Tim Jensen: Islam findes ikke

“Religionsforskeren” Tim Jensen påstår her sort på hvidt, at hverken religionsvidenskab (hans eget erhverv), islam eller kristendom findes. Skal vi ikke bare konkludere, at Tim Jensen heller ikke findes:

Spørgsmål:

Hvordan forklarer religionsvidenskaben det, at flere  religioner indeholder elementet om dommedag? Er der en psykologisk forklaring på det – har mennesket ikke kunnet tro på, at verden nok skulle overleve? Det har, så vidt jeg har forstået, bl.a. været væsentligt i dannelsen af de store verdensreligioner.Hvordan forklares fænomenet generelt?

Svar:

Religionsvidenskaben som sådan findes desværre (eller måske heldigvis) ikke, så lidt som islam eller kristendom findes som sådan, og derfor kan jeg heller ikke svare på, hvad den måtte have af svar på dit spørgsmål, som jo måske faktisk er to spørgsmål.

Er det kun mig, som synes, at manden vrøvler?

12 kommentarer

 1. Anna Lyttiger, på maj 1st, 2008 at 2:51 pm Said:

  “Der er et veldefineret fælles idégrundlag, som gælder for al islam, nemlig koran og hadith. Koranen er netop IKKE åben for fortolkning, og er dermed en ideologisk basis, som er til at tage at føle på.”

  Det er jo løgn…
  http://blog.tv2.dk/snowtiger/entry252627.html

  Philippe Provençal, cand. mag., PhD skriver således: “Islam er, som vi også allerede har været inde på, imidlertid alt andet end en enhed. Allerede i år 37 efter den islamiske kalender, dvs. år 655 e.v.t., opstod det første alvorlige skisma i den islamiske religion, idet de troendes samfund blev splittet i sunnitter, shi’itter og khâridjiter. Skismaet var i sin oprindelse udpræget politisk, men det fik straks religiøse overtoner. Igennem hele historiens løb er der opstået heftige teologiske diskussioner, grupperinger og religiøse/politiske spil og intriger, og en del af disse vigtige teologiske diskussioner fortsætter ufortrødent i vore dage, men der har aldrig dannet sig nogen form for ensretning i islam. En »katolsk« ensretning kendes ikke.”
  http://blog.tv2.dk/snowtiger/entry209321.html?ss

 2. Løgn? Bruger sunnier og shia’er den samme koran? Ja, de gør. Retter både sunnier og shia’er sig efter sunnah og hadith? Ja, de gør.

  Og så henviser du til en Edward Said’sk PhD?

  Ren relativisme, “snetiger”.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: