En demokratisk fundamentalist

Tip via email

Af Poul F. Hansen, kandidat til Europa-Parlamentet og Folketinget (V)

Jyllands-Posten skriver, at Venstre er splittet om deltagelse i en international konference om racisme, hvor nogle muslimske lande har ønsket at diskutere et forbud mod religionskritik. Det skulle ifølge dem være udslag af racisme. Endnu en gang forsøger de at misbruger ordet racisme – muslimer tilhører ikke en race, lige så lidt som kristne eller buddhister gør det.

Er et parti splittet, hvis en eller to repræsentanter (Søren Pind og Uffe Ellemann) for partiet har en afvigende opfattelse? Jeg er fuldstændig overbevist om, at et knusende flertal af Venstre har det som jeg: Vi er demokratiske fundamentalister. For mig vil en dialog om religionskritik og ytringsfrihed med en islamisk fundamentalist vare ca. 20 sekunder:

A: »Jeg har ret til at sige, hvad jeg vil – også om profeten Muhammed og hans niårige hustru. Og du har ret til at sig hvad du vil, både om Muhammed og Jesus, Maria Magdalena og Buddha.”

B: ”Jeg vil dræbe dig for at fornærme min profet.”
Der stopper dialogen.

Der er ingen grund til, at skatteyderne skal betale flybilletter til Geneve, hotel og diæter for en håndfuld politikere og en snes mappebærende embedsmænd. Der er ikke noget at snakke om.

Ubestrideligt faktum
Jeg vil afvise, at vi kan handle om 65 pct. eller 77 pct. ytringsfrihed! Eller 99 pct. ytringsfrihed. Det er ikke til forhandling. Punktum. Basta.

Ytringsfrihed er måske den væsentligste ingrediens i demokratiet.

Jeg er demokratisk fundamentalist. Ikke af ideologiske årsager men af pragmatiske. Demokratiet med udgangspunkt i Nordvesteuropa har givet befolkningerne velstand, tryghed, fred og menneskerettigheder, som intet politisk system tidligere i historien. Det er et ubestrideligt faktum.

Demokratiet har sine negative sider, men hvem tør erklære sig uenig med Winston Churchill:

»It has been said, that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.« (Demokrati er den værste styreform bortset fra alle de andre, man har forsøgt sig med.?.?.? )

Demokrati er ikke en religion, som er hugget i stentavler som Moses’ 10 bud. Demokratiet er skabt af mennesker som Aristoteles, Montesquieu, Descartes, John Locke og snesevis af andre, der har taget udgangspunkt i menneskelig erfaring. Demokratiet har – heldigvis – udviklet sig siden den amerikanske og franske revolution.

Den amerikanske grundlovs fædre var slaveejere, men takket være ”the first amendment” til den amerikanske grundlov, den, der sikrer ytringsfriheden, har det amerikanske demokrati udviklet sig, selvom der stadig er mange problemer og negative fænomener.

Netop ytringsfriheden gør det muligt at påpege disse ting og ændre demokratiets mekanismer i takt med samfundsudviklingen og med udviklingen i vores moral og værdier. Det sker stadig. Kvinders rettigheder, mindretallenes rettigheder osv. har gennemgået en fantastisk udvikling bare i min levetid.

Det er sket, fordi der har været en åben debat, demonstrationer og protester. Alt sammen noget, der bygger på ytringsfriheden. Uden ytringsfrihed ingen udvikling.

Derfor er jeg fundamentalist med hensyn til ytringsfriheden, og derfor vil jeg ikke en gang diskutere begrænsninger eller afskaffelse af ytringsfriheden for visse områder.

Vi har i Danmark et eksempel på, at vi har beskyttet og opretholdt ytringsfriheden for grupper, som de fleste danskere finder afskyelige: nynazisterne. Gennem mange år har de haft et fristed til at distribuere deres synspunkter, som har været forbudte i Tyskland og Østrig.

Forsvar til døden
Det har Danmark fået på puklen for fra tyskerne. Endnu et citat, som tilskrives Churchill, men som vist retteligen stammer fra Voltaire: »I disagree with every word you say, but will defend to the death your right to say it.«

Islamiske fundamentalister vil heller ikke diskutere. De vil diktere. De vil påtvinge ikke bare deres egne trosfæller, men hele verden holdninger og synspunkter, som de ikke ønsker at diskutere. Muhammeds ord er hugget i sten og ligger over enhver diskussion. Derfor kan et samfundssystem, der bygger på islam, ikke udvikle sig, sådan som de vestlige, demokratiske samfund har gjort det.

Derfor lever det store flertal i de muslimske lande i armod og uvidenhed.

Det er den pris, de betaler for manglen på ytringsfrihed.

En kommentar

  1. Hr. Hansen kommenterer indlægget og læserkommentarer og andet på Uriasposten.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: