Der var en gang et demokrati

Sverige, Folkhemmet, det venlige Broderland, som har lukket ubegrænsede mængder islamister ind i landet, og stadig gør det, landet, som har gjort sit eget flag “racistisk”, landet med Systembolaget vil nu til yderligere at kontrollere og mikromanipulere sine medborgere. Efterhånden ligner Sverige noget fra Orwell’s 1984.

Fra Politiken:

Den svenske Riksdag har med forsinkelse stemt ja til en omstridt terrorpakke.

Fremover må svenskerne derfor finde sig i risikoen for at få overvåget indholdet af deres e-mails og telefonsamtaler.

Snævert flertal
Lovgivningen skulle have været til afstemning i går, men blev efter en følelsesladet debat i det svenske parlament sendt tilbage til Forsvarsudvalget for at blive yderligere behandlet.

I den forbindelse lovede forsvarsminister Sten Tolgfors fra Moderaterne et tillæg til loven, som skulle sikre en stærkere kontrol med aflytningen og overvågningen. Det har nu mildnet især de borgerlige kritikere af lovforslagets tidlige udformning.

Efter forandringerne stemte Riksdagen snævert ja til den såkaldte FRA-lov (Forsvarets Radio-Anstalt, red.) med 143 stemmer for og 138 imod. Et enkelt medlem ønskede ikke at stemme.

Mere vidtrækkende end i Danmark
Den nye svenske overvågningspakke er mere vidtrækkende end den i Danmark.

Således får den svenske efterretningstjeneste beføjelser til at aflytte og læse indholdet i samtaler og e-mails, mens myndighederne i Danmark blot må registrere trafikken uden dommerkendelse.

Overvågningsaloven er blevet kritiseret i skarpe vendinger af jurister, politikere og mange borgere. Den nye lov bliver anklaget for at være et alvorligt indgreb i den personlige integritet og en generel trussel mod retssikkerheden.