De DIIS’er os!

Hvor svært kan det være? Lad SÅ befolkningerne stemme om, om vi vil have EU’s sminkede lig af en “forfatning” påtvunget os, eller om danskerne er villige til at vedtage den censur-, forsvars-, monetær- og retspolitik som forsøges presset ned over hovedet på os.

Men det tør I ikke – og ville under ingen omstændigheder rette jer efter resultatet, som vi har set igen og igen. Via JP – læs hele artiklen.

De danske forbehold begrænser den danske indflydelse i EU. Ikke kun inden for euro-, forsvars- og retssamarbejdet, men også ved traktatforhandlinger, konkluderer længe ventet DIIS-rapport.

Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, præsenterede mandag en længe ventet rapport omkring de danske EU-forbehold. Rapporten konkluderer, at de danske forbehold omkring euro-, forsvars og retssamarbejdet går hårdt ud over samarbejdet i unionen.

“Prisen for at redde forbeholdene har ofte været, at man måtte opgive at kæmpe for andre danske prioriteter for traktaterne. Derudover betyder forbeholdene, at Danmark i dag vil have vanskeligere ved at varetage rådsformandskabet, idet Danmark ikke vil kunne føre forsædet i centrale råd,” skriver DIIS i rapporten.

Mens EU-formandskabet i 2002 var en stor succes for Danmark, peger udenlandske kilder i rapporten på, at Danmarks kommende formandskab i 2012 vil blive en meget svær øvelse med forbeholdene intakt.

Morten Messerschmidt fra DF har følgende betragtninger i denne sag (Pressemeddelelse d. 30/6-2008):

– I kapitlet om euro’en er det interessant, at man på den økonomiske side kun forholder sig til situationer, hvor kronen kan komme under pres (p.83), mens man ikke diskuterer fordelene ved at kunne justere renten fleksibelt og uafhængigt. Og rapporten ignorerer totalt, at den slovenske finansminister for få måneder siden slog fast, at der slet ikke er nogen politisk indflydelse som medlem af euro’en, siger Morten Messerschmidt.

– På det retslige områder skinner det politiske virkeligt igennem. Det anerkendes, at Danmark har bevaret autonomi på udlændingepolitikken – men dernæst følger konklusionen, at Danmark grundlæggende er sat uden for indflydelse (p.222), fordi vi kopierer flere af EU´s love. Men ved at kopiere retsakter får Danmark jo en national selvstændighed, som ingen andre EU-lande har. Vi kan nemlig til enhver tid ændre reglerne igen – det kan de lande, der er bundet af EU, ikke. Men det ser rapporten helt bort fra, kritiserer Morten Messerschmidt.

– Også når det kommer til konklusionerne om forsvarsforbeholdet, synes rapporten at være rent bestillingsarbejde. Tankerne om en EU-hær skydes hen som en ren hypotese, og man overser, at eksempel Tysklands kansler Merkel med jævne mellemrum slår til lyd for tanken. Rapporten gør meget ud af forholdet til NATO og FN, men levner ikke plads til, at Danmark uvægerligt vil miste indflydelse, hvis særligt Frankrigs planer om, at EU skal optræde som en fælles enhed i NATO, går i opfyldelse, siger Morten Messerschmidt.

Tak for de ord, Fogh!

Fra JP, som har taget EUStatsministeren i at sige det helt rigtige (læs det hele her):

Den radikale Erik Scavenius i hyggelig samtale med Adolf Hitler

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sammenligner Det Radikale Venstres kritik af den danske udenrigspolitik med besættelsestiden samarbejdspolitik. Oppositionen vil give terrorister frit spillerum, mener han.

Oppositionen er ussel og fej i sin modstand mod regeringens og Dansk Folkepartis alliance med USA og går terroristernes ærinde med sin kritik af Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne.

Det var budskabet mellem linjerne, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i dag holdt tale i anledning af Venstre Ungdoms jubilæumslandsstævne.

Fogh kritiserer De Radikale
Talen indeholder blandt andet en slet skjult henvisning til Det Radikale Venstre, der efterlyste en ændring af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik i forbindelse med terrorangrebet på Danmarks ambassade i Pakistan.

“Senest så vi ånden fra Scavenius (se billedet – det er Scavenius til venstre) dukke op i nogle af kommentarerne til terrorbomben mod den danske ambassade,” lød det fra statsministeren, der dermed sendte sin kritik direkte i favnen på den tidligere radikale statsminister Erik Scavenius’ efterfølger, Margrethe Vestager (R).

“Det er ikke terrorister, som skal bestemme, hvordan vi indretter det danske samfund eller hvilken politik, vi fører,” fastslog statsministeren.

Mere terror-financiering – denne gang fra “NGO”‘erne

Man kan snart ikke åbne en avis, uden at øjnene er ved at falde ud af hovedet. Godt jeg ikke ser fjernsyn – så ville jeg være gået totalt over gemok for læge siden. Men det er jo ved at være trivielt at iagttage venstrefløjens uhæmmede støtte til verdens blodigste diktaturer.

Er en pølsemand, en direktør, en webmaster og et par andre fra firmaet Fighters+Lovers skyldige i terrorfinansiering ved at have planlagt at sende penge fra T-shirt-salg til PFLP i Palæstina og FARC i Colombia? Det mente Københavns Byret ikke, men til september skal Østre Landsret vurdere spørgsmålet.

Ankesagen mod de syv terrortiltalte T-shirt-sælgere snigstartede imidlertid i går, da det allerførste vidne i sagen blev ekstraordinært afhørt, fordi han ikke kan være til stede under selve domsforhandlingen.

Han kommer da også langvejs fra, professor John Dugaard fra Sydafrika, specialist i international ret, som igennem otte år har fungeret som særlig rapportør for FNs Menneskerettighedsråd i Israel og Palæstina. Det er netop på grund af hans indsigt i menneskerettigheder og situationen i Palæstina (host), at forsvarerne har indkaldt ham som vidne. Et af de helt essentielle spørgsmål er nemlig, hvorvidt PFLP og FARC er terrorister eller frihedskæmpere.

Og det er der ikke noget entydigt svar på ifølge John Dugaard – der til gengæld var helt entydig, da han vurderede, at mange af Israels handlinger krænker menneskerettighederne, og efterfølgende sammenlignede Israels besættelse af Palæstina med situationen under Apartheid-styret i Sydafrika.

John Dugaard understregede, at det på den internationale arena har vist sig direkte umuligt at nå frem til en definition på terrorisme.

»En række stater (vi kan jo gætte hvilke tortur-regimer Dugaard forsvarer – jeg sætter mit guld på de stater, som har islamisk observans som grundlag fo den daglige kontrol af borgerne) mener, at modstandskamp mod militære besættelsesmagter skal undtages fra en terrorisme konvention. Begrebet terrorisme er relativt. Der har været adskillige tilfælde, hvor folk har brugt vold mod militære besættelsesmagter, racistiske regimer eller kolonimagter, og hvor disse voldshandlinger er blevet anset for at være moralsk berettigede. Én mands terrorist er en anden mands frihedskæmper,« sagde han og slap uden om selv at tilkendegive klart, om han anser PFLP for at være det ene eller det andet.

Anklageren, statsadvokat Charlotte Alsing Juul, syntes dog ikke helt overbevist ved den sydafrikanske professors ekspertise og spurgte gentagne gange ind til, om han er blevet kritiseret i sit hverv som FN-rapportør i Palæstina for at have anti-israelske synspunkter.

»Er det ikke meningen, at du skal være neutral og objektiv som rapportør?« ville hun også vide – og fik som svar, at professoren da selv mener, at han er begge dele.

John Dugaard er ikke det eneste nye vidne i anden version af terrorsagen mod Fighters+Lovers. Forsvarsadvokat Thorkild Høyer oplyser, at der er indkaldt yderligere to eksperter med indgående kendskab til FARC – den ene en sydamerikansk journalist, den anden en svensk professor med “speciale” (mine gåseøjne) i Sydamerika.

Retssagen mod Fighters­+Lovers begynder formelt 3. september, og der ventes at falde dom i midten af september.

Ja, det skulle ikke undre, om pølsemanden (det lede svinekøds-distribuerende dansker-svin) bliver dømt, og de andre venstrefascister frikendt. Bare for synets skyld.

Huhej hvor det går

Hvad med alle de mange penge, som jeg i årenes løb har lagt i “Arbajernes Tillægs-Pension”? Går de nu til mug-aben i Zimbabwe? Nu holder i fanme op! Skal det forestille socialistisk (eller liberalistisk? Vi har en liberalistisk regering, ikke sandt? Nånej, dumme Anna…) solidaritet med folkemasserne i Zimbabwe? I er eddermame langt, langt ude, mine socialistiske og pseudo-ditto-venner i Dansk fagbevægelse og politik!

ATP er tæt på at blive medejer af en ny platinmine i Zimbabwe. Det sker trods internationale sanktioner mod præsident Mugabes styre og trods den fornyede uro i landet, som går til præsidentvalg i dag.

Det er den britiske virksomhed Anglo American, hvor ATP ejer aktier for 400 mio. kr., som er i gang med at etablere en platinminen. Investeringen er den hidtil største erhvervsinvestering i Zimbabwes historie og vækker postyr ilandet.

»Enhver virksomhed der gør forretninger i Zimbabwe er med til at holde regimet ved magten. De penge som Anglo American investerer er en livline for Zanu-PF (Mugabes parti red.) politikere og regeringen,« siger Roy Bennet, som er finansiel ansvarlig i Zimbabwes oppositionsparti, MDC, hvis leder, Morgan Tsvangirai, har trukket sig fra anden runde i præsidentvalget i protest mod chikane fra Mugabes parti.

Pengene fosser ud af statskassen!

Suk…

Klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) har taget et nyt skridt i kampen for at lande en global klimaaftale i København til december næste år.

Ministeren har udpeget fem diplomater, som får sæder i lande, der spiller nøgleroller for, at en københavneraftale kan komme i hus.

Diplomaterne får titel af klimaattaché og skal arbejde under ambassadørerne i USA, Rusland, Indien, Brasilien og Sydafrika. De fem lande hører til verdens største udledere af drivhusgasser. Ikke mindst USA er med verdens højeste udslip af drivhusgasser pr. indbygger vigtig at få med på vognen. Uden USA bliver det nemlig vanskeligt at få vækst-økonomier som Indien og Kina med.

Hvordan man ødelægger et godt computerspil

– og hvorfor det er så sjovt at spille… på et tidspunkt skal man pille frø ud af grise-høm-høm – vasså Hodja 😀

Mere dans – hehehe

– og piger spiller det skam osse – se selv:

Og her er en “ouch” 😀 :

og løsningen for pigerne 🙂 :

sa re ga ma pa dha nee sa

Sangeetkar jay ho!

(Sangeet= Music, (re Bhagavad Gita, The song of the most high (Bhagavata)) and Kara (“kar”, = “deed”, same root as “karma”, =”the doer” or  “the act” , and “geet” = singing, song)

Jay Ho! is just a respectful greeting, meaning Victory to Us. (A.L.)

Dagens multietniske. Den nedenstående (strygeinstrumentet) har jeg selv lært at spille på: Sarangi (jeg ejer en, kan spille lidt på den, og har fået undervisning af selveste den blinde skomager i Almora‘s Chhota Bazaar) – ordet sarangi er iøvrigt etymologisk en sammentrækning af ordene sau (=100) og rang (=farve, farver) – instrumentet har fire (eller rettere tre – den ene bruges mest som ekstra resonans) strenge som man stryger med en bue, som holdes på samme måde som buen til en viola da gamba, og seksogtredive underliggende strenge, som kun klinger med, som giver en form for “rumklangs-effekt” (de “hundrede farver”, som har givet instrumentet navn) og som skal omstemmes alt efter hvilken raga (stemning) man spiller i), dog ikke lige i denne version. Til daglig spiller jeg mest violin. 😀

OBS: sa re ga ma pa dha nee sa er de indiske navne for tonerne c d e f g a h ‘c. Halvtonerne ordner man ved at sætte en prik under eller over skrifttegnet. For eventuelle nørder, som smuglæser denne blog (Carsten Aggemam?), findes der her en lille introduktion til klassisk indisk musiknotation -som selvfølgelig kun skal forstås som et skelet til at udbygge sin improvisation ud fra. På denne måde kan indisk klassisk musik – uden anden sammenligning iøvrigt – forståes på samme måde som jazz, som også er en musik, som udvikles ud fra et melodisk og rytmisk skelet, resultat svarende til den udøvende kunstners dygtighed og forestillingsevne.

Her er en anden udgave af samme raga (en raga er en tonestemning eller bare stemning – på vesterlandsk har vi dur, moll og kirketonearterne – i Indien opereres med betydeligt flere.

Samme raga – med violin som hovedinstrument.

Her er den menneskelige stemme hovedinstrument i Raga Madhuvanti. Bemærk, at sangeren synger tonernes navne som instrumental frasering. Raffi!

Og nu vi næsten er i Østen: Den bedste røgelse i Danmark fås selvfølgelig herfra. 😀

Minister med EU-potentiale

Dagens vits fra Reuter

Charlton Heston in a tender moment

Nej, det er IKKE nogen vits. Det er den skinbarlige sandhed! Så vi kan lige så godt med det samme stille os i kø til de autonomes veganske madkø. Ikke flere entrecotes – det skal det snart oprettede Bovine Rights Council nok sørge for. Er jeg med i en episode af “The Simpsons“, eller hvad sker der her?

MADRID (Reuters) – Spain’s parliament voiced its support on Wednesday for the rights of great apes to life and freedom in what will apparently be the first time any national legislature has called for such rights for non-humans.

Parliament’s environmental committee approved resolutions urging Spain to comply with the Great Apes Project, devised by scientists and philosophers (men hvilke “scientists” og “philosophers”? Det fremgår ikke af GAP’s side – hmmm…) who say our closest genetic relatives deserve rights hitherto limited to humans.

“This is a historic day in the struggle for animal rights and in defense of our evolutionary comrades, which will doubtless go down in the history of humanity,” said Pedro Pozas, Spanish director of the Great Apes Project.

Man tror det er løgn. Intet kan snart længere forbavse – tror man – indtil noget endnu mere vanvittigt dukker op.

Brussels Journal har denne kommentar (APE=L’Association Parlementaire Européenne):

But, but maybe this is just an attempt to allow European Parliamentarians some form of human dignity. Their own trade association can be found here ape-europe.eu.

Og selvfølgelig er en humanistisk pjattedame bannerfører for dette ædle projekt (Daily Mail):

His name is Matthew, he is 26 years old, and his supporters hope to take his case to the European Court of Human Rights.

But he won’t be able to give evidence on his own behalf  –  since he is a chimpanzee.

Animal rights activists led by British teacher Paula Stibbe (link til fænomenets blog) are fighting to have Matthew legally declared a ‘person’ so she can be appointed as his guardian if the bankrupt animal sanctuary where he lives in Vienna is forced to close.

… now 36-year-old Miss Stibbe and the Vienna-based Association Against Animal Factories have filed an appeal with the European Court of Human Rights in Strasbourg.

HUMAN rights, not SIMIAN, blockhead! Implementeringen af Menneskerettighederne er jo en farce!

She insists that the chimp needs legal standing so a guardian can be appointed to look out for his interests  –  especially if the sanctuary shuts down.

Miss Stibbe, who is from Brighton but has lived in Vienna for several years, says she is not trying to get the chimp declared a human, just a person.

‘Everybody who knows him personally will see him as a person,’ she said.

Omsorgs-mafiaen for fuld skrue

Vi skal med djævelens vold og magt adfærdsreguleres, hvad enten der er fornuft i reguleringen eller ej. Jeg glemmer aldrig en gang, jeg nærmest blev overfaldet af en Metro-kontrollør, da jeg havde formastet mig til at tænde en cerut på Solbjerg Metrostation (som ligger udendørs!!! – jeg havde selvfølgelig ikke tænkt mig at tage den med ind i vognen i tændt tilstand – cerutten selvfølgelig, ikke stationen). Nedenstående herre har da vist fundet sig en mindst lige så lødig sag til at give sit evident dræbende kedelige liv en smule indhold (JP):

Den kunstneriske friheds grænser går ved rygeloven. I hvert fald ifølge en tilskuer til dette års Kolding Sommer Revy, som har meldt revyen til Arbejdstilsynet for at bryde rygeloven.

Tilskueren, Keld Høgh, blev fortørnet, da han oplevede, at revyens sidste sketch, der handlede om emnet rygning, sluttede med at flere skuespillere tændte en smøg på scenen.

I første omgang beklagede Keld Høgh sig til revyformand Geert Madsen. Han nægtede dog at lade skuespillerne slukke smøgerne, da det ville gå ud over pointen i det afsluttende nummer. Derfor gik Keld Høgh til Arbejdstilsynet.

Jeg har gjort det for at sikre overholdelse af gældende regler om rygning,” siger Keld Høgh til jv.dk.

– og for at komme i avisen og fremstå som en retskaffen borger. Ikke? Men man må vel gå ud fra, at denne herre for eksempel ikke lader sig transportere i motoriserede køretøjer og at han ikke spiser importerede fødevarer, når han nu er så bekymret for andre menneskers luftveje.

DR, licenspenge, sorte huller

Fra dagens Berlinger – kommentarer overflødige, går jeg ud fra, men læs endelig det hele:

Konsulentfirmaet Rambøll Danmark slår i en ny rapport fast, at indeklimaet i DR Byens Segment 2 skal udbedres for et beløb i omegnen af 35-55 millioner kroner. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Muuh, sagde licensbetaleren. Og lod sig malke videre.

Hail to the knight!

Sir Salman Rushdie

Dronning Elizabeth slog i dag forfatteren Salman Rushdie til ridder. Den 61-årige britisk-indiske forfatter får denne udmærkelse for sine litterære fortjenester.

Da det britiske hof sidste sommer oplyste, at Rushdie ville blive slået til ridder, blev det mødt med protester rundt om i den muslimske verden (Ja, selvfølgelig. Den klassiske muhamedanske offerrolle. Og har de i det hele taget læst bogen, eller har de bare fået besked på at gå amok af deres mullah’er og mufti’er??? AL).

Det var den iranske ayatollah Khomeini, som i 1988 udstedte en såkaldt fatwa om at dræbe Rushdie. Han skulle straffes for sin roman “De sataniske vers”, som ifølge muslimske fundamentalister omtaler profeten Muhammed blasfemisk. (Det var vel ikke rart for Ayatollah Assahola at få blotlagt eksistensen af den hedenske månegud Allah’s tre døtre. Vi ved jo, hvordan muhamedanere har det med kvinder – kvinder er umælende, indpakkede brugsgenstande, ikke gudinder. AL)

En pakistansk minister mente, at æresbevisningen retfærdiggjorde selvmordsbomber. Terrornetværket al-Qaedas næstkommanderende, Ayman al-Zawahiri, bebudede, at der blev forberedt et “præcist svar” på briternes beslutning om at gøre Rushdie til “sir Salman”.

Rushdie selv udtrykker taknemmelighed for anerkendelsen.

Mon Sveriges Political Correctness-diktatur kommer os ved?

Ja, mon ikke det gør – de har nu alligevel fået den yderst kontroversielle overvågningslovgivning gennemtrumfet ovre i diktatur-staten hinsidan, og givet sig selv carte blanche til overvågning af svenske (og danske) tele- og internetbrugere, så ved de, hvor de har dom främlingsfientliga nasse-dansker som till exempel Pia Kjärsgård og Anders Fogh-Rasmussen. For inte at prata om dom der nasse-bloggarna.

Det næste bliver vel at svænskerne har indberetningspligt overfor EU’s sprit-nye “overvågnings-center” om, hvad danskerne skriver til hinanden om, og så kommer rede-pisseren Morten Kjærum og hans saudiske bagmænd (?) moské og klipper i Danmarks Riges Grundlov.

Det muslimske Broderskab, Antifascistisk Aktion (AFA) og andre sjove party-klubber vil moské også nyde godt af denne totalitære kilde til information, de er jo “vennerne” – mulighederne og perspektiverne er skam både spændende og underholdende, ikke sandt?

(fra EB, mine links og fremhævninger):

EN NY LOV har givet den svenske stat ret til at overvåge sine borgere i et omfang, der næppe er overgået noget andet demokrati i verden.

Det lyder ikke rart. Men ikke kun svenskerne har grund til bekymring.

VI ANDRE vil også kunne blive læst over skulderen af svenskerne, når vi sidder ved pc’en eller sender en sms.

Selv det danske Folketing risikerer, at dets telekommunikation kan studeres af den svenske stat, afslørede bladet Computerworld i går – man behøver ikke at have overdrevne anlæg for paranoia for at synes, at det er en ubehagelig tanke.

DET SVENSKE forsvars efterretningstjeneste kan fra 1. januar studere al elektronisk kommunikation. Telefonopringninger, mails, sms’er og så videre. Også selv om der ikke er mistanke mod hverken afsender eller modtager.

Loven er en generel tilladelse til at afskaffe borgernes privatliv. Den ville have været en våd drøm for en Stasi-agent i DDR.

SYND FOR svenskerne, men så lader vi bare være med at ringe til dem, kunne man tænke. Sådan er verden bare ikke indrettet i dag.

En stor del af vores interne telekommunikation tager et smut til udlandet, inden den når frem til modtageren. Ofte til Sverige.

Folketinget er for eksempel kunde hos Telia, som i lighed med konkurrenterne helt rutinemæssigt sender datapakker omkring Sverige, hvor den svenske storebror så med loven i hånd har ret til at læse med.

SVERIGE er blevet et skræmmende effektivt overvågningssamfund. Et smalt flertal af landets folkevalgte har besluttet det.

Vi er ikke blevet spurgt, og regeringen må sørge for, at svenskerne holder nallerne væk fra vores privatliv. Og fra Folketingets kommunikation.

Fra Computerworld:

“Disse forskellige regler er jo et direkte slag i ansigtet på ønsket om at have store integrerede net,” siger Jens Ottesen-Støtt.

Teleoperatørerne er nemlig udmærket er klar over, at den omdiskuterede svenske lov kan rejse krav fra kunderne om beskyttelse mod overvågning, fortæller Jens Ottesen-Støtt.

“Jeg vil ikke afvise, at der kan være grund til, at vi skal lave nogle ting om for at sikre vores kunder,” siger Jens Ottesen-Støtt.

Tidligere har myndigheder i Finland forlangt garanti fra deres udbydere om, at deres trafik ikke går igennem Sverige.

Læs også denne lille gyser.

Brian og de uduelige

Brian Mikkelsen er søreme en døwtig mand. Først indfører han tvangs-licens på PC’er, fordi Danmarks Demokratiske Radio tilfældigvis har en hjemmeside, hvor helt op til 1000 – eller måske 2000 – mennesker ad gangen kan se nogle gnidrede uddrag af den statslige hjernevask i en kvalitet, så YouTube må grine sin r*v i laser, og nu belønner han de uduelige, kulturrelativistiske 68’ere og deres hær af DJØF’er med gyldne håndtryk (som selvfølgelig betales af stemmekvæget) som tak for at de har overskredet byggeprojektet med omkring et par hundrede millioner (som også betales af stemmekvæget. Muuuh!). Men de har selvfølgelig også gjort deres til, at statskassen får endnu en camoufleret skatteindtægt i den politiske korrektheds navn.

Jeg betaler IKKE licens, og jeg ser IKKE TV eller hører radio, og det har jeg snart ikke gjort i to år. Må jeg anbefale alle læsere af denne blog straks at afmelde licensen – med mindre I er enige i, at vi selv skal betale for at blive hjernevasket af tendentiøs journalistik fra venstrefløjens og det islamistiske overdrev med menneskerettigheds-religion og politisk korrekthed, eller er helt vilde med at se Olsen-banden, Huset på Christianshavn eller Matador for 117 gang, og man ellers elsker at lade sig hjernetømme af programmer som “Vild med Nams”, “Robinson” og hvad det ellers hedder – programmer, som iøvrigt understreger TV-stationernes socialistiske créativité ved at koncepterne er købt i USA. Grrr.

Mine fremhævelser.

Kulturminister Brian Mikkelsen bekræfter, at tre tidligere medlemmer af Danmarks Radios bestyrelse ikke er gået tomhændede fra deres sidste bestyrelsesmøde i det 4,7 mia. kr. dyre byggeri i Ørestaden.

De blev udpeget som hovedansvarlige for et overforbrug på 1,7 mia. kr. på Danmarks Radios byggeri i Ørestaden. Alligevel får bestyrelsesmedlemmerne Mogens Munk-Rasmussen, Erling Aaskov og Finn Aaberg et klækkeligt beløb i godtgørelse for, at de er blevet fyret. Det bekræfter kulturminister Brian Mikkelsen overfor Ritzaus Bureau.

Alle får de, hvad der svarer til et halvt års bestyrelseshonorar som et plaster på såret for deres farvel til DR.

For Mogens Munk-Rasmussens vedkommende drejer det sig om 150.000 kroner, Erling Aaskov får 100.000 kroner og Finn Aaberg bliver 74.000 kroner rigere på sin fyring.

424.000 kroner for uduelighed. Flot, Brian Mikkelsen.

UN hijacked by mohammadans

Bagdørs-muhamedanere, halenegre og kloakbeduiner! Hvad laver de i det hele taget i UN? Forsøger at overtage magten, afskaffe ytringsfriheden og indføre world-wide sharia? Og dhimmierne i det ubrugelige “Human Rights Council” bøjer nakken og lader ballademagerne fortsætte med at afbryde. Ud af UN og EU – det kan ikke gå hurtigt nok!

Ja, tak – det var da på tide

al-Reuter citeres i flere dagblade for følgende:

De skyhøje oliepriser har medført, at lande nu vil anvende mere atomkraft.

FN’s Internationale Atomenergiagentur, IAEA, spår, at flere hundrede nye kernekraftværker vil blive bygget de næste 22 år.

– Antallet af atomkraftværker over hele kloden anslås at stige med 60 procent frem til 2030, siger Jurij A. Sokolov, der er leder af IAEA’s departement for atomenergi, i en ny rapport.

Han anfører også, at erfaringer i de seneste årtier med planlægningen af vedvarende energi vil have afgørende betydning.

Sokolov fremlagde rapporten ved en ceremoni på 30-års-dagen for indførelsen af atomkraft i Sydkorea, som i dag har 20 atomkraftværker og seks under opførelse.

Ja, lad os hurtigst muligt få atomkraft. Det forurener ikke, kapaciteten er enorm, og vi gør os mere fri af afhængigheden af de olieproducerende stater (Rusland, Mellemøsten). Det kan kun gå for langsomt.

Vestager & Poulsen I/S

Få endelig Jøgen Hundeøjne med i De Radikale. Det må siges at være en genvej til at få dette landsskadelige parti mest ekspedit ud af Folketinget.

Det Radikale Venstres formand, Margrethe Vestager, er åben for at tage en snak med Jørgen Poulsen, når han har overvejet sin politiske fremtid.

– Jeg tror, at der er nogle ting, som vi ser ens på. Der vil givetvis også være ting, som vi ser forskelligt på. Det vil vi tage i en intern diskussion, hvis det kommer der til, siger Margrethe Vestager til Ritzau.

Ritzau: Men det kunne godt komme på tale, selvom du siger, at der er ting, som I er enige om og omvendt?

– Dem finder vi også andre steder. Radikale er selvfølgelig velkomne i den radikale gruppe.

Margrethe Vestager synes, at eksklusionen af Jørgen Poulsen er mærkelig. Han har nemlig stået for det politiske grundlag, som Ny Alliance er baseret på, mener hun.

Hvilket politisk grundlag? Dansk Folkeparti er DUMME, nå! – eller hvad? Jeg synes snarere, at der er Jørgen Poulsen, som er “mærkelig”.

Opdatering (hat tip Jarl Cordua): Poulsen er blevet smidt ud af Ny Alliance‘s folketingsgruppe.

Khader forklarer:

Naser Khader fremhæver Jørgen Poulsens sammenligning af Dansk Folkepartis kampagner med nazistisk propaganda, som en af de afgørende årsager til, at han nu må forlade partiet. Det blev ifølge partiformanden opfattet som meget illoyalt og egoistisk.

“Dansk Folkeparti er stadig det parti, som vi er mest uenige med, men vi behøver ikke at kalde dem nazister,” siger Naser Khader.

Det var dog et weekendinterview i Berlingske Tidende, hvor Jørgen Poulsen undsagde partiets beslutning om at anbefale et nej til euroen, der gjorde udslaget.

Fra valget:

I et sigende tv-klip, hvor [Jørgen Poulsen] gik med et gennemgnavet æble i den ene hånd, spurgte han kækt: ”Ved I, hvad det her er?” Og han svarede selv: ”Det er resterne af Dansk Folkeparti!”

Jomfruer? Hvilke jomfruer?

Ibn Warraq i The Guardian (fra 2002, men lige aktuel af den grund):

… suicide bombers, or rather prospective martyrs, would do well to abandon their culture of death, and instead concentrate on getting laid (= få noget på den dumme) 72 times in this world, unless of course they would really prefer chilled or white raisins, according to their taste, in the next …

It is widely believed that Muslim ‘martyrs’ enjoy rich sensual rewards on reaching paradise. A new study suggests they may be disappointed. Ibn Warraq reports:

In August, 2001, the American television channel CBS aired an interview with a Hamas activist Muhammad Abu Wardeh, who recruited terrorists for suicide bombings in Israel. Abu Wardeh was quoted as saying: “I described to him how God would compensate the martyr for sacrificing his life for his land. If you become a martyr, God will give you 70 virgins, 70 wives and everlasting happiness.” Wardeh was in fact shortchanging his recruits since the rewards in Paradise for martyrs was 72 virgins. But I am running ahead of things.

Since September 11, news stories have repeated the story of suicide bombers and their heavenly rewards, and equally Muslim scholars and Western apologists of Islam have repeated that suicide is forbidden in Islam. Suicide (qatlu nafsi-hi) is not referred to in the Koran but is indeed forbidden in the Traditions (Hadith in Arabic), which are the collected sayings and doings attributed to the Prophet and traced back to him through a series of putatively trustworthy witnesses. They include what was done in his presence that he did not forbid, and even the authoritative sayings and doings of his companions.But the Hamas spokesman correctly uses the word martyr (shahid) and not suicide bomber, since those who blow themselves up almost daily in Israel and those who died on September 11 were dying in the noblest of all causes, Jihad, which is an incumbent religious duty, established in the Koran and in the Traditions as a divine institution, and enjoined for the purpose of advancing Islam. While suicide is forbidden, martyrdom is everywhere praised, welcomed, and urged: “By the Being in Whose Hand is my life, I love that I should be killed in the way of Allah; then I should be brought back to life and be killed again in His way…”; “The Prophet said, ‘Nobody who enters Paradise will ever like to return to this world even if he were offered everything, except the martyr who will desire to return to this world and be killed 10 times for the sake of the great honour that has been bestowed upon him’.” [Sahih Muslim, chapters 781, 782, The Merit of Jihad and the Merit of Martyrdom.]

Læs resten

Keystone Kops

Fra EB 240608:

Tre mænd og en fastbidt kamphund i halsen på en ko.

Den situation blev Københavns Politi i eftermiddag kaldt ud til af et vidne på Frieslandsvej på Amager.

En hundepatrulje satte straks kurs mod det bizarre scenarie, men på vejen derud blev sagen yderligere kompliceret.

– Der sker desværre det, at hundevognen på vej derud kører sammen med en anden bil, og efter sammenstødet må et lille barn fra den anden bil køres på hospitalet, siger den centrale vagtleder, Mads Firlings.

Barnet slipper ifølge politiet uden skader, men uheldet gør, at en ny patrulje må sendes til koens undsætning.

Da det ny hold betjente når frem, har de tre mænd imidlertid fået vristet hunden fri fra koens hals og er forduftet.

Tilbage står kun koen med kraftige bidemærker i halsen.

Hvad med, om politiet snart ville holde sig til at gelejde små rap-ænder over Rådhuspladsen? De kriminelle har de jo opgivet, med mindre det er ellers lovlydige mennesker, som kører 5 km/t for hurtigt, eller er blevet spottet med en lommekniv til at spidse blyanter med. SÅ skal de nok være der – hvis de ikke kører i grøften på vejen.

Om mug-aber og tvind-bosser

En hr. Jacobsen har i forbindelse med debatten om mug-abens seneste overgreb på sin befolkning dette tankevækkende indlæg på Ekstra Bladets “nationen” (links og fremhævelser tilføjet af undertegnede):

En mand uden skam i livet. Det er Robert Mugabe. Men det er også en anden. En dansker. Den mand, der fortsat slår sig og sin bevægelse op som humanismens bannerfører overalt i verden. Amdi Petersen – en mand uden skam i livet. Hans hovedkvarter ligger i Shamva i Zimbabwe – beskyttet fortsat af hans gamle ven, Robert Mugabes, bøller. Hvornår hører man mon så meget som et pip fra Tvinds “Humana People to People” i protest mod Mugabes voldsorgie lige udenfor portene til det store Jørn Utzon-tegnede hovedkvarter i Shamva. Læs mere om Tvind i Zimbabwe på www.tvindalert.com

Noget kunne dog tyde på, at Mug-aben har taget Amdi’s legetøj fra ham. Surt show for marxismen-leninismen i sin kolonialistiske udgave.

Glædelig Skt. Hans

Poulsen jubler

Jubelnarren fra NA, tidligere RK og DR, halal-hippien Jørgen Poulsen, har aldrig været så glad før:

Den tidligere Røde Kors-generalsekretær står fast på sine avisudtalelser i weekenden, hvor han både lagde afstand til Ny Alliances euro-nej, partiets liberale linje og forholdet til Dansk Folkeparti.

»Artiklen er fin. Man bliver klog af den«, siger Jørgen Poulsen til Ritzau.

Vil ikke uddybe sit syn på sin fremtid
Han afviser, at han er på vej væk fra partiet, og at der skulle være uoverensstemmelser mellem ham, Naser Khader og Anders Samuelsen.

»Det går godt. Har det godt. Vi er alle glade«, siger Jørgen Poulsen, der generelt ikke var meget for at uddybe sit syn på sin fremtid i partiet og vandrede rundt mellem partiets lokaler på Christiansborg, mens han talte.

For Ny Alliances politiske ledelse er det altafgørende, at alle tre medlemmer af folketingsgruppen bakker op om partiets politiske linje.

NA-landsformand Leif Mikkelsen har klart tilkendegivet, at Jørgen Poulsen skal støtte Ny Alliances politiske linje, hvis han fortsat skal repræsentere partiet i Folketinget.

Onkel Walther om terrorisme

Hvilken betydning har det irske nej for fremtiden?

Fra Brussels Journal, af

Well, I was wrong to predict a Yes vote in the Irish referendum on the Lisbon treaty. I take comfort not only in the result itself, by which I am obviously delighted, but also in the fact that my friend and colleague, Anthony Coughlan, a professor at Trinity College, Dublin who is a euro-critical activist who campaigns tirelessly and superbly against European integration, sent round a pessimistic note on the morning of the vote (12 June) saying that he feared that the treaty would be ratified.

The EU elites were quick to tell the world that they intend to disregard the Irish vote and press ahead with ratification of the treaty nonetheless. They have demonstrated their brazen contempt for democracy and the law before. They did it in 2000 when Ireland voted against the Nice treaty (it had to vote again the following year); they did it in 1992 when Denmark voted against the Maastricht treaty (the Danes were also made to vote again until they got the answer ‘right’).

Læs resten

Mere Firefox

I forgårs var det “Download Day”, hvor FF forsøgte at komme i Guinness Rekordbog for flest downloads på én dag.

Topscorere (thousands downloads):

1 USA 2154
2 Germany 390
3 Japan 302
4 Spain 217
5 Great Britain 214
6 France 210
7 Iran 179
8 Canada 172
9 Italy 171
10 Poland 143
11 Brasil 135
12 China 132,8
13 Australia 115
14 Netherlands 99,5
15 Russia 80,7

– og så var der lige denne her:

North Korea 0

Den kære Leder ved ikke, hvad han går glip af – og han har skam strøm (se den lille lysende plet nord for grænsen)… 🙂