Ny version af Firefox!

Download Day

Patienter, pårørende, læger og islam

Fra Politiken forlyder det med tilfredshed:

En patient kan ikke nægte at blive behandlet af en læge med tørklæde. Det slår både sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) og Lægeforeningen fast, efter at Jyllands-Posten har bragt et interview med læge Vibeke Manniche, der mener, at en læge kun bør bære tørklæde i sin fritid og ikke på sit arbejde.

Nuvel, det må selvfølgelig så også gå den anden vej – at islamiske læger ikke må nægte at behandle klienter, som enten ikke deler deres overbevisning – selv jøder (host) – eller som på anden måde uforsætligt fornærmer Fredens Religion®, og at de selvfølgelig udviser samme omhu overfor disse, som de ville have gjort overfor deres egne. Altså ikke noget med islamiske kvindelige læger, som nægter at behandle mænd, for eksempel. Og ikke noget med ulovlige procedurer, endda udført som amatøragtigt klamphuggeri.

Ellers mener jeg, at der er frit sygehusvalg i Danmark.

Derudover må man stille krav til, at de muhamedanske lægers folkefæller ikke møder tyve mand stærk op på en gang og slår sig ned ved indlagt families sygeleje i dagevis, breder bedetæpper ud overalt, har afføring på gulvet og forventer, at det er sygeplejerskernes opgave at fjerne det, kalder sygeplejerskerne for ludere og racister og iøvrigt obstruerer behandlingen.

Det ville nu a propos også være rart, hvis menige muhamedanere undlod at overfalde Beredskabskorpset (brandvæsen, ambulancer) under udførelse af deres pligter. Den form for adfærd er ikke ligefrem med til at bygge broer mellem danskere og islam-troende.

Snaphanen kan man via dette link læse en fascinerende historie om, hvor galt det kan gå. Men det er jo kun et enkelttilfælde. Andre islamiske læger på skandinaviske sygehuse holder sig ikke tilbage for at udføre feminin genital mutilation.