Muhamedanske excorsimer

Sur Djinn

Sur Djinn

Fra Wikipedia:

I Islam beskrives en djinn som et væsen med fri vilje, skabt ud af ild af Allah. I koranen bliver djinn nævnt flere steder, og Sura 72 omhandler specifikt djinn.

Djinn minder om mennesker, på den måde at de har evnen til at være gode eller onde, de gifter sig, spiser og dør. Samtidigt er de normalt usynlige for mennesker, kan skifte form, besidder langt større styrke og lever meget længere. Djinn kunne dog blive kontrolleret af magi, indtil Gud ophævede magien på jorden for årtusinder tilbage. For at forklare djinn i en mere forståelig måde, kan man forklare det således, “de lever i et parallelt univers til vores, dog kan grænsen imellem os og den anden verden brydes” (ved magi).

Ifølge Koranen havde kong Salomon (Suleiman) også djinn i sin hær, han besad nemlig evnen til at tale med alle væsner, deriblandt også djinn.

Efter oversættelsen af Aladdin fra Tusind og Én nat, er djinn i Vesten mest kendt som Lampens Ånd, der opfylder ønsker for de, som gnider på den.

Djinnerne har stadig stor magt i år 2009, ser det ud til:

En uhellig alliance

Fatima føler sig dybt krænket over samarbejdet mellem to jøde-zionistiske aviser her i al-Dinmarkiyya

Fatima føler sig krænket over afgørelsen

Politikens Hus på Rådshuspladsen i København skal fremover også huse Jyllands-Postens københavnerafdeling.

Det skal nok blive spændende. Berlingske er allerede flyttet ind hos Politiken – journalistisk set.

Og nu risikerer Thøgher Scheissenfanden (han er en modig mand) oven i købet rabiate islamist-angreb på JP på selveste Rådhuspladsen – man kunne ønske, at de med vanlig uduelighed placerede et qassam-missil midt i Hjørnekontoret.

Adelen bekymrer sig om den stigende vold i samfundet

Hvad er årsagen til den stigende vold i samfundet? For denne adelsdame ligger svaret lige for, og det har ikke noget med religion at gøre, og slet ikke med sukkersøde børnefilm som nedenstående, vel???


Vold på tv er stadig skadelig

Unni Bille-Brahe, Hårby

I begyndelsen af 1980’erne gennemførte både Ældre Sagen og Egmont Fonden såkaldte fremtidsstudier, der bl.a. beskæftigede sig med det stigende tv- og videoforbrug.

Allerede dengang var der enighed om, at »der foreligger overvældende videnskabelig dokumentation for, at vold i tv- og video-programmer har en skadelig virkning:

Både angst, ændret oplevelse af den sociale omverden, tilvænning til vold og direkte tilskyndelse til vold« (Næste Generation, Egmont Fonden 1984, s. 150).

På tide at tænke sig om
Det ser ikke ud til, at konklusionen har gjort det store indtryk i medieverden.

Men med TV Nyhederne 2/2 om stigning i vold og hærværk i frisk erindring, var det måske nu på tide at begynde at tænke sig om?

coatofarms-bille-brahe

Bille Brahe's våbenskjold

Kære Unni Bille-Brahe. Den stigende vold i Danmark skyldes IKKE vold i film, men de arabere, som i hobetal er blevet importeret hertil. Disse mennesker foragter Danmark, demokrati, tilbeder Hitler og lader deres drenge begå kriminalitet (voldtægt, røverier, drab, narkohandel, hærværk, nedbrænding af institutioner, trusler mod embedsmænd i funktion, terror på vore hospitaler etc., etc.) mod os “etniske danskere” uden konsekvenser. Det har Matrix, Tarantino, John Wayne og Anthony Hopkins intet at gøre med.

Jeg ved ikke, om du desuden kender til begrebet shahada? Mange af disse børn ender før eller siden i vestlige lande som “stakkels, forfulgte flygtninge” med den ideologiske baggrund, du kan se i klippet nedenfor, og det er DEM som står for den øgede vold i samfundet, tillige med typer som du selv, som i 30-40 år har apologiseret kraftigt for nazi-ideologien islam under “humanismens” varemærke.


Da jeg var ung, ryddede et knivstikkeri forsiden på alle landets aviser med typer, som ellers er forbeholdt Jesu Genkomst, i dag gider pressen knap at skrive om det (hvis, så ofte i en underrubrik på side 17), måske fordi det i langt størstedelen af tilfældene er islamtroende, som er det kriminelle element (politisk korrekthed), eller måske fordi indvandringen har nået et niveau, hvor knivstikkeri og skyderier er blevet hverdagskost.

Her er lønnen for jeres evindelige venden det blinde øje til Islam for ikke at blive smidt ud af “det gode selskab”, nemlig de samme typer, som op gennem 30’erne og næsten til maj 1945 sleskede for det tyske regime, og derefter gennem 60-erne til 90’erne kastede sig i armene på kommunistiske rædselsdiktaturer. Efter kommunismens sammenbrud har i så skiftet kommunismen ud med islam.

Totalitære styreformer er så behagelige  for folk, som ikke gider tænke selv, og vil have alt reguleret for sig.

Men det selskab skal man vel være medlem af for at blive “ekspert” på KVINFO.

Mere Durban II

Jacob Mchangama skriver i dagens JP:

Siden december 2006 har det været klart, at de muslimske lande i Organisationen for den Islamiske Konference (OIC) har ønsket, at FN’s racismekonference Durban II i april 2009 skal bruges til at begrænse ytringsfriheden, når det kommer til religion, i praksis islam.

28/1 2009 blev det foreløbige udkast til slutdokument for Durban II offentliggjort efter de første forhandlinger mellem FN’s stater.

Udkastet indeholder en lang række angreb på ytringsfriheden. Udkastet tager således afstand fra »misbrug af ytringsfriheden« og udtrykker »alvorlig bekymring« over »forhånelse af religioner« og »negative, fornærmende og nedsættende billeder af religion og religiøse personligheder.«

Udkastet fremkommer også med forslag til foranstaltninger, der skal bekæmpe forhånelse af religion. Der skal således skrides til »handling over for forhånelse af religiøse personligheder, hellige bøger, skrifter og symboler«, ligesom der skal indføres »begrænsninger af ytringsfriheden i national ret.«

Udkastet foreslår også, at der udstedes internationale retningslinjer med henblik på at bekæmpe forhånelse af religion.

Endelig lægger udkastet op til, at internationale organisationer og private virksomheder – inklusive internetudbydere – udarbejder en frivillig »code of conduct«, der bl.a. skal forbyde udbredelse af ideer om »religiøst had og diskrimination i enhver form.«

Læs resten

Ytringsfrihed

Kronik af Mrutyuanjai Mishra, Europæisk Master i Menneskerettigheder og Demokratisering i dagens JP – godt skrevet, læs det hele!

Vi lever i en globaliseringens tid, hvor ikke kun virksomheder, men også terrorister bevæger sig over landegrænser. Den vestlige verden jubler i optimisme over Barack Obamas overtagelse af præsidentposten i USA. Men tiden er ikke inde til at hvile på laurbærrene, for islamismen udgør fortsat en trussel mod vestlige værdier.

Jihadister (hellige krigere) anerkender ikke nationale grænser inden for de islamiske lande, og de mener heller ikke, at en kommende islamisk stat, når den bliver dannet, skal have permanente grænser med vantro nationer. En anerkendelse af sådanne grænser ville betyde et ophør af islams ekspansion og standse offensiv jihad. Syv år efter den 11. september er bin Laden stadigvæk ikke fundet og Al Qaida er fortsat en trussel.

Forfatterne af denne kronik har oprindelse i henholdsvis Iran og Indien. Vi repræsenterer også to forskellige religioner og er henholdsvis baha’i og buddhist. Vi har begge været mål for islamisternes vrede, fordi vi har forsøgt at oplyse folk om islamisternes dagsorden.

Vi er bekymrede for, at militant islamisme er på fremmarch både herhjemme og i de lande, vi oprindeligt stammer fra. Men en række eksperter forsøger at lulle os ind passivitet. I Danmark har terror endnu ikke kostet menneskeliv, men vi ved alle, at islamister har stået bag terrorangreb i mange lande.

Der er stigende selvcensur i Vesten og stadige indskrænkninger af privatlivets fred, og vi oplever en snigende islamisering af samfundet. Muneer Fareed, der er leder af Islamic Society of North America, forlangte, at den republikanske præsidentkandidat, John McCain, ophørte med at anvende ordet ”islamister” til at beskrive terrorister, der er ekstreme islamister. Han insisterede på, at islamistiske terrorister blot skulle kaldes ”kriminelle”. USA’s nye præsident, Barack Obama, vil formentlig blive mødt med samme krav.

Læs resten