Mere terror-financiering – denne gang fra “NGO”‘erne

Man kan snart ikke åbne en avis, uden at øjnene er ved at falde ud af hovedet. Godt jeg ikke ser fjernsyn – så ville jeg være gået totalt over gemok for læge siden. Men det er jo ved at være trivielt at iagttage venstrefløjens uhæmmede støtte til verdens blodigste diktaturer.

Er en pølsemand, en direktør, en webmaster og et par andre fra firmaet Fighters+Lovers skyldige i terrorfinansiering ved at have planlagt at sende penge fra T-shirt-salg til PFLP i Palæstina og FARC i Colombia? Det mente Københavns Byret ikke, men til september skal Østre Landsret vurdere spørgsmålet.

Ankesagen mod de syv terrortiltalte T-shirt-sælgere snigstartede imidlertid i går, da det allerførste vidne i sagen blev ekstraordinært afhørt, fordi han ikke kan være til stede under selve domsforhandlingen.

Han kommer da også langvejs fra, professor John Dugaard fra Sydafrika, specialist i international ret, som igennem otte år har fungeret som særlig rapportør for FNs Menneskerettighedsråd i Israel og Palæstina. Det er netop på grund af hans indsigt i menneskerettigheder og situationen i Palæstina (host), at forsvarerne har indkaldt ham som vidne. Et af de helt essentielle spørgsmål er nemlig, hvorvidt PFLP og FARC er terrorister eller frihedskæmpere.

Og det er der ikke noget entydigt svar på ifølge John Dugaard – der til gengæld var helt entydig, da han vurderede, at mange af Israels handlinger krænker menneskerettighederne, og efterfølgende sammenlignede Israels besættelse af Palæstina med situationen under Apartheid-styret i Sydafrika.

John Dugaard understregede, at det på den internationale arena har vist sig direkte umuligt at nå frem til en definition på terrorisme.

»En række stater (vi kan jo gætte hvilke tortur-regimer Dugaard forsvarer – jeg sætter mit guld på de stater, som har islamisk observans som grundlag fo den daglige kontrol af borgerne) mener, at modstandskamp mod militære besættelsesmagter skal undtages fra en terrorisme konvention. Begrebet terrorisme er relativt. Der har været adskillige tilfælde, hvor folk har brugt vold mod militære besættelsesmagter, racistiske regimer eller kolonimagter, og hvor disse voldshandlinger er blevet anset for at være moralsk berettigede. Én mands terrorist er en anden mands frihedskæmper,« sagde han og slap uden om selv at tilkendegive klart, om han anser PFLP for at være det ene eller det andet.

Anklageren, statsadvokat Charlotte Alsing Juul, syntes dog ikke helt overbevist ved den sydafrikanske professors ekspertise og spurgte gentagne gange ind til, om han er blevet kritiseret i sit hverv som FN-rapportør i Palæstina for at have anti-israelske synspunkter.

»Er det ikke meningen, at du skal være neutral og objektiv som rapportør?« ville hun også vide – og fik som svar, at professoren da selv mener, at han er begge dele.

John Dugaard er ikke det eneste nye vidne i anden version af terrorsagen mod Fighters+Lovers. Forsvarsadvokat Thorkild Høyer oplyser, at der er indkaldt yderligere to eksperter med indgående kendskab til FARC – den ene en sydamerikansk journalist, den anden en svensk professor med “speciale” (mine gåseøjne) i Sydamerika.

Retssagen mod Fighters­+Lovers begynder formelt 3. september, og der ventes at falde dom i midten af september.

Ja, det skulle ikke undre, om pølsemanden (det lede svinekøds-distribuerende dansker-svin) bliver dømt, og de andre venstrefascister frikendt. Bare for synets skyld.

Huhej hvor det går

Hvad med alle de mange penge, som jeg i årenes løb har lagt i “Arbajernes Tillægs-Pension”? Går de nu til mug-aben i Zimbabwe? Nu holder i fanme op! Skal det forestille socialistisk (eller liberalistisk? Vi har en liberalistisk regering, ikke sandt? Nånej, dumme Anna…) solidaritet med folkemasserne i Zimbabwe? I er eddermame langt, langt ude, mine socialistiske og pseudo-ditto-venner i Dansk fagbevægelse og politik!

ATP er tæt på at blive medejer af en ny platinmine i Zimbabwe. Det sker trods internationale sanktioner mod præsident Mugabes styre og trods den fornyede uro i landet, som går til præsidentvalg i dag.

Det er den britiske virksomhed Anglo American, hvor ATP ejer aktier for 400 mio. kr., som er i gang med at etablere en platinminen. Investeringen er den hidtil største erhvervsinvestering i Zimbabwes historie og vækker postyr ilandet.

»Enhver virksomhed der gør forretninger i Zimbabwe er med til at holde regimet ved magten. De penge som Anglo American investerer er en livline for Zanu-PF (Mugabes parti red.) politikere og regeringen,« siger Roy Bennet, som er finansiel ansvarlig i Zimbabwes oppositionsparti, MDC, hvis leder, Morgan Tsvangirai, har trukket sig fra anden runde i præsidentvalget i protest mod chikane fra Mugabes parti.

Pengene fosser ud af statskassen!

Suk…

Klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) har taget et nyt skridt i kampen for at lande en global klimaaftale i København til december næste år.

Ministeren har udpeget fem diplomater, som får sæder i lande, der spiller nøgleroller for, at en københavneraftale kan komme i hus.

Diplomaterne får titel af klimaattaché og skal arbejde under ambassadørerne i USA, Rusland, Indien, Brasilien og Sydafrika. De fem lande hører til verdens største udledere af drivhusgasser. Ikke mindst USA er med verdens højeste udslip af drivhusgasser pr. indbygger vigtig at få med på vognen. Uden USA bliver det nemlig vanskeligt at få vækst-økonomier som Indien og Kina med.

Hvordan man ødelægger et godt computerspil

– og hvorfor det er så sjovt at spille… på et tidspunkt skal man pille frø ud af grise-høm-høm – vasså Hodja 😀

Mere dans – hehehe

– og piger spiller det skam osse – se selv:

Og her er en “ouch” 😀 :

og løsningen for pigerne 🙂 :

sa re ga ma pa dha nee sa

Sangeetkar jay ho!

(Sangeet= Music, (re Bhagavad Gita, The song of the most high (Bhagavata)) and Kara (“kar”, = “deed”, same root as “karma”, =”the doer” or  “the act” , and “geet” = singing, song)

Jay Ho! is just a respectful greeting, meaning Victory to Us. (A.L.)

Dagens multietniske. Den nedenstående (strygeinstrumentet) har jeg selv lært at spille på: Sarangi (jeg ejer en, kan spille lidt på den, og har fået undervisning af selveste den blinde skomager i Almora‘s Chhota Bazaar) – ordet sarangi er iøvrigt etymologisk en sammentrækning af ordene sau (=100) og rang (=farve, farver) – instrumentet har fire (eller rettere tre – den ene bruges mest som ekstra resonans) strenge som man stryger med en bue, som holdes på samme måde som buen til en viola da gamba, og seksogtredive underliggende strenge, som kun klinger med, som giver en form for “rumklangs-effekt” (de “hundrede farver”, som har givet instrumentet navn) og som skal omstemmes alt efter hvilken raga (stemning) man spiller i), dog ikke lige i denne version. Til daglig spiller jeg mest violin. 😀

OBS: sa re ga ma pa dha nee sa er de indiske navne for tonerne c d e f g a h ‘c. Halvtonerne ordner man ved at sætte en prik under eller over skrifttegnet. For eventuelle nørder, som smuglæser denne blog (Carsten Aggemam?), findes der her en lille introduktion til klassisk indisk musiknotation -som selvfølgelig kun skal forstås som et skelet til at udbygge sin improvisation ud fra. På denne måde kan indisk klassisk musik – uden anden sammenligning iøvrigt – forståes på samme måde som jazz, som også er en musik, som udvikles ud fra et melodisk og rytmisk skelet, resultat svarende til den udøvende kunstners dygtighed og forestillingsevne.

Her er en anden udgave af samme raga (en raga er en tonestemning eller bare stemning – på vesterlandsk har vi dur, moll og kirketonearterne – i Indien opereres med betydeligt flere.

Samme raga – med violin som hovedinstrument.

Her er den menneskelige stemme hovedinstrument i Raga Madhuvanti. Bemærk, at sangeren synger tonernes navne som instrumental frasering. Raffi!

Og nu vi næsten er i Østen: Den bedste røgelse i Danmark fås selvfølgelig herfra. 😀