Fortielse omkring 2.g’er på institution

Ja, uha, man er vel bange for repressalier?

Ledelsen for den kommunale institution Projekthuset Løjetvej på Lolland har gentagne gange hemmeligholdt sager om vold og anden grov kriminalitet begået af unge, der afsoner domme på stedet.

Selv om personalet har pligt til at anmelde lovovertrædelser begået af de unge, er blandt andet to alvorlige voldssager aldrig blevet meldt til politiet.

»Det var den øverste ledelse, der suverænt besluttede, at det skulle dysses ned. Forklaringen var, at vi ikke skulle ødelægge drengenes positive udvikling, men jeg er sikker på, det i virkeligheden handlede om institutions ry og økonomi. Man kan jo spørge sig selv, hvor positiv udviklingen er, når den unge går ud og overfalder et uskyldigt menneske,« siger Johnny Alstrup, der indtil for et år siden var ansat som en af fire menige medarbejdere i Projekthuset Løjetvej. Hans oplysninger bekræftes af en anden tidligere medarbejder på institutionen.

I en af de omtalte sager blev en elev på en nærliggende folkeskole overfaldet af en ung fra institutionen. Drengen blev blandt andet sparket og slået i hovedet med en hæftemaskine. Alligevel blev politiet aldrig indblandet, husker den daværende leder af den nu nedlagte skole.

»Der blev holdt et møde med offerets forældre og repræsentanter for institutionen. Der blev der skabt en forståelse for, at det var bedst ikke at involvere flere myndigheder,« siger Bent Stryhn, der var leder af Birket Skole og nu er pensioneret.

Hos Socialpædagogernes landsforbund er formand Kirsten Nissen rystet.

»De unge er på de her institutioner, fordi de skal lære, hvordan man opfører sig, men hvad er det, man lærer, når det ikke har konsekvenser at gå ud og slå folk ned? Det kan godt være, der er nogle formildende omstændigheder, men det er en dommer, der skal vurdere det. Alt andet er dybt uforsvarligt,« siger hun.

Den vurdering deles af formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

Feltpræster og “humanister”

Kristeligt Dagblad:

Billedet af en feltpræst med våben støder ikke medlem af Det Etiske Råd Morten Kvist, der er valgmenighedspræst i Herning og Gjellerup Valgmenigheder.

– Det er et soldaterbillede, hvor man viser sine pistoler, som desværre er nødvendige, frem. Jeg vil tro, at det er udtryk for en omgangsform, der er præget af det, man laver. Sådan noget følger formentlig med. Feltpræsten håner ingen og provokerer ingen. Og han er ude i en bestemt tjeneste, ikke direkte i kamp, men med ude, hvor de andre slås, siger Morten Kvist.

Langtfra så forstående er de to professorer i teologi ved Aarhus Universitet Svend Andersen og Viggo Mortensen. Efter deres mening er der tale om en markant overskridelse af den rolle, som en feltpræst har i forhold til soldaterne. Feltpræsten er – set med deres øjne – først og fremmest præst.

Jeg er selv sanitets-kvinde med tilhørende militært ID-kort (gejstelig/sanitet) og er derfor underlagt de samme Geneve-konventioner som feltpræsten. Jeg har udleveret hærens M96-karabin (sammenklappelig, så de høje herrer ikke får kolben i hovedet, hvis de vil lege ofre). En feltpræst og en sanitetsmand skal kunne forsvare sig selv, og sine patienter (i mit tilfælde). D’hrr professorer ved Aarhus Universitet har aldrig været i Afghanistan med livet som indsats hver eneste dag, så efter min mening burde de to akademikere klappe kaje i deres elfenbenstårne.

Ritt er bekymret

Nu har hendes bøsse-borgmester smidt en pind (nej, ikke ham!) i hjulet for Ritt’s planer om at forvandle hele København til én stor gå-gade, så er der kun en ting at gøre: Hulke i læserbrevsspalterne. Her fra JP:

En million danskere indånder dagligt alt for forurenet luft.

Det dør 3.400 danskere hvert år for tidligt af. Og mange af dem bor i København.

Det er jo godt at have sådan en sag at profilere sig på. Men jeg kender Ritt, og er 100% sikker på, at Ritt Herregaard dog ikke har københavnerne, men sin egen karriere i tankerne, og luftforurening er jo noget, som alle er enige om, er noget skidt.

Og det burde være alment bekendt, at Ritt ikke synes om, at nogle københavnere har bil – sandsynligvis ud fra devisen: “Hvad alle ikke kan få, skal ingen have”. 😉

Hvor bliver de 5000 boliger til en husleje på 2500.- for resten af, Ritt? Eller medvind på cykelstierne?

Islam?

Overskriften er et nærliggende svar til denne læserbrevs-forfatter i JP:

Hvad skyldes det dog, at der næsten ikke går en dag, uden at der fremkommer noget i medierne om det, som man med et pænt udtryk kan kalde adfærdsproblemer for ikke mindst den mandlige del af de opvoksende generationer.

Snart er det hærværk eller vold, snart er det tyverier. Lærerne og forældrene kan ikke holde eleverne til i skolen, de vil hellere realisere sig selv uden for skolen. Det er nok sjovere at drøne rundt på udborede knallerter eller at terrorisere kunderne i Fakta i Århus, hvor en butik trues af lukning af den grund.

Hedegaard i eksil

Via JP

Det er svært at forstå, at Berlingske Tidende i øjeblikket oplever et katastrofalt oplagsfald, når man betænker, hvilke inciterende skribenter man kan møde i avisen.

Her gives tonen an af ingen ringere end chefredaktør Lisbeth Knudsen i en stil, der minder om havregrød, som har stået og kogt nogle timer, og som ivrigt efterlignes af bladets korps af anstændige borgerlige kommentatorer.

Sov sødt i Søllerød.

Hvis man kan holde øjnene åbne, kan man dog stundom finde et par rosiner i Lisbeths havregrød. Således også for et par dage siden, da fru Knudsen på Berlingskes blog udbredte sig om mine motiver til at fortælle om min fyring fra avisens “Groft sagt”-klumme. Der måtte ligge kommercielle motiver bag, mente hun. Jeg skulle have solgt min kommende bog.

Men sagen var i grunden ganske enkel. Adspurgt af en masse journalister om jeg troede på Berlingskes officielle forklaring, måtte jeg nødvendigvis meddele, at det gjorde jeg ikke. Men at jeg tværtimod anså det for sandsynligt, at det skyldtes politiske overvejelser, nærmere bestemt det forhold, at jeg har skrevet alt for meget om islam, som anstændige borgerlige ikke betragter som noget problem. Og i hvert fald ikke den slags kommentatorer, som Lisbeth har opfedet i sin stald.

Jeg har aldrig bestridt hendes suveræne ret til at smide mig ud og har heller ikke beklaget mig over det. Jeg anerkender nemlig, at politik er en vigtig del af livet og har i øvrigt aldrig haft det så godt, som siden jeg slap ud af Knudsen-klanens kolde favntag.

Jeg skal derfor også undlade at omtale indholdet af nogle mails fra debatredaktionen, som i stadigt mere determinerede vendinger har pålagt mig at holde inde med min overdrevne kritik af Fredens Religion. Og som kulminerede, da jeg den 8. september 2005 fik at vide, at jeg måtte imødese mere end en halvering af mine indkomster – som viste at skulle gå til Politiken-klonen Carsten Jensen, så han kunne få en meget højere betaling for sine ubehjælpsomme bidrag til “Groft sagt” end os andre. Nå, han holdt kun en uge, hvorefter det blev for pinligt selv for Berlingske Tidende.

Til gengæld vil jeg gerne rose chefredaktionen – det var mens Niels Lunde var chefredaktør – for at have udstedt et generelt forbud til “Groft sagt”s bidragydere mod at skrive ondt om Uffe Ellemann-Jensen. Vi måtte dog gerne rose ham. Der var tale om en velgerning over for en mand, der virkelig har behov for beskyttelse.

Global Warming

Kronik fra JP af Bjørn Lomborg – læs det hele

De fleste generationer bliver mødt med store og skræmmende udfordringer. Det er imidlertid de færreste forundt at have en stats- eller regeringsleder, der kan tage udfordringerne op på en fornuftig måde. Det står USA’s kommende præsident, Barack Obama, godt rustet til at gøre, og han kan dermed hjælpe verden med at få løst nogle af dens mest rodfæstede problemer.

Han vil blive bombarderet med forslag til, hvad han først skal kaste sig over – måske især fra dem, der synes, at han skal interessere sig for menneskeskabte klimaforandringer. Han vil få at vide, at det er den største trussel, som menneskeheden står overfor.

Forskningen og økonomien siger noget andet. FN’s klimapanel venter, at temperaturen vil være steget 1,6-3,8 grader celsius ved udgangen af dette århundrede, hvilket kan føre til en stigning i havenes vandstand på mellem 15 og 60 cm. En sådan stigning er imidlertid ikke afskrækkende og falder i tråd med den ca. 30 cm store stigning i vandstanden, som vi har set de seneste 150 år. Mens den globale opvarmning vil betyde ca. 400.000 ekstra dødsfald om året på verdensplan som følge af varme, vil den også have et positivt resultat som f.eks. 1,8 mio. er færre dødsfald som følge af kulde, viser en undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Ecological Economics.

Ifølge de fleste økonomiske modeller vil den samlede effekt af den globale opvarmning ved udgangen af århundredet være ca. 3 pct. af bruttonationalproduktet – ikke nogen bagatel, men heller ikke verdens undergang. Man skal huske på, at FN forventer, at gennemsnitsmennesket vil være ca. 1.400 pct. rigere ved århundredets udgang.

Ikke desto mindre støttes makropolitiske tiltag som Kyoto-protokollen af en ubegrundet opfattelse af, at dommedag er forestående. Initiativtagerne til Kyoto-protokollen vil have verdens lande til at bruge 180 mia. dollars om året i resten af dette århundrede på at nedbringe CO -2 -udledningen. Det vil resultere i en mindskelse af temperaturen på det næsten umålelige 0,15 grad celsius. Det er måske på tide at spørge, om det virkelig er noget, som vi skal sætte øverst på dagsordenen og lade være målet for vores generation.

Irlænderne har erfaringen

Indvandrer i livsfare efter skudepisode

via jp.dk

Den mellemøstlige mand, der søndag aften blev skudt i ryggen på Nørrebro i København, er i livsfare, oplyser Københavns Politi.

Islamisten blev ramt, da der pludselig blev åbnet ild mod ham og hans to kammerater, mens de sad i en bil på et baneterræn nær Mjølnerparken.

En af kammeraterne blev ramt i armen, mens den tredje person i bilen undgik at blive ramt. Alle tre har indvandrerbaggrund, oplyser politiet. Ifølge efterforskningsleder Poul B. Hansen blev der affyret mindst to skud mod bilen.

– Bilen holdt parkeret, da ukendte gerningsmænd pludselig åbner ild mod dem bagfra, fortæller han.

Skudofrene blev indbragt til Bispebjerg Hospital, hvor personalet herefter straks alarmerede politiet. Ingen er anholdt, og der er ikke fundet noget gerningsvåben.

Mere på Silketrådens fiskeemballage og på TV2