24-års regelen

Læs hele JP’s leder her

Det må forbløffe, med hvilken iver visse kredse her i landet tilsyneladende arbejder for at underminere Folketingets greb om, hvad der er lov og ret i Danmark.

Tør man stilfærdigt minde om, at et meget bredt flertal i Folketinget – grundet på et meget bredt flertal i befolkningen – ønsker den udlændingepolitik, som har været ført her i landet siden 2001? Det må da være udgangspunktet. Hvordan sørger vi for at imødekomme dette klare folkelige ønske, baseret på helt normale regler om national suverænitet?

Selvfølgelig er det ærgerligt for nogle mennesker, at de ikke kan få deres amerikanske eller indiske kæreste med til Danmark. Det er jo altså heller ikke den egentlige mening med 24-års reglen – den er infdørt for at beskytte islamiske kvinder mod tvangsægteskaber, og for at beskytte Danmark mod uhæmmet indvandring fra islamiske lande.

Og indtil man begynder at kalde en spade for en spade og målrette lovgivningen direkte mod dem, den er beregnet på, vil den være uretfærdig, men so be it. Hvis man lavede en lov specifikt rettet mod “den kritiske masse”, skulle I bare høre Bjørn Elmquist, Uffe Ellemann, Svend Auken og hele resten af hylekoret lave røre i andedammen.

Her et klip med Søren Pind og Morten Østergaard, som diskuterer Birte Rønn-Hornbechs og “Udlædingeservice”s oplysningsforpligtelser:

Klik her

Vi kan altså fra nu af forvente, at DSB har pligt til at oplyse om den billigste rejsemåde, at bankerne har pligt til at oplyse om de laveste rentesatser for lån, at Skat har pligt til at oplyse om huller i skatteloven etc. etc.?

9 kommentarer

 1. Jeg syntes at 24-årsreglen skulle afskaffes. Jeg er ikke særlig glad for den, da min kæreste er under 24 og kommer fra et ikke EU-land. Men det er jo også ligegyldig om kæresten kom fra et andet EU-land, så gælder 24-årsreglen jo også.

  Desuden så følger der jo også lige en anden ting med i kølvandet: Man skal jo også lige stille 60.000 kr. til rådighed for det offentlige, når man skal have sin kone/mand til at bo her i landet for evigt.

  I det hele taget så er det sgu’ svært nok i forvejen at finde ud af alle de visum-regler der gælder.

 2. Afskaf 24-års-reglen.

  Der har aldrig været brug for den.

  Det som gik galt, var at de myndigheder, som administrerede den allerede eksisterende regel om tilknytning til Danmark, enten ikke fattede, eller savnede en klar forskrift for, dens administration.

  Her er jeg så høflig ikke at antyde, at de pågældende administratorer hverken lod deres kulturrelativistiske idéer eller deres tanker om deres fremtidige indtægt påvirke afgørelsen. Me-e-en jeg har altså også altid været en lalleglad positivist.

  I grove træk skal reglen administreres således:

  Dansk statsborger, hele familien er dansk – 100% tilknytning til DK.

  Dansk statsborger, større dele af familien bosat i udlandet – 50% tilknytning til DK.

  Udenlandsk statsborger, familien bosat både i Danmark og i udlandet – 37,5% tilknytning til DK.

  Udenlandsk statsborger, større dele af familien bosat i udlandet – 25% tilknytning til DK.

  Udenlandsk statsborger, hele eller næsten hele familien bosat i udlandet – 0% tilknytning til DK.

  Gennemsnitlig samlet tilknytning til Danmark over 50%: Bo i Danmark; ellers familiesammenføring i udlandet.

  Hvad skulle der der være galt med at bo i et andet land? Alle indvandrere gør det.

 3. Hvis vi holder os til de så ofte påkaldte konventioner om flygtninge, har de det til fælles, at en flygtning skal søge asyl i det første sikre land, vedkommende ankommer til.

  Det medfører, at kun de, som flygter fra Sverige (af let forståelige årsager) og andre som kommer hertil uden at krydse en indre europæisk landegrænse som ikke samtidig er grænse til Danmark, samt de som ankommer til Danmark med direkte fly fra deres hjemland, er berettigede til asyl i Danmark.

 4. Dertil kommer de gennemsnitlig 500 FN- eller kvote-flygtninge pr. år., vi er forpligtigede til at modtage.

  http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/kvoteflygtninge.htm

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: