Hul i 24-års reglen skal lukkes

Copy-paste fra Politiken, som fryder sig over udsigten til flere tvangsægteskaber og “familiesammenføringer” – som lys for enden af tunnelen:

[DF’s] medlem af integrationsudvalget Martin Henriksen kræver nu et hul i udlændingeloven lukket.

Kravet kommer, efter at integrationsministeren har oplyst, det ikke er nødvendigt at flytte til Sverige for at undgå 24-årsregel og tilknytningskrav.

EU-regler giver nemlig danske statsborgere mulighed for at tage et sommerjob i et andet EU-land og efter mellem to og ti uger kan danskeren vende hjem og få sin udenlandske ægtefælle med.

»Folketingets vilje og dermed det danske folks vilje er blevet tilsidesat af EU’s regeltyranni. Det er hamrende udemokratisk. Jeg vil snarest muligt rette henvendelse til ministeren, så vi kan få et overblik over konsekvenserne og forhåbentlig få lukket hullet effektivt, så der ikke er tvivl om retstilstanden i Danmark«, siger Martin Henriksen.

4 kommentarer

 1. skal den have Plastik eller gammenldaws Amalgam?

 2. Hvis man ikke har noget fornuftigt at formidle, bør man holde pølserne fra tastaturet. Du hænger i en tynd tråd.

 3. Nu kan jeg ikke se hvad det her har noget med Jihad at gøre?

 4. Udvandring bruges af muslimer til at udbrede islam.
  Der er metode i processen. Som Solomon og Alamaqdisi fastslår i deres bog: Udvandring er juridisk foreskrevet for en muslim som forløber for andre former for jihad, så islam og muslimer kan sejre i andre lande … Udvandring går forud for jihad og begge er uløseligt forbundne … Det er ikke muligt at konsolidere den islamiske religion uden udvandring. Det er ikke muligt at ophøje islams profil i apostasiens hjemsted uden hjælp fra muslimer og en forøgelse af deres antal.(3)
  (3) Solomon & Alamaqdisi, 2007. The Mosque Exposed, ANM Press. 52-54.

  ‘Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?’ (Sura 4.97)
  ‘De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre’ (Sura 9.20)
  ‘Og han (Allah) gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land som i end ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.’ ( Sura 33.27)

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: