When pigs fly

HODJA! Hvad har du gang i???? 😀

En oppustelig gris på størrelse med to busser fløj væk under en koncert med Pink Floyds forsanger Roger Waters. Dusør på 50.000 kroner.

Den flyvende gris forsvandt op i luften, mens Roger Waters sang sin sang »Pigs« (»Grise«, red.).

»Det er min gris,« sagde Waters sønderknust, da grisen stille forsvandt op i den mørke himmel.

Monoteistiske reflektioner

Fra organet for evig frelse:

Kristne og muslimer taler ikke om den samme Gud. Det understreger 84 sognepræster i folkekirken, som har underskrevet et åbent brev i protest mod det brev, som sammenslutningen Danske Kirkers Råd for kort tid siden sendte til 138 muslimske lærde som tak for en opfordring til religionsdialog. Underskriverne af det nye brev mener, at kirkerådets brev går alt for langt med hensyn til, hvad der teologisk og etisk forener kristendom og islam. De to religioner er snarere hinandens modsætninger, lyder det.
Læs resten

UN? Kan man snart have tillid til dem mere?

For mit eget vedkommende har jeg længe været af den overbevisning, at UN/FN efterhånden – fra at være en repræsentant for frihed og høje idealer – er faldet til at være en kujonagtig organisation, som bøjer sig for diktaturstaters forgodtbefindende.

Jeg er vokset op i en tid, hvor FN har nydt stor respekt, men jeg må nok sige, at jeg dag for dag får mindre respekt for det foretagende. Her et af de allernyeste eksempler, og jeg synes at de er foruroligende hyppige…

I ÅR ER DET 60-året for FN’s menneskerettighedserklæring, hvilket jeg som taiwaner ønsker FN varmt til lykke med, da flere og flere journalister verden rundt har fået mulighed for at skrive frit fra næsten alle brændpunkter i verden.
På FN’s Internationale Pressefrihedsdag 3/5 vil internationale journalister paradoksalt nok ikke have adgang til Tibet op til OL i Kina. På pressefrihedsdagen vil taiwanske journalister ligeledes risikere fortsat at være nægtet adgang til WHO’s årlige verdenssundhedsmøde.

Siden 2004 har FN afslået at udstede pressekort til Taiwans journalister til verdenssundhedsmødet i Genève. Den officielle begrundelse for afslaget lyder, at Taiwan ikke er medlem af WHO.

Dette argument er dog i strid med FN’s egen menneskerettighedserklæring, der i artikel 19 fastslår, at »enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.«
Læs resten

Lillepige-politik

sødt, ikk’?

Så længe Danmark bygger nye motorveje og sætter vindmøller op, så kan de fleste vel godt forstå, at der bliver mindre jord til at dyrke på. Når der nu er mangel på grønsags- og kornprodukter, hvad så om der blev færre dyr at fodre, og man brugte mere til menneskeføde i Danmark? Og så måske også gå mere over til vegetarisk mad?

Ja, prøv bare at få de unge karrieremennesker til at æde grønkål eller selleri. Og havregrød til morgenmad.

Hehe… 🙂

Mahdi’ens promo-video

Mahdi (Wikipedia)