Mere terror-financiering – denne gang fra “NGO”‘erne

Man kan snart ikke åbne en avis, uden at øjnene er ved at falde ud af hovedet. Godt jeg ikke ser fjernsyn – så ville jeg være gået totalt over gemok for læge siden. Men det er jo ved at være trivielt at iagttage venstrefløjens uhæmmede støtte til verdens blodigste diktaturer.

Er en pølsemand, en direktør, en webmaster og et par andre fra firmaet Fighters+Lovers skyldige i terrorfinansiering ved at have planlagt at sende penge fra T-shirt-salg til PFLP i Palæstina og FARC i Colombia? Det mente Københavns Byret ikke, men til september skal Østre Landsret vurdere spørgsmålet.

Ankesagen mod de syv terrortiltalte T-shirt-sælgere snigstartede imidlertid i går, da det allerførste vidne i sagen blev ekstraordinært afhørt, fordi han ikke kan være til stede under selve domsforhandlingen.

Han kommer da også langvejs fra, professor John Dugaard fra Sydafrika, specialist i international ret, som igennem otte år har fungeret som særlig rapportør for FNs Menneskerettighedsråd i Israel og Palæstina. Det er netop på grund af hans indsigt i menneskerettigheder og situationen i Palæstina (host), at forsvarerne har indkaldt ham som vidne. Et af de helt essentielle spørgsmål er nemlig, hvorvidt PFLP og FARC er terrorister eller frihedskæmpere.

Og det er der ikke noget entydigt svar på ifølge John Dugaard – der til gengæld var helt entydig, da han vurderede, at mange af Israels handlinger krænker menneskerettighederne, og efterfølgende sammenlignede Israels besættelse af Palæstina med situationen under Apartheid-styret i Sydafrika.

John Dugaard understregede, at det på den internationale arena har vist sig direkte umuligt at nå frem til en definition på terrorisme.

»En række stater (vi kan jo gætte hvilke tortur-regimer Dugaard forsvarer – jeg sætter mit guld på de stater, som har islamisk observans som grundlag fo den daglige kontrol af borgerne) mener, at modstandskamp mod militære besættelsesmagter skal undtages fra en terrorisme konvention. Begrebet terrorisme er relativt. Der har været adskillige tilfælde, hvor folk har brugt vold mod militære besættelsesmagter, racistiske regimer eller kolonimagter, og hvor disse voldshandlinger er blevet anset for at være moralsk berettigede. Én mands terrorist er en anden mands frihedskæmper,« sagde han og slap uden om selv at tilkendegive klart, om han anser PFLP for at være det ene eller det andet.

Anklageren, statsadvokat Charlotte Alsing Juul, syntes dog ikke helt overbevist ved den sydafrikanske professors ekspertise og spurgte gentagne gange ind til, om han er blevet kritiseret i sit hverv som FN-rapportør i Palæstina for at have anti-israelske synspunkter.

»Er det ikke meningen, at du skal være neutral og objektiv som rapportør?« ville hun også vide – og fik som svar, at professoren da selv mener, at han er begge dele.

John Dugaard er ikke det eneste nye vidne i anden version af terrorsagen mod Fighters+Lovers. Forsvarsadvokat Thorkild Høyer oplyser, at der er indkaldt yderligere to eksperter med indgående kendskab til FARC – den ene en sydamerikansk journalist, den anden en svensk professor med “speciale” (mine gåseøjne) i Sydamerika.

Retssagen mod Fighters­+Lovers begynder formelt 3. september, og der ventes at falde dom i midten af september.

Ja, det skulle ikke undre, om pølsemanden (det lede svinekøds-distribuerende dansker-svin) bliver dømt, og de andre venstrefascister frikendt. Bare for synets skyld.

%d bloggers like this: