The United States Redneck Special Forces

Sidste nyt fra The War Against Terror:

The Pentagon announced TODAY the formation of a new 500-man elite fighting unit called the United States Redneck Special Forces (USRSF).

Det er ellers noget af en tandstikker...

Det er ellers noget af en tandstikker...

These boys will be dropped off in Iraq and have been given only the following facts about terrorists:

1. The season opened today.
2. There is no limit.
3. They taste just like chicken.
4. They don’t like beer, pickups, country music or Jesus.

The Pentagon expects the problem in Iraq to be over by Friday.

Islam i Europa – fra en kapacitet på området

Nu er det for sent – Islam er og bliver her. Europa kan se frem til en rask lille balkanisering – men det er selvfølgelig vores egen skyld, vil de kulturradikale og historieløse blive ved med at påstå.

Via GoV

Organization of the Islamic Conference (OIC) Secretary-General Ekmeleddin Ihsanoglu has said Islam is not an extrinsic addition to, but a fundamental element of European culture.

On a recent visit to Helsinki at the invitation of Finnish President Tarja Halonen, Ihsanoglu gave a lecture titled “Islam in Europe.” Stressing that his aim in giving this lecture was to stop Islamophobia from becoming widespread in Europe, Ihsanoglu told the Cihan news agency: “We argue that Islam is among the founding elements of Europe. The Ottomans ruled for five centuries in the Balkans, and Muslim rule in Andalusia lasted eight centuries. Above all, 41 million Muslims live in Europe right now. So Islam cannot be regarded as an extrinsic element in Europe. It is one of the founding elements of the European civilization.”

Stressing that European civilization was built with many contributions from Muslim culture in terms of science, philosophy and humanistic values, Ihasanoglu said, “If we can share the idea that Islam is an essential element of Europe, Europe’s perception of Turkey’s EU membership would change.” Ihsanoglu said there is confusion about the place of Islam in Europe. “Islam has been in Europe for 14 centuries; it is not a foreigner in Europe,” he added.

Ihsanoglu also said it was not acceptable to equate those who engage in terrorism on behalf of Islam with Islam itself, adding: “Where do they get the authorization to commit terrorist acts under the name of Islam? Nobody has such a right, either in religion or in politics.”

Inden man svømmer helt hen i romantiske drømme om fredelig sameksistens mellem “tolerant” islam og kristendom i Spanien/Andalusien, bør man læse dette indlæg fra Dhimmi Watch af Bat Y’eor og Andrew G. Bostom.

Skiltning

Jeg faldt over et par sjove vejskilte. Værs’go:

Kan man diskutere med gale hunde?

Vi ved jo godt hvordan resultatet bliver. Man kan ikke forhandle med fanatiske stammefolk. Muligvis indgås der en aftale, som Taleban siger ja til (taquiya), og efterfølgende vil de sk*** aftalerne en hatfuld og fortsætte som de plejer. Ren Chamberlain.

Fra Politiken i Pilestræde som har en begejstret leder (!!!) under overskriften

Taleban-talsmand Qari Yusuf Ahmadi er ikke interesseret i forhandlinger

Taleban IND I VARMEN

Der er sket en betydelig opblødning de sidste par uger i spørgsmålet om Taleban. Det er nu blandt de vestlige lande alment accepteret, at den afghanske regering forhandler med Taleban om en løsning på konflikten i Afghanistan. Det er primært de europæiske lande, der accepterer disse forhandlinger godt støttet af den øverstbefalende for de britiske styrker i Afghanistan, der for få dage siden skar situationen ud i pap: Vi får ikke fred i Afghanistan, uden at der findes en løsning med Taleban. Og nu lyder der så også forstående toner fra USA.

Det vil være illusorisk at tro, at vi kan skabe fred uden en aftale med disse omstridte grupperinger. Vi kan så håbe, at det Taleban, der forhandles med, er den del, der kan sætte sig ud over middelalderlige tankegange og dybtfølt had til alt vestligt, demokratisk og menneskerettigheder. Det mangler vi at se.

Det får vi aldrig at se. Spild af tid og penge.

Vi er først i den spæde start af en forhandlingsfase, hvis man overhovedet kan tale om en sådan. Så der er naturlig skepsis over for udfaldet. Men grundtesen om, at Afghanistan behøver en national udsoning, som inkluderer alle grupper, også Taleban, som det pashtunske flertal hylder, er rigtig.

Her en anden oplysning, som Berlingske udelader:

A spokesman for Taleban militants in Afghanistan has rejected another offer for talks by President Hamid Karzai. Spokesman Qari Yusuf Ahmadi said the Taleban would never negotiate with the Afghan authorities while foreign troops remained in the country.