Så er freden forbi…

Gutterne fra Hamas

Gutterne fra Hamas

I Hamas’ charter står der blandt meget andet, at:

“Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.”

“The Islamic Resistance Movement believes that the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future Moslem generations until Judgement Day. It, or any part of it, should not be squandered: it, or any part of it, should not be given up. ”

“There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors.”

“After Palestine, the Zionists aspire to expand from the Nile to the Euphrates. When they will have digested the region they overtook, they will aspire to further expansion, and so on. Their plan is embodied in the “Protocols of the Elders of Zion”, and their present conduct is the best proof of what we are saying.”

Så det må have været med stor tilfredsstillelse, at Ayman Taha i dag kunne fortælle verdenspressen at:

Hamas ophæver våbenhvile med Israel

Den radikale Hamas-gruppe erklærede i dag, at dens våbenhvile med Israel, der gælder Gaza og hidtil har varet i seks måneder, er afsluttet.

– Freden er forbi, sagde Hamas-repræsentanten Ayman Taha i en erklæring efter afslutningen af samtaler mellem palæstinensiske grupperinger i Gaza.

Den egyptiskmæglede våbenhvile trådte i kraft den 19. juni og udløb efter planen den 19. december. Våbenhvilen bliver ikke forlænget, da fjenden ikke har levet op til sine forpligtelser, sagde Taha.

Hamas afholdt sig fra at true med en øjeblikkelig eskalering af striden med Israel, som havde håbet på at kunne forlænge våbenhvilen og synes uvillig til en konfrontation, der kan føre til svære tab af menneskeliv på begge sider.

Evig krig er jo også meget bedre for et fattigt land end at få ordnet infrastruktur, f. eks. Og da Hamas jo pr. definition (deres egen) er ofre, bliver de nødt til at bruge alle pengene på krigsmateriel. Så kan man jo bilde den analfabetiske befolkning den med de 70 jomfruer på ærmet for at få dem til at makke ret – pie in the sky…

%d bloggers like this: