“Kritisk diskursanalyse”

Hans Hauge ruller sig ud i dagens JP:

I POLITIKEN var der forleden et indlæg, ”DF vandt kampen om sprogtonen”.

Det var baseret på en universitetsafhandling skrevet på RUC som en gruppeopgave af folk i høje stillinger. En er chef i BRFkredit, en er i Varde Kommune, og en er direktør i noget, der hedder Team Learning.

Det er et stykke rituel DF-bashing. ”Tesen” er, at V og S har ”adopteret” DF’s menneskesyn. Et aldeles uinteressant politisk udsagn, hvis ikke det var, fordi det skal forestille at være forskning eller noget, der ligner, og fordi disse mennesker åbenbart sidder i gode stillinger.

De har åbenbart i deres fritid (?) læst noget, der hedder ”master i professionel kommunikation”. Man må derfor formode, at afhandlingen er et eksempel på professionel kommunikation. Jeg læste først indlægget i Politiken, og derefter fandt jeg gruppeopgaven på nettet. De indleder med at fortælle, at de er indignerede og bekymrede over tonen. Jeg er også bekymret. Over niveauet.

Læs resten