Paranoia?

arne-soerensen.jpg

Vi må hellere se en af de andre tegninger også

fuechsel.jpg
“Take it easy, friends – all things considered, it’s just a drawing made by an infidel dane…”

“Utilpassede unge” – eller jihad?

Nu er fredens religion åbenbart for alvor ved at slå igennem i Danmark. Sæt så militæret ind, hvis Politiet ikke magter opgaven.

I Gellerup talte politiet forsigtigt om, at de unge volds- og hærværksmænd keder sig, fordi der er vinterferie. At kedsomheden sprang ud i fuldt voldeligt flor, efter at tre personer var blevet fængslet, mistænkt for terrorvirksomhed i form af mordplaner mod JP-tegneren Kurt Westergaard, hører måske blot til livets tilfældigheder. (JP leder – læs det hele)

Det er forstemmende at se, at borgerne i denne sag er totalt magtesløse, mens der hærges løs. Man skal endda opleve, at den tilsyneladende årsag til miseren (det er kun et påskud, det ville være sket før eller senere alligevel), muhammed-tegningerne, betegnes som en “provokation” af DR1’s nyhedsoplæser. Man var dog klog nok til at trække udtalelsen tilbage.

Skam over alle I holdningsdannere og lovgivere, som – uden at ulejlige sig med at tage befolkningen med på råd – gav dette udskud indfødsret, familiesammenføringer ad libitum og lov til at gebærde sig uden indblanding, akkompagneret af en evig lovsang af islam i main stream medierne.

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
– Gregers Dirckinck-Holmfeld, journalist og forfatter. EB 3-10-86

Jeg tænker blandt mange andre på folk som Anker Jørgensen, Marianne Jelved, Kjeld Holm, Jørgen Bæk-Simonsen, Poul Nyrop, Tøger Seidenfaden samt det meste af journaliststanden og underviserne på højere læreanstalter (ikke mindst Journalisthøjskolen og pædagogstudierne) samt gymnasier og folkeskoler, som ihærdigt har forsøgt at gøre danskerne historieløse:

Kun ved at underminere forestillingen om, at der findes en fælles kultur for indbyggere i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssigt ideal. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden.
– Peter Heller Lützen, litterat, i bogen Danskfagets danskhed – en bog om danskfaget mellem metode og national identitet, 2003 (se flere fædrelandskærlige udsagn her).

og på de inkonsekvente domstole:

Advokat frygter for retssikkerheden

ja, men HVIS retssikkerhed? Kurt Westergaards? Rend og hop, Stagetorn! Terroristerne udvises efter gældende lovgivning.