Helsø og Hommel

Jeg har hele tiden ment, at Hommel var uskyldig. Godt, i det mindste, at den afgående forsvarschef, Gen. Helsø, kan finde det i sig at fremkomme med en offentlig beklagelse. Hats off, General!

Sagen opstod jo, fordi multi-kulti-segmentet (faste læsere ved hvem jeg mener) kørte sagen op sammen med nogle muhamedanske tolke, som – jeg må næsten sige som sædvanlig – løj stærkere end en hest kunne rende. Hvilket typer som de Radikale og Enhedslisten selvfølgelig kastede sig over som en flok aber over en bunke bananer og gjorde meget større, end det i virkeligheden var. Og det gav selvfølgelig mainstream medierne blod på tanden, så sagen fik en ekstra gang gas.

For at rekapitulere: Annemette Hommel havde forhørt irakiske krigsfanger, og hun havde så sandeligen bedt dem om at sætte sig på jorden, i stedet for i de ergonomisk korrekte, arkitekttegnede designermøbler, som forefindes i ethvert militær-telt.

Desuden havde hun nægtet en fange vand i et helt kvarter, da vedkommende allerede flere gange havde fået vand. Det arme menneske blev jo nær styrtet i graven af denne barbariske tortur. Hun havde angiveligt også sagt “sgu” og “fanden” til de sagesløse terrorister.

At irakerne så har det med at bruge RIGTIG tortur (afrivning af negle, tæsken til døde og mange andre sjove ting) er jo ganske uvæsentligt i denne sammenhæng, for det er jo lige så alvorligt at nægte en flabet fange vand i et kvarter, som at rive neglene af ham og stikke hans øjne ud med rødglødende jernstænger. Nå, så skulle pointen vist være slået fast…

Den tidligere efterretningsofficer Annemette Hommel får nu en undskyldning fra forsvarschef, general Jesper Helsø. Fire år efter at forsvaret stemplede hende med mistanken om, at hun havde behandlet irakiske fanger umenneskeligt, har hun ikke alene fået rettens ord for, at hun er uskyldig. Nu får hun også, hvad der er så tæt på en undskyldning på forsvarets vegne, som man kan komme.

I et farvel-interview i dag forklarer forsvarschefen, at omstændighederne, da Annemette Hommel blev hjemsendt som mistænkt for at have overtrådt Genèvekonventionerne om behandling af krigsfanger, var sådan, at man næppe kunne have handlet anderledes. Men det var til stor lettelse både for Annemette Hommel og for forsvaret, da hun blev frikendt i Østre Landsret, siger Jesper Helsø.

Formanden for forsvarets officerer, kommandør Bent Fabricius, er helt enig med forsvarschefen i, at man gav Hommel en dårlig behandling, da man »i nattens mulm og mørke sendte hende hjem uden en fair chance for at udtale sig«. Bent Fabricius mener ikke, at Hommel-sagen generelt fik officerer til at vige tilbage for at handle selvstændigt og træffe måske ubehagelige beslutninger.

»Men selvfølgelig betyder det noget, at man kan sige undskyld og at man tog fejl. Det tager jeg hatten af for,« siger officerernes formand.

Annemette Hommel er selv glad for forsvarschefens melding. »Det glæder mig naturligvis meget, at man indser og officielt anerkender, at det var nok en fejl, at man handlede, som man gjorde,« siger hun. Annemette Hommel fik fra 1. januar i år også den anerkendelse, der ligger i, at hun avancerede fra kaptajn til major af reserven.

En kommentar til sagen (læs det hele her):

En skueproces er normalt ikke noget, vi tror foregår i Danmark. Det er betegnelsen for en retssag, som gennemføres på skrømt, hvor det allerede fra starten af er sikkert, at den anklagede vil blive dømt, men hvor man gør, som om retssagen er retfærdig. Sagen mod Annemette Hommel var ikke en skueproces på helt den måde. I den sag var det nemlig hele tiden meningen, at hun skulle frikendes.

Skueprocessen mod Annemette Hommel kørte i retten og medierne over en lang periode og endte som planlagt med hendes frikendelse, for hendes reelle modpart, det militære system, havde ikke nogen interesse i, at hun blev dømt. Tiden gik, og der blev ikke rejst tiltale mod andre end Hommel og militærpolitifolkene, som var tiltalt sammen med hende. Henrik Flach, hendes chef i Irak blev ikke tiltalt. Han blev tværtimod den 02.02.2004 tildelt en af kongehusets hædersbevisninger (Ridder af Dannebrogsordenen). Kaptajn Henrik Simonsen fra Forsvarsakademiet, som ifølge medierne havde tilskyndet hende til at skrue bissen på, blev ikke tiltalt. Major Jan Brink fra Hærens Operative Kommando, som slettede en vigtig e-mail i sagen, blev ikke irettesat, og ingen andre i den militære ledelse blev tiltalt eller frataget deres poster.