden i national ret.«

Udkastet foreslår også, at der udstedes internationale retningslinjer med henblik på at bekæmpe forhånelse af religion.

Endelig lægger udkastet op til, at internationale organisationer og private virksomheder – inklusive internetudbydere – udarbejder en frivillig »code of conduct«, der bl.a. skal forbyde udbredelse af ideer om »religiøst had og diskrimination i enhver form.«

Uacceptabelt
Det er derfor klart, at det foreliggende udkast stadig er totalt uacceptabelt fra et dansk og vestligt synspunkt. Det skal erkendes, at udkastet ikke er endeligt, og at der forestår en række forhandlinger før og på selve Durban II-konferencen.

Det er således sandsynligt, at teksten kan forbedres. Men det er vigtigt at fastslå, at de vestlige stater er i klart mindretal, og at OIC landene derfor vil stå meget stærkt i fremtidige forhandlinger, hvorfor vestlige lande utvivlsomt vil blive nødt til at gå på kompromis for at opnå konsensus.

Kendere af det diplomatiske spil vil vide, at det er ganske sædvanligt med langstrakte forhandlinger med dramatiske udmeldinger.

Havde Danmark og de øvrige EU-lande forhandlet indholdet af en aftale om fiskerizoner eller frihandel, ville der således ikke være noget odiøst i et sådant forhandlingsforløb, hvor modparten fremsætter uspiselige forslag med henblik på at opnå et kompromis, som begge parter kan leve med.

Men når det kommer til Durban II, drejer det sig ikke om fiskerizoner, men derimod om noget så grundlæggende og fundamentalt som ytringsfriheden.

Værdien af en robust og udstrakt beskyttelse af ytringsfriheden kan ikke overvurderes. Ytringsfriheden betyder, at vi i Vesten kan kritisere vores magthavere, kan udfordre religiøse dogmer, og at videnskaben og kunsten kan udfolde sig frit.

Dermed er det ikke en overdrivelse at betegne ytringsfriheden som det liberale demokratis livsnerve. Det turde være åbenbart, at vestlige lande ikke bør gå på kompromis med så væsentligt et princip. De vestlige landes villighed til at sætte ytringsfriheden på spil samtidig med, at OIC-landene står stejlt på kravet om forbud mod kritik af islam, sender et umiskendeligt signal om, at Vesten ikke er villig til at stå distancen i den globale værdikamp, som gennemsyrer FN på menneskerettighedsområdet.

Klar tale
I oktober 2008 holdt statsminister Anders Fogh Rasmussen en tale, hvor han sagde, at »FN’s Menneskerettighedsråd nu forsøger at gøre religionskritik til en strafbar forbrydelse. Det er blevet klart i forbindelse med forberedelserne til? Durban II? Det er totalt og fuldstændigt uacceptabelt. EU må skærpe sin linje i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder ? Menneskerettigheder er til for at beskytte vores ret til at tænke, tale og tro, som vi ønsker. De er ikke til for at beskytte religioner fra debat og kritik.«

Det er betryggende, at landets statsminister har en så klar forståelse af, hvad der står på spil på Durban II. Men hvis regeringen for alvor ønsker at slå et principfast slag for ytringsfriheden, bør talen følges op med handling.

Danmark bør således boykotte Durban II. Med eller uden de øvrige EU-lande.

3 kommentarer

 1. Til Helvede med FN.
  Vi kan udmærket finde ud af det selv, uden det korrumperede foretagende.

  falkeøje

 2. Bliver udenrigsministerens deltagelse i Durban 2, som vi frygter, så lad regeringspartierne ende som rene perlepartier.

  Så samler vi danskere os i rene danske partier.

  falkeøje

 3. I det foreningsglade Danmark burde vi forlængst have dannet Foreningen til Danmarks udmeldelse af det islaminficerede FN.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: