Klimafornægtning

I disse klimatider vil jeg gerne spørge ”klimahystaderne” Connie Hedegaard og Anne Grete Holmsgaard, hvordan de vil forklare, hvorfor klimaet inden for de seneste 20 år skulle være blevet så meget varmere, at der skal skrides ind nu med alle mulige forordninger.

Ser vi på, hvad der blev brændt af under de to verdenskrige, skulle der efter klimahystadernes overbevisning næppe være ret mange mennesker, der ikke var blevet alvorligt berørt og måske endda druknet af alt det smeltevand og regn, der via floderne måtte være løbet i havene.

Prøv at forestille Dem, hvor meget brændstof, der blev anvendt til transport, herunder også til bombetogter mod såvel civile som strategiske mål. Og hvor meget brændstof der blev anvendt til fremstilling af stål og andre metaller til bygning af skibe, våben og transportmateriel. Hvor store mængder kemiske stoffer, blev der ikke ledt ud i luften ved brug af sprængstof, der overvejende består af kulstof og nitrogen, og sådan kan man blive ved.

Man må heller ikke glemme, hvad der blev brændt af kulturværdier under terrorbombningerne mod civile byer, hvor der opstod ildstorme, der var så kraftige, at gadernes asfalt blev brændt af.

Glem heller ikke, at der også blev anvendt brændstof i krematorierne i kz-lejrene til at bortskaffe et milliontal af myrdede fanger.

Hvorfor er det først nu, mere end 60 år efter dette kolossale overforbrug, at der skulle opstå problemer med klimaet?

Har De, mine damer, ikke lagt mærke til, at døgnet har en mørk og en lys side, hvor lyset og varmen kommer fra vores livgivende sol?

Jeg sætter min lid til solen og de udsving, den har i sine stråler, og ikke til en flok klimahystader.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har meget større tillid til Bjørn Lomborg og Henning Svensmark end til klimahystaderne.

Jeg er gammel nok til, at jeg oplevede den sidste krig tæt på, så jeg er opdraget til, at man bør økonomisere med tingene på en fornuftig måde; jeg har f.eks. brugt sparepærer næsten fra den dag, vi kunne købe dem.

via jp.dk – Jeg, en klimafornægter

Mere på Uriasposten

2 kommentarer

 1. Hvordan var det nu det gik med hysteriet over oliekilderne i brand i Kuwait da Saddam trak sine tropper tilbage. Den helt store katastrofe blev spået? Hvor blev den af?
  Værre var det med vulkanen St. Helens der eksploderede i 1980, der var der askeskyer der influerede på klimaet i årevis. Den eksplosion var mennesket til gengæld ikke skyld i.
  Den kære Gore, Honnie Gedelaars syrede orakel, udtaler frækt:
  “Ingen er interesseret i løsningerne, hvis de ikke tror der er et problem. Fra det udgangspunkt så tror jeg, at det er passende at være i besiddelse af en overrepræsentation af faktuelle formodninger om, hvor farlig situationen er, som et incitament til at få tilhørerne til at lytte til, hvad løsningerne er, og hvor optimistisk det er, at vi vil løse denne krise.”

  Læs evt resten her: http://synopsis-olsen.blogspot.com/2008/11/flere-falske-alarmer-og-gore.html

 2. ALT ER BEVISTOM SVINDELEN – der skal samle magten

  Jordens 4,5 milliard år lange historie er én long story of climate change . Denne sandhed er accepteret af både de, der tror global opvarmning er en naturlig proces, og de der tror global opvarmning skyldes mennesket.
  I den seneste historie har været: en mini-istid i det 17. århundrede, da Themsen frøs til så solidt til, at der regelmæssigt kunne afholdes torvedage og auktioner på isen (sundene frøs til i Danmark); en Middelalderlig Varm Periode, endog mere frydefuld end i dag; og den endog mere solrige såkaldte Holocene Maximum, som var den varmeste periode i de sidste 10.000 år.

  De der tror global opvarmning er en naturlig proces peger på den kendsgerning, at i de sidste 10.000 år er de varmeste perioder indtruffet længe før mennesker begyndte at producere store mængder CO2.
  En detaljeret undersøgelse af de seneste klimaændringer afslører, at temperaturen steg forud for 1940, men faldt helt uventet under efterkrigstidens produktions-boom, da CO2 udledningen steg dramatisk.
  Der er bevis for at hævde, at stigningen i CO2 udledningen sker med et vist tidsmæssigt efterslæb efter temperaturen er steget. Sådan har det været i de sidste 800 år, og derfor kan CO2 ikke være årsagen til temperaturstigning.
  Drivhuseffekt-modellen for global opvarmning, varme fra Solens stråler fanges af drivhusgasser i atmosfæren. Hvis det ikke var for disse gasser, ville Jorden være for kold til liv.

  Drivhusgasser fanger hede fra Solen inden for Jordens atmosfære. Dette er drivhuseffekten. Traditionelle modeller forudsiger at stigende koncentrationer af drivhusgasser (greenhouse gases) fører til runaway opvarming.
  Hvis drivhusgas opvarmning skete, ville videnskaben forudsige, at troposfæren (lagene i jordatmosfæren ca. 10-15 km over os) skulle opvarmes hurtigere end overfladen af planeten, men indsamlede data fra satelliter og vejrballoner kan ikke understøtte dette.
  De der tror globalopvarmning er en naturlig proces siger, at troposfæren ikke opvarmes, fordi menneskeskabte drivhusgasser ikke er årsagen til at planeten opvarmes.

  For nogle mennesker er det sidste søm i kisten til de menneskeskabte drivhuseffekt-teorier den kendsgerning, at CO2 stammer i meget større mængder fra mange naturlige kilder: det menneske-frembragte er en miniscule i sammenligning. Vulkansk frembringelse og CO2 fra dyr, bakterier og vegetation i nedbrydning/forrådnelse og fra havene opvejer vores egen produktion som menneskelige aktører her adskillige gange.
  Andre ville argumentere, at CO2 ikke er den eneste drivhusgas og at menneskelig frembringelse kunne tippe et fint balanceret system.

  Nyt bevis viser at når strålingen fra Solen varierer (og solplet-aktiviteten er en måde at måle denne på) synes Jorden at opvarmes og køle ned. Solaktiviteten stemmer meget fint overens med registreringen af temperaturændringer over de sidste 100 år. Dette korrelerer således også fint med det anormale efterkrigsdyk i temperaturen, da det globale CO2 niveau netop var stigende.

  Faktisk er det der kaldes solaktivitet meget fint korreleret med temperaturen på jorden i de sidste adskillige hundrede år. Dette er hvad nogle videnskabsmænd (m/k) er begyndt at stole på er grunden til klimaændring. Andre mener at solaktiviteten kun forklarer fine deltaljer i temperaturændringer.

  Så hvordan påvirker Solen Jordens temperatur? Processen som videnskabsmænd (m/k) foreslår er, at når Jorden bevæger sig gennem rummet, bliver atmosfæren konstant bombarderet af den hele tiden tilstedeværende kosmiske stråling. Når disse partikler rammer vanddamp – fordampet fra havene – formes der skyer i atmosfæren. Skyer beskytter Jorden fra noget af Solens stråling og har en afkølende effekt. Når Solaktivteten er høj, er der øget Solvind, og dette har en effekt, der reducerer mængden af kosmisk stråling, der rammer Jorden.
  Når mindre kosmisk stråling når Jorden, formes der færre skyer og den fulde effekt af Solstrålingen opvarmer Jorden.
  Men er Solaktiviteten virkelig nok til at modargumentere den globale opvarmning p.g.a. drivhuseffekten? Dette er stadig et springende punkt – har du stemt her: vote here

  Der er læsvis af andre argumenter på kryds og tværs af problemstillingen i en let forståelig gennemgang, der også medtager en række politiske og sociologiske aspekter ved bevægelsen med den menneskeskabte globalopvarmning.

  Der er feathers på: http://www.channel4.com/science/microsites/G/great_global_warming_swindle
  The Great Global Warming Swindle (Complete)
  http://thepiratebay.org/tor/3635446/The_Great_Global_Warming_Swindle_2007_(XviD)

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: