Global warming – fiks propaganda

(Hat tip: Mikael)

This clip has it all, from an enviro-idiot point of view, including:

• The adorable earth-concerned moppet who is smarter than everyone else
• Claims of scientific unanimity on the issue of warming
• The zombie businessman who Just Doesn’t Care
• People actually running away from rising seas
• Wild, all-encompassing predictions: “There’s going to be misery, wars, not enough water or too much.”
• A four-to-ten year deadline before the planet hits “fatal point”

Afgudsdyrkelse

Muslimer tibeder en sten i Mocca

Muslimer tibeder en sten i Mocca

Fup, Frederiksen og Pind

Hjorth-Frederiksen og Statsministeren tror åbenbart, at de kan gå på vandet. Hvis jeg kan komme til at stemme personligt på Søren, bliver det ham, som får min stemme til næste valg:

Den kraftige irettesættelse af Søren Pind var forkert, mener VU’s formand, som advarer partitoppen.

Bandbullen mod Søren Pind var en fejl.

Formanden for Venstres Ungdom, Thomas Banke, kommer nu med en direkte advarsel til både statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i forlængelse af Venstre-toppens opgør med partifællen Søren Pind: Kraftige, offentlige irettesættelser af Venstre-folk med selvstændige holdninger kan skade engagementet i Venstres unge bagland, lyder advarslen.

“Det, der kan ødelægge håbet og troen, er, hvis hele den frivillige indsats ikke længere synes at nytte noget. Det ville være det mest demoraliserende for enhver frivillig; hvis troen og håbet bliver fjernet med en enkelt udtalelse. Det bringer mig til min pointe: Jeg kan ikke lade være med at beklage behandlingen af Søren Pind og Karsten Lauritzens liberale indspark før Venstres landsmøde,” siger VU’s formand, Thomas Banke.

Folketingsmedlemmerne Søren Pind og Karsten Lauritzen havde op til Venstres landsmøde i november efterlyst fornyelse af det borgerlige VKO-samarbejde.

Mere om retten til selvforsvar

fra 180Grader:

Det står skidt til med kriminalitetsbekæmpelsen i Danmark i disse år. En af grundene er, at politiet gør for lidt ved det. En anden er, at politikere som Karsten Lauritzen holder fast i forbud, der forhindrer, at almindelige og ordentlige mennesker kan tage over, hvor politiet svigter. Forbudet mod videoovervågning mellem bygningerne i en boligforening er ét eksempel på det. Et andet er forbudet mod, at lovlydige borgere må eje våben. Det har som resultat, at borgerne er helt forsvarsløse, når forbrydere, for hvem det jo ikke betyder noget, om de overtræder loven, tropper bevæbnede op. Et tredje eksempel er forbudet mod, at berøvede butikker må offentliggøre overvågningsbilleder af røverne, så disse ikke alene bliver nemmere at finde, men også bliver udstillet til spot, spe og skam for alle, der måtte kende dem.