Mikael Jalving i topform

Berlingske læs det hele

Jeg skal ellers lige love for, at islam er blevet hot og salgbart, hvis ikke ligefrem en selvstændig industri for forlag, boghandler, foredragsholdere osv. Og tak for det. Det er et kulturelt sundhedstegn og netop en af den vestlige verdens stærkeste dyder, at den – takket være den ellers for tiden kritiserede ytrings- og trykkefrihed – formår at gøre sociale og politiske spørgsmål til genstand for kommerciel logik og intellektuel debat.

Det regner med bøger om islam og terror, og modsat den, der falder på ruden, ser bogregnen heldigvis ikke ud til at stoppe foreløbig. Heldigvis, fordi vi har alle brug for at blive klogere. Lad det vælte ned i stride strømme; vi har brug for hver en argumenteret bog og hver en ny dristig tese om denne religion, der ikke blot er en religion eller tro, men mere og mere fremstår som et politisk system, som vi er nødt til at forstå rækkevidden af, så længe vi ønsker at forholde os til verden, som den er, frem for som den måske burde være.

Sigende er det nu også, at professor på Københavns Universitet Jørgen Bæk Simonsen ar følt sig foranlediget til at udsende en andenudgave af sin introduktion til islam, Hvad er islam på Akademisk Forlag. Førsteudgaven udkom i 2006, men allerede nu skal vi altså beriges med en ny, og så vidt jeg kan se, er det især det historiske kapitel samt kapitlet om islamisk terror, der er udbygget.

Direkte positivt er det at erfare, at forfatteren nu hilser de seneste års debat om islam og konkrete terrorplaner på dansk grund velkommen (s.163), selv om han med en for ham mærkelig essentialistisk flothed fastslår, at “muslimer i Danmark har som alle andre verden over ikke den ringeste sympati for terrorhandlinger.” Her kunne det være interessant med en henvisning. Tal fra Storbritannien i 2005 viser noget andet (http://dk.danielpipes.org/article/2803)

Andenudgaven til trods er Jørgen Bæks Simonsens erkendelsesmæssige standpunkt stadig det samme og konstruktivistiske, han har haft siden begyndelsen af 1990erne. Islam er “en ramme, der gennem århundreder har været under konstant og vedvarende nyfortolkning” (s.188). “Islam har aldrig været en bestemt ting, en bestemt tolkning, men altid flere tolkninger” (s.7) Han forsker med andre ord stadig i islams “forskelligheder og variationer”, sådan som han kundgjorde på et debatmøde i Trykkefrihedsselskabet tidligere i år.

Mere på Uriasposten

%d bloggers like this: