Ohne Worte

Pamperne tromler videre trods irsk nej

Barosso, capo di tutti capi i EU, har da ikke tænkt sig at stoppe olietankeren, selv om Irland stemte nej. Hvis de fascister havde fået grønt lys, kunne vi have vinket farvel til at national selvbestemmelse.

Via EB, hat tip mrandersson

Ratifikation fortsætter, sagde EU-kommissionsformand José Manuel Barroso fredag i en kommentar til det irske nej ved folkeafstemningen om Lissabontraktaten.

– EU-Kommissionen mener, at den resterende ratifikationsproces bør fortsætte, sagde Barroso på et pressemøde i Bruxelles.

– Jeg har fået at vide, at andre ønsker at køre videre, tilføjede han.

Både fra Sverige og fra Polens premierminister, Donald Tusk, er der kommet tilkendegivelser om, at de to lande vil gå videre med deres ratifikation.

Lissabontraktaten stipulerer ellers, at alle lande skal ratificere traktaten, før den kan træde i kraft.

Update 1:

”Det irske nej til Lissabon-traktaten er et afgørende bevis på, at Europa ikke kan regeres på basis af traktater, der er trykket ned over hovedet på de europæiske folk, siger Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet,” Mogens Camre, som reaktion på folkeafstemningen i Irland.

”Irland er det eneste land, hvor befolkningen har haft mulighed for at stemme. Det er helt sikkert, at adskillige andre EU-lande ville stemme nej, herunder først og fremmest England, men sikkert også Sverige og Danmark – ja, måske også Tyskland og Frankrig,” siger Mogens Camre.

”Der vil sikkert blive gjort forsøg fra Ministerrådets side på at negligere Irlands nej. Man vil prøve at sige, at EU skal gå videre og Irland må løse sit problem hen ad vejen med er særordning.”

”Det vil være uhyre uklogt. Europa kan ikke bygge sit samarbejde, som om medlemslandene havde enevældige forfatninger, hvor kun en lille elite omkring kongen eller præsidenten havde ret til at bestemme over landenes fremtid.”

”EU kan udmærket fungere med de eksisterende traktater. Stemmefordelingen efter NICE-traktaten er at foretrække for den magtkoncentration, der ligger i Lissabon-traktaten. EU har ikke brug for at samle mere magt i Bruxelles, men for at få det praktiske samarbejde om handel, miljø og kriminalitetsbekæmpelse til at fungere.”

”Europa skal bygges på samarbejde, ikke på magtkoncentration og ikke på et skindemokrati, der er så indirekte, at den enkelte borger føler sig fuldstændig fremmedgjort overfor de politiske beslutninger,” slutter Mogens Camre.

Update 2:

Dansk Folkeparti EU-ordfører, Morten Messerschmidt, udtrykker glæde over den irske befolknings demokratiske afvisning af Lissabon-traktaten og erklærer, at traktaten nu er faldet, men han beklager samtidig, at den danske befolkning ikke på linje med irerne på samme måde fik lejlighed til at tage stilling ved en folkeafstemning.

”Situationen minder meget om dengang, hollænderne og franskmændene sagde nej til traktaten i 2005, hvorefter traktaten som en helt naturlig konsekvens blev annulleret. Med irernes afvisning er Lissabon-traktaten nu stendød,” siger Morten Messerschmidt.

Han henviser til den franske premierminister Fillons understregning af, at traktaten falder, hvis irerne siger nej:

”Den franske premierminister har helt ret. Der er ingen traktat mere, og denne gang er det mit håb, at EU for stedse skrinlægger alle skridt i retning af mere suverænitet og magt til EU på bekostning af de europæiske nationalstater. Man kan ikke i én uendelighed stikke blår i øjnene på de europæiske befolkninger,” siger Morten Messerschmidt.

”Tilbage er kun at beklage, at den danske regering ikke turde lade danskerne stemme om Lissabon-traktaten. Til gengæld er ethvert argument om at afskaffe forbeholdene nu faldet bort. Regeringen har henvist til lissabontraktaten som grund til at afskaffe forbeholdene. Og da lissabontraktaten nu er faldet bort, må det samme gælde afstemning om forbeholdene” siger Morten Messerschmidt.

Nederlag til eurokraterne

Thank you, Ireland!

Fra Irish Independent:

Ireland’s political establishment looks to be facing into an embarrassing defeat in the Lisbon Treaty referendum.

With almost 12% of results declared, the ‘no’ side is ahead by around 54% to 46%, despite all the main political parties campaigning for a ‘yes’.

The ‘no’ vote is in the majority in eight of the 10 constituencies to have so far reported their results.

Tallies from the rest of the country also indicate that the ‘no’ side is ahead in most areas.

De irske vælgere har afvist EU’S Lissabontraktat ved en folkeafstemning, erkender Irlands justitsminister, Dermot Ahern fredag.

Der er tale om et uofficielt resultat, men det ventes at blive bekræftet af valgtilforordnede senere fredag.

– Det ser ud til at blive et nej, sagde han i en direkte tv-transmission og kaldte resultatet “skuffende.”

Ahern baserede sine konklusioner på foreløbige stemmeoptællinger, som det statslige irske tv RTE samlede sammen på baggrund af meldinger fra valgobservatører og foreløbige resultater. De viser, at nej-siden fører i hovedparten af Irlands 43 valgkredse, mens traktatens tilhængere kun førte klart i nogle få valgkredse.

Resultatet bliver et hårdt slag for EU. Alle medlemslande skal nemlig godkende traktaten, før den kan træde i kraft.

Det ser ud til, at eurokraternes multietnificeringsplan nu bliver bremset – indtil næste gang de vil have os til at stemme om traktaten (JP):

Det irske nej kan give det endelige dødsstød til EU-traktaten, der allerede fra nytår skal få et udvidet EU til at fungere mere effektivt. Samtidig kan det sætte en årelang stopper for yderligere udvidelse af Unionen med nye medlemslande.

Dermed skrottes både nye stemmeregler og oprettelsen af de nye poster som EU-præsident og en EU-udenrigsminister med eget diplomatkorps. Og planen om en dansk folkeafstemning om de danske EU-forbehold i efteråret bliver efter alt at dømme sparket langt ud i fremtiden.

Et irsk nej gør det langt sværere for Fogh at fjerne forbeholdene, fordi nej-sigerne kan slå på både det irske, franske og hollandske nederlag og kritisere EU som et elitært system, der ikke lytter til borgerne.

Der bliver heller ingen EU-toppost til Anders Fogh Rasmussen (V). Han må blive hjemme eller gå efter topposten i Nato.

“Stem” selv her, og se hvordan det måske ville være gået i Danmark

Anders Fogh er ikke vred, Anders Fogh er skuffet:

Ifølge statsministeren får det irske nej direkte konsekvenser for danskerne, fordi Danmark har fået en særlig passus i Lissabon-traktaten om tilvalg af et forbehold for den retslige del af EU-samarbejdet.

En tilvalgsordning, som blandt andet betyder, at Danmark kan stå uden for en fælles EU-politik på indvandrerområdet (min fremhævelse, AL).

Ja, det er sandelig ærgerligt at vi selv fortsat får lov til at bestemme vores egen indenrigspolitik. Var det blevet et ja ved den irske folkeafstemning, havde EU ædt os med hud og hår.